Digital by heart


Användarupplevelsen föds i samspelet mellan mänskligt beteende och digital design. Det här är vår hemmaplan – och nyckeln till ökad lönsamhet och långsiktig hållbarhet för dig.

Läs mer om vad vi står för

inUse

Vår vardag


En tydlig och väl beprövad arbetsmetodik som ger goda resultat. Levererade i nära samarbete med dig.

  • Definiera affärsnyttan
  • Förstå användarna
  • Skapa koncept och mönster
  • Validera upplevelsen
Se hela vår metod

Det är här det händer


09 maj

Effektstyrning

Kurs, Stockholm, 9900 SEK

Effektkartläggning är en mycket populär metod för att beskriva nyttan av en IT-investering, oavsett om det ...

Fler saker på gång