Service Design


Så här skapar ni ett högkvalitativa underlag för att ta strategiska och affärsmässiga beslut – som skapar bättre tjänster och värden för era kunder.

Längd

4 timmar

Lär dig ta ett helhetsgrepp – lär dig få koll på användarens eller kundens helhetsupplevelse i kontakten med en organisation, tjänst eller varumärke.

Service Design – eller tjänstedesign – är en samling metoder och designorienterade ansatser som går ut på att ta ett helhetsgrepp om en användares (eller kunds, patients, students eller medborgares) kontaktpunkter och interaktioner med en organisation, tjänster och varumärke. 

När vi nu står i skiftet från industrisamhället till det digitaliserade och tjänstefokuserade samhället så blir det avgörande att du hjälper dina användare i det alltmer komplexa utbudet. Du behöver kunna skapa överblick och enkelhet, inte minst för den interna organisationen. Annars kan det bli så att kunden själv är den enda aktören som har koll på hela sin kundresa.

Genom att använda kundresekartläggning och andra metoder inom tjänstedesign får din organisation ett högkvalitativt underlag att ta strategiska och affärsmässiga beslut på hur ni kan skapa bättre tjänster och värden för era kunder.

På denna workshop lär du dig:

  • Vad är kundresekartläggning och tjänstedesign och varför är det viktigt?
  • Så använder du olika typer av kundresekartor för att förbättra och transformera din verksamhet.
  • Några snabba tips på hur man undviker vanliga fallgropar.

Pontus Wärnestål är Director of Service Design på inUse och har över 15 års erfarenhet av att designa digitala upplevelser inom flera olika områden och branscher. Som PhD undervisar han och forskar på deltid på högskolan i Halmstad. Uppskattad kursledare, inspiratör och föreläsare.

Bokning

Kontakta Jane Murray på 0736 - 69 59 68 eller jane.murray@inuse.se för mer information och bokning.