Effektkartläggning i Praktiken


Kravställ nyttan för användarna och verksamheten. Lär dig Effektkartläggning utifrån din verksamhets utmaningar.

Pris

19900 SEK

exkl. moms

I vår nya kurs Effektkartläggning i Praktiken finslipar du hantverket. Du lär dig att ta fram en Effektkarta från grunden, anpassad efter din verksamhets aktuella utmaningar.

Effektkartläggning är en metod för att hålla ihop målen för verksamheten och användarna med krav på en lösning, vare sig det gäller förbättring av en produkt, ett system, en process eller annan förändring som har med användning att göra.

Grundkursen i effektkartläggning är en av inUse mest uppskattade kurser. 2017 lanserade vi en ny omarbetad kurs som är utökad till tre dagar, fördelade på två veckor: Effektkartläggning i Praktiken. Fokus ligger på att finslipa hantverket att ta fram en effektkarta från grunden – som är anpassad till din verksamhet och dina aktuella utmaningar.

Effektkartläggning är ett hantverk och som med alla hantverk blir man bra på det genom att öva. Kursen innehåller därför mycket praktiskt arbete som är relevanta för din verksamhet, med tid för egen reflektion och med ledning och en stor del coachning av ett par av världens vassaste effektkartläggare. Det innebär att du kommer ta stora kliv mot att behärska hantverket.

Du kommer att jobba i grupp med att ta fram egna kartor baserade på era gemensamma utgångspunkter och projektidéer. Ni kommer att gå igenom alla de moment och kontrollfrågor som behövs för att de ska bli så bra underlag som möjligt. 

Under kursen lär du dig att:

  • Sätta effektkartan i ett sammanhang som passar just din verksamhet.
  • Formulera effektmål som ger fokus åt ett projekt, en produkt eller annan form av satsning för att åstadkomma en förändring. 
  • Formulera mätpunkter som gör det möjligt att se om du är på väg åt rätt håll.
  • Planera, genomföra och analysera intervjuer med användare – för att ge insikter som driver arbetet framåt.
  • Beskriva användningsmönster, behov och drivkrafter så att de blir bra länkar i argumentationskedjor mellan effektmål och lösning.
  • Beskriva krav på lösningen som egenskaper och funktioner. 
  • Använda olika tekniker för att visualisera den tänkta lösningen.

VEM SKA GÅ?

Kursen passar bra för designer, affärsutvecklare, beställare, projektledare, team-medlemmar och andra som vill göra och använda effektkartor för att kunna skapa ännu bättre beslutsunderlag, utvecklingsprojekt och förvaltningsarbete. Du har hört talas om Effektkartläggning, och kanske provat på metoden. Men ingen förkunskap krävs. Kursen är för dig som vill bli bättre på själva hantverket att göra effektkartor och att tillämpa dem.

UPPLÄGG

Kursen är tre dagar, fördelad på 2 veckor. Första veckan lär kursledaren de vitala grunderna i Effektkartläggning. Du kommer få kunskap och även några uppgifter att lösa på hemmaplan till kommande vecka, då ses gruppen två dagar i rad. Med detta upplägg har du alla förutsättningar för att ta fram din egen Effektkarta, i en skarp version.

KURSLÄRARE

Alla kursledare på inUse arbetar även som Konsulter. De är designer och strateger som aktivt arbetar på aktuella uppdrag hos både offentliga verksamheter och privata företag. Därför kan du vara säker på att kunskapen de förmedlar är aktuell, relevant och med nyvunna insikter från verkliga projekt. 

MERLÄSNING OM EFFEKTKARTLÄGGNING

Hur det började (engelska)

Hur Effektkartan kan användas (engelska)

Mall för effektkarta

Effektstyrning och Effektkarta - vad är det ?

”Det ska vara enkelt”. Det är ett av de vanligaste önskemålen från användarna när en ny digital tjänst ska utvecklas. Men hur gör man något just – enkelt? För Bluegarden gav Effektkartan svaren.

Effektkartan sex år senare - intervju med Nanna Ekman som webbredaktör på Malmö Stadsbibliotek.

Johan Berndtsson om vikten av Effektstyrning och vilka utmaningar det löser:
Skyll inte på utvecklarna...
Dåliga System är fortfarande inte utvecklarnas fel...

Goda argument till chefen om varför du bör få gå kursen Effektkartläggning!

Kommande tillfällen