Effektstyrning


Effektkartläggning steg 2: Styr projekten mot nytta med effektkartan som grund

tisdag 09 maj

Effektkartläggning är en mycket populär metod för att beskriva nyttan av en IT-investering, oavsett om det gäller en app, en webbplats eller ett traditionellt system. Effektkartan beskriver nyttan för både verksamhet och användare, och hur den skapas då produkten används.

Effektstyrning® är väl beprövat sätt att utgå från målen – de verksamhetseffekter som man är ute efter–- när man utvecklar eller upphandlar IT-lösningar. När verksamhetseffekterna är tydligt definierade blir diskussionerna enkla, och både stora och små beslut i projektet kan baseras på kunskap och väl underbyggda antaganden istället för vad olika personer tycker.

Ingrid Domingues - en av inUses grundare och författare till "Effektstyrning av IT" - kommer leda dig genom dagen och gå igenom hur effektstyrning fungerar och hur metoden kan göra ditt arbete både enklare och effektivare, och slutresultatet mera lyckat.

Efter utbildningen kommer du:

 • kunna grunderna som gör det möjligt för dig styra dina projekt mot önskad verksamhetseffekt
 • ha en tydlig bild av hur processen från idé till förvaltning ser ut, hur effektkartan utvecklas, och hur den används som styrinstrument
 • kunna bedöma om en effektkarta är tillräckligt bra för att man skall kunna använda den som ett beslutsunderlag
 • veta hur du praktiskt arbetar för att få fram bra effektmål – hur måste ett effektmål se ut för att du skall kunna styra efter det?
 • förstå hur man beskriver användarbeteenden på ett sätt som gör dem effektiva som beslutsunderlag
 • veta hur du strukturerar din effektkarta så att den kan fungera som grund för planering, vilket framför allt är viktigt om du tänker arbeta i en Agil process
 • få en praktisk guide för tester och mätningar, som gör det enkelt för dit att ta reda på om du är på rätt väg i ditt projekt

Vem skall gå kursen?

Kursen vänder sig till dig som använder effektkartor för att beskriva tänkta lösningar, och dig som har gått grundkursen i Effektkartläggning och vill ha fler redskap för att komma vidare. Kursen är perfekt för dig som är intresserad av olika tekniker för att beskriva nyttor och mål, och att mäta och följa upp. Kanske känner du redan till nyttoanalys, nyttorealisering, effektkedja, effekthemtagning, och målmodellering, men framför allt så har du gått grundkursen i Effektkartläggning, jobbat med det praktiskt och vill komma vidare.

Ännu mer!

Ingrid Domingues berättar mer om kursen Effektstryning

Rabatter

 • Boka tidigt-rabatt: Anmäl dig senast 2 månader innan kurstillfället så får du 10 procent i rabatt. 

Övrigt

Alla kursledare på inUse arbetar även som konsulter. De är designer och strateger som aktivt arbetar på aktuella uppdrag hos både offentliga verksamheter och privata företag. Därför kan du vara säker på att kunskapen de förmedlar är aktuell, relevant och med nyvunna insikter från verkliga projekt. 

Detaljerna

 • Pris

  9900 SEK

  exkl. moms

 • Tid & datum

  09 maj 2017

  Tid:

 • Plats

  inUse Experience

  Stockholm

  Rosenlundsgatan 40

Läs mer om kursen

Ange organisationsnummer eller VAT-nummer (utländska företag). Om du går som privatperson kan du ange ditt personnummer.

(Kan lämnas tomt) Om du har en rabattkod fyller du i den här.