UX Strategy


En kurs som ger dig verktygen att lyfta och driva UX-frågan i just din organisation.

Pris

6900 SEK

exkl. moms

De senaste åren har fler och fler företag och organisationer förstått vikten och värdet av bra användarupplevelser – vilket lett till att fler satsat på att anställa personer som ska ansvara för just UX-perspektivet.

Detta gör att nya utmaningar blir tydliga: Hur ska UX-perspektivet få plats i befintliga strukturer? Vad är en UX-strategi? Vad ska du fokusera på i olika steg och skeenden? Vem ska ansvara för vad i arbetsprocesserna? Hur visar du dina kollegor och din ledning värdet av det arbete du gör eller vad ett strategiskt UX-arbete kan leda till?

På den här kursen kommer vi arbeta i olika block och ta oss an alla dessa olika delar. Syftet är att ge dig insikt, verktyg och tips för hur du tar fram din UX-strategi och dessutom får ut den i organisationen, förankrar den och säkrar resultaten. 

Några exempel på vad vi kommer titta närmare på är roller och processer i relation till ditt UX-ansvar, vad kan du göra trots en liten budget, hur du kommunicerar värdet UX tillför organisationer samt olika modeller och verktyg du kan ha nytta av i ditt löpande arbete. 

Du kommer lära dig:

  • Grunderna och byggstenarna i en UX-strategi.
  • Hur UX-strategi påverkar och hänger ihop med affärsstrategi och vice versa.
  • De aktiviteter som behövs för att lyckas med att ta fram och implementera en UX-strategi.
  • Att praktiskt använda modeller och verktyg för att ta fram en UX-strategi.
  • Olika faktorer som kan påverka framgången i ditt arbete med UX-strategi: politik, roller, processer med mera.
  • Hur du på bästa sätt når ut med innehållet i UX-strategin i organisationen. 


Vem ska gå denna kurs? 

Kursen är perfekt för dig som ansvarar för UX i din organisation, eller är den där personen som inte har ansvaret men som brinner för god UX och användarupplevelse. Du kommer att lära dig strategier och metoder att driva frågan internt för att lyfta det i din egen organisation.

Rabatter

  • Boka tidigt-rabatt: Anmäl dig senast 2 månader innan kurstillfället så får du 10 procent rabatt

Övrigt

Alla kursledare på inUse arbetar även som konsulter. De är designer och strateger som aktivt arbetar på aktuella uppdrag hos både offentliga verksamheter och privata företag. Därför kan du vara säker på att kunskapen de förmedlar är aktuell, relevant och med nyvunna insikter från verkliga projekt. 

Kommande tillfällen