Effektstyrning


Styr din digitala satsning så att nyttan uppstår

Pris

9900 SEK

exkl. moms

Du vill ha koll på att den digitala tjänsten blir värdefull att använda, och skapar värde för verksamheten. Effekthemtagning och nyttorealisering pratas det om i offentlig sektor, effektmål finns ofta i projektdirektivet och att kunna följa upp KPI:er i förvaltning vill alla. Men hur får man till det i praktiken?  

Den här kursen handlar om att styra mot nytta. Faktum är att effekt-hemtagningen börjar när projektet startar och handlar om att kalibrera lösningens utformning mot effektmålen. Sedan förfinas – och ibland ändras – effektmålen allteftersom du får bättre kunskap om behoven och nya möjligheter. Effekthemtagning fortsätter sen naturligt i förvaltning, där jobbet är att bibehålla och – om möjligt – öka nyttan.   

Det här kallas Effektstyrning® och är alltså svaret på hur man lyckas med effekthemtagning i praktiken. Effektstyrning hjälper dig att styra mot nytta från tidig förstudie, genom byggfasen, och in i förvaltning. När projektet är slut vet du att lösningen skapar önskade nyttor och du kommer inte att lansera någon tjänst som inte är värdefull att använda och som inte skapar avsett värde för verksamheten. Och när projektet är slut finns en plan för hur du ska fortsätta förfina lösningen i förvaltning.  

Kursen är en förlängning och vidareutveckling av boken “Effektstyrning av IT”. Det är inte en förutsättning att du läst boken.

 

EFTER UTBILDNINGEN KOMMER DU ATT:

  • Kunna förklara de avgörande skillnaderna på projektmål, verksamhetsmål och effektmål.
  • Kunna förklara ramverket Effektstyrning – den generiska modellen för att styra utvecklingsprojekt mot önskad nytta.
  • Ha handfast kunskap hur milstolpebeslut tas när du effektstyr ditt projekt.
  • Ha goda insikter om vilka kvalitetssäkrande aktiviteter som behövs för att lyckas.
  • Ha en idé om hur effektstyrning kan appliceras i din projektmodell.

VEM SKA GÅ KURSEN?

Kursen vänder sig till dig som ansvarar för att verksamhetsprojekt med digitala inslag skapar önskade nyttor. Du kan vara produktägare, projektledare, UX-Lead, förändringsledare, verksamhetsutvecklare, objektledare, beställare eller nyttorealiseringsansvarig. Du som gått grundkursen i Effektkartläggning har viss fördel, men det är inte ett krav.  Kanske känner du redan till nyttoanalys, nyttorealisering, effektkedja, effekthemtagning, och målmodellering, men framför allt är du intresserad av nyttorealisering i praktiken.

RABATTER

  • Boka tidigt-rabatt: Anmäl dig senast 2 månader innan kurstillfället så får du 10 procent rabatt.

ÖVRIGT

Alla kursledare på inUse arbetar även som konsulter. De är designer och strateger som aktivt arbetar på aktuella uppdrag hos både offentliga verksamheter och privata företag. Därför kan du vara säker på att kunskapen de förmedlar är aktuell, relevant och innefattar nyvunna insikter från verkliga projekt.

Kommande tillfällen

Just nu har vi inga inplanerade öppna kurstillfällen. Kontakta oss om du vill att vi anordnar ett särskilt, eller fyll i intressanmälan nedan.

Intresseanmälan

Fyll i din epostadress nedan, så hör vi av oss när det är nåt på gång! (Vi lovar att inte spamma.)