Blogg


Tankar kring user experience, service design och effektstyrning

Skapa produkter som löser verkliga problem – en introduktion till Jobs to be done

Marcus Åslund

Är du nyfiken på Jobs-to-be-done-metoden? Vi bjuder på en kort introduktion och välkomnar samtidigt Tony Ulwick, metodens pionjär till From Business to Buttons 2018.

Vi lever i en tid när digitaliseringen driver på den snabbaste tekniska utvecklingen sedan den industriella revolutionen. Den gör oss allt effektivare och, med ger oss större tillgång till mer data än någonsin, ännu smartare. Omställningen till en digital värld är högsta prioritering för de flesta företag och organisationer. Med tillgång till all data borde innovation bli enklare. Men har den blivit det? Ger datan oss verktyg för att skapa nya produkter som inte är bara är inkrementellt förbättrade? För att skapa radikala innovationer behöver vi också djupare förståelse än data som bygger på befintliga beteenden, befintliga målgrupper och befintliga processer.  

Vanlig data värdelös

Algoritmer hjälper oss att hitta beteendemönster och demografiska målgrupper i datan.

Restaurangen Kött & Potatis besöks framför allt av män med en snittålder på 28 år, som bor i lägenhet, jobbar på kontor och har xx i medelinkomst.

Men ingen av ovan egenskaper hjälper oss att förstå varför kunden väljer att äta lunch på just restaurangen Kött & Potatis. Anledningarna är mycket mer specifika än så: Kunden skulle kanske kasta i sig en snabb middag på vägen till gymmet eller så ville han komma iväg till en romantisk första date. Detta är anledningar som kvantitativa datan inte ger oss. Det är också de anledningarna som är värdefulla om vi vill utveckla vår verksamhet.

Genom att förstå vad användaren vill uppnå i en viss situation så kan vi också skapa lösningar som möter detta behov. Vid varje situation försöker vi hitta en lösning som vi “anställer för att lösa behovet”. Det är dessa jobb som är grunden i metoden Jobs To Be Done.

Jobben dyker upp hela tiden i våra liv och kan vara stora eller små. Till exempel: Att slappna av mellan två möten. Att ta sig till nästa möte. Att komma vidare till en mer meningsfull karriär.

Jobs To Be Done ger oss insikter som kan skapa helt nya oväntade lösningar på problemen. Till exempel: Behöver vi verkligen äga en bil för att ta oss från A till B? Räcker det inte om vi lånar den när vi behöver den?

Grundaren kommer till FBTB18

Metodiken bygger på arbete av Tony Ulwick som vidareutvecklades av Clayton Christiansson på Harvard Business School. Tony Ulwick grundande och är CEO på Strategyn och även skapat innovationsmetoden Outcome-Driven Innovation® (ODI). Tony Ulwick kommer till From Business to Buttons för att tala, men också för att hålla i en Jobs-to-be-Done Workshop.

För den som vill läsa mer har Tony Ulwick nyligen börjat posta på Medium – där finns det många bra artiklar om metoden och flera konkreta case. Bland annat om hur Arm & Hammer flera år i rad lyckades växa med cirka 30 procent med hjälp av att använda metoderna genom Strategyn.

Passa på att köpa dina biljetter till konferensen redan idag, våra early bird-biljetter är tillgänliga till och med den 30 november.

Välkommen Atli Hjartarson

Sara Doltz

Atli Hjartarson tror att UX-designern kommer att få en bredare, mer central roll i i framtiden.

Att få jobba mer integrerat med UX var den stora magneten som drog Atli Hjartarson till inUse. Efter flera år på byrån Ottoboni, numera Nordic Morning, ville han vidare till nya utmaningar och skaffa sig nya perspektiv. Han mindes hur en bekant rekommenderat inUse och efter en första intervju var det dags för arbetsprov, eller screeningen, som den också kallas.

– Det var en uppgift som var intressant och med en nutida relevans som jag uppskattade lite extra. Dessutom fick man presentera i skarpt läge inför ”kunden”, vilket är lärorikt, berättar Atli.

Designroll i förändring

Inför screeningen får alla sökande en design-uppgift att lösa. Den ska sedan presenteras för ett antal personer på inUse som agerar kund.

– Jag tror att rollen som designer är under stor förändring. Ökad komplexitet kräver att vi arbetar för ett integrerat designperspektiv. På så sätt kan designern addera värde och design sätts i centrum, där det hör hemma. Även ansvaret att dela processen och presentera sitt arbete på ett sätt som andra kan relatera till – och applicera i sitt arbete – är bara en del i den nya helheten tror jag.

Stora och små projekt

Atlis favoritprojekt är produktdrivna, där människan står i centrum. Gärna med komponenter som blandar det fysiska och det digitala rummet.

– Gör jag stor skillnad för någon i slutändan blir jag glad och sporrad att fortsätta. Det kan vara att göra jobbet enklare, se till så att någon sparar tid eller få deras vardag att flyta på lite enklare, i de projekten trivs jag som allra bäst.

Han är även lockad av de större projekten. Där teamet arbetar tätt med kunden och det det finns gott om tillit och är högt i tak. 

– Att driva på och förflytta organisationer är otroligt häftigt. Det tillåter ofta att jag får kombinera mitt intresse för data och analys i ett större perspektiv för att skapa skillnad, på riktigt.

Hogia sänder hela teamet

Sara Doltz

Bjarne Johannesson, UX Lead på Hogia har varit på alla FBTB. I år ska 7–8 anställda gå på konferensen och även medarbetare utanför UX teamet hänger med.

UX-teamet på Hogia består av 6 personer där Bjarne Johannessen arbetar som UX Lead. Bjarne är en av de handfull personer som varit på alla upplagor av From Business to Buttons. Det han gillar allra bäst är bredden av kunskap, paketerat på ett underhållande sätt. Det är generellt men samtidigt specifikt.

– Istället för att gå en kurs om bara ett ämne så får man mycket information och inspiration. Jag har underlag att jobba vidare med under hela året sedan, säger Bjarne.

Chefer och specialister följer med

Hogia tillhandahåller personal, ekonomi- och affärssystem och har 625 medarbetare. Det satsas på användarupplevelsen i bolaget och de ska inom kort utöka teamet med två medarbetare. UX-mognaden är hög och ambitionen likaså. Alla har med UX på agendan menar Bjarne:

­– Vi har stöd uppifrån och alla chefer uttalar att det är viktigt, vilket känns tryggt.

Att ämnet har hög prioritering inom bolaget visar sig på fler sätt, flera personer utanför UX-teamet har varit på FBTB.

– Specialister som sitter på domänkunskaper, en bolagschef och en testare har också varit med. Jag försöker varje år locka med folk internt. Insikterna de får med hem gör det enklare för dem att förstå vår process och att arbeta tillsammans, menar Bjarne.
I år ska de försöka få med 7 eller 8 anställda till konferensen.

Samma utmaningar

Årets lineup av talare matchar Hogia som hand i handske. Som exempel lyfter Bjarne fram Maria Guidice, som arbetar på produktföretaget Autodesk, där hon anställts för att få dem att jobba mer kundcentrerat. Autodesk är i 35 år. Hogia har hittills funnits i 37 år.

– De befinner sig i en liknande sits som vi. Vi jobbar mycket med ett helt nytt fokus i ett företag med grunden i produkter. Dessutom ser jag verkligen fram emot Ame Elliotts föreläsning om etik, säkerhet och GDPR-tema. Det jobbar vi mycket med just nu och där tror jag att vi kan plocka hem värdefull kunskap.

Egen kontakt med talarna

Självklart ser han även fram emot Jared Spool som han följt på Youtube under en längre tid.

– Twitter är ju min favoritplattform för att uppdatera mig inom UX, och en rolig konsekvens av FBTB är att jag har kunnat interagera med talarna i efterhand. Jag har till exempel haft kontakt med Jeff Gothelf (talade på FBTB 2014, red anm.), även efter konferensen.

Vill du också gå på konferensen? Köp dina biljetter till early bird-pris, den 1 november höjer vi priset.

Drömlaget – kontrollrummets alla lagspelare

Fredrik Påhlman

För att göra om ett kontrollrum eller en ledningscentral behövs många kompetenser. Jag listar vilka och hur ni arbetar för att nå en förändring som ger resultat.

Att utforma ett nytt kontrollrum är till stor del en fråga om design. Men det räcker inte bara med en designer som skissar någon ny futuristisk look – det krävs mycket mer än så. Det krävs insikter från flera olika perspektiv; man behöver ena viljor och sedan fatta beslut för att tillsammans nå det gemensamma målet: En bättre och effektivare arbetsmiljö för de som arbetar i kontrollrummet.

Mitt drömlag består av ett antal roller för att bilda ett komplett team. De mest centrala är en grupp användare, projektledare, tekniker, designteam och beslutsfattare:

En grupp användare
Vi behöver tillgång till både de gamla rävarna som arbetat i 20 år och till de mindre erfarna användarna. Att få med dem i projektet är helt avgörande för dess framgång, men det är också en arbetsmiljöfråga. I ett normalstort projekt vill jag gärna ha med minst 3-4 användare för att känna mig trygg.

De erfarna användarna sitter på mycket viktig information. De har dold kunskap som sällan återfinns i dokumentation. De har också lätt att komma med typiska scenarier och beskriva arbetsprocesser.

De mindre erfarna användarna är också viktiga. De kommer med nya idéer och kan se utmaningar från nya perspektiv. Denna grupp är också bra på att förklara hur det är att komma in som ny. På så vis får vi förståelse för de kommande operatörerna som anställs.

Projektledare
Projektledaren är en essentiell lagspelare i projekt av denna typ. Hens viktiga roll är att vara tillgänglig och se till att teamet kan jobba framåt utan hinder. Projektledaren måste också vara en god kommunikatör och bra på att dela information mellan de olika parterna i projektet. Hen är även ansvarig för en del praktiska saker, som att boka lokaler och teknik för möten och presentationer.

Tekniker
Teknikerna håller koll på vilka tekniska ramar som teamet måste förhålla sig till. Vad finns nu på marknaden och vad är det som kommer i framtiden? Det är viktigt att involvera tekniker och ta vara på deras kreativa idéer. Jag ser gärna att man får så mycket tid till att prototypa som möjligt!

Designteam
Ett lag i laget är designteamet. Här finns:

  • Interaktionsdesignern som leder arbetet med att ta fram den övergripande designlösningen men som också ansvarar för alla interaktiva delar av systemen, ner på detaljnivå.
  • Designstrategen som har kontakt med ledningsgruppen och ser till att det nya kontrollrummet utformas så att verksamheten får ut maximal nytta.
  • Visuell designer som jobbar med färg, form och typsnitt för all digital presentation.
  • Ergonom eller industridesigner som har full koll på arbetsplatsen och dess utmaningar med syn och hörsel.
  • Inredningsarkitekt som har koll på färg och ljussättning av själva lokalen.

Beslutsfattare
Hur man än vrider och vänder på det måste denna typ av projekt vara förankrat hos beslutsfattare. De måste kunna ta beslut och vara tydliga i dem. Detta för att hela teamet ska kunna jobba vidare i rätt riktning, mot samma mål och för att de resurser som krävs faktiskt finns tillgängliga.

Det var alla rollerna i mitt drömlag. Det absolut viktigaste i denna konstellation är att alla får ta plats. Alla måste bidra till slutresultatet eftersom alla kompetenser behövs.

Med ett väl sammansatt team under bra ledning blir inte bara slutresultatet bra, arbetet blir också inspirerande och riktigt roligt!

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra regionchefer.

En vanlig dag på inUse

Sara Doltz

Hur är det att arbeta med Service Design och UX dagarna i ända? Jo, ungefär såhär ser den osminkade vardagen ut på inUse.

08.00
Vi har en frukostlista varannan torsdag med teamet ute Västra Götalandsregionen och dagen till ära var det vår tur att bjuda, Johanna Braaf och Mikael Aldman preppade för fullt på morgonkvisten.

08.30
Erfarenheten själv tar självklart med sig sin egen linneservett på tågresan för att inte slabba ner sig. Jonas Söderström åkte iväg för att hålla föreläsning och ville gärna komma fram fläckfri.

09.00
Mikael Sköld höll Effektkartläggningskurs

10.00
Daniel Karlsson i Malmö jobbade hemifrån. Istället för förmiddagsfika blev det en solig promenad med Henry, fyra månader, som är en labradoodle – mamma labrador och pappa kungspudel.


11.00
Vi samlar på roliga UX-fails vi stöter på i vardagen. Vi har faktiskt ett helt Instagram-konto på temat. Denna delades på intranätet. Stackars Elof. 

12.00
Ayelen Win samlar ihop gruppen för att runda av förmiddagsworkshopen hos en av våra kunder.

13.00
Varannan vecka har vi komptenslunch på kontoren. Vi äter lunch tillsammans och någon internt eller externt föreläser. Denna gång var Hövding på Malmökontoret och visade sin hjälm. Vår AD Jack Hollsten fick testa en triggad expandering.

14.00
Kriget på Slack tätnar, heter det kex, tjex eller schex?

15.00
Fussboll-bordet på Stockholmskontoret, ständig källa till bittra fejder och segervrål.

16.00
Användningstester på en sajt för en av våra kunder. Sofia Larsson var testledare och Boris Kehr var observatör och antecknar vad användaren gjorde och sa under testet.

18.00
Maria Idebro, vice regionchef på Stockholmskontoret, var på Code Night och föreläste om AI och den egna chattbotten Rachel som hon byggt.

03:00
Vi har ett kontor i Denver, USA. Ellen, Staffan och David var i Las Vegas och gjorde ett spännande jobb för ett casino.

Vill du bli en del av vårt team? Lär känna oss lite bättre och ta en titt bland de lediga jobben.