Blogg


Tankar kring user experience, service design och effektstyrning

Nyförvärv i Göteborg och Malmö

Sara Doltz

I september började två nya UX:are hos oss: Sara Eriksson och Jakob Åberg.

Sara Eriksson är ny på Göteborgskontoret och Jakob Åberg har just landat på Malmökontoret. Även om de började ungefär samtidigt är deras bakgrund väldigt olika:

– De senaste 5 åren har jag läst ett civilingenjörsprogram i interaktionsdesign vid Umeå Universitet. Under studietiden har jag frilansat en del, som utvecklare och designer av framförallt webb men också lite native-applikationer. Nu i somras var jag med i uppstarten av ett projekt med en ny tjänst för ett bränsleföretag i Umeå. Jag var ansvarig för UX och design i det projektet, berättar Jakob.

Sara kommer närmast från forskningsprojektet “Smart textil och hållbar utveckling” vid Skövde Högskola. I projektet har man undersökt hur människor interagerar med en humanoid robot för att utforska hur kommunikationen förhåller sig till mellanmänsklig interaktion.

– I stora drag syftade projektet till att förbättra kommunikationen mellan människa och robot med utgångspunkt i det mänskliga beteendet, i praktisk utformning kan det exempelvis handla om hur framtidens robotar ska utformas gällande placering av sensorer på smart textil. Under projektet har jag varit experimentledare och genomfört intervjuer för att sedan sammanställa och analysera data. I övrigt har jag främst pluggat de senaste sex åren, nu senast kognitionsvetenskap på Göteborgs universitet och dessförinnan industridesign vid Lunds tekniska högskola. 

Vad är det roligaste med era jobb?
– Mötet mellan teknik och användarnas behov, ett möte där det ständigt finns utrymme för förbättringar och nya möjligheter. Att man med nya processer och tillvägagångssätt kan utforska sig fram till den bästa lösningen för användaren. Det är också spännande att få jobba i en bransch som ständigt är i framfart och utvecklas, säger Jakob Åberg.

Framtid med motsättningar

Sara Eriksson menar att inUse som bolag, och missionen att göra skillnad väger tungt för henne.

– Men det är också roligt att arbeta inom ett område som är både föränderligt och stabilt. Föränderligt i den meningen att det är ovisst vilka kontaktytor och digitala tjänster som framtiden inrymmer och stabilt i den mening att människan alltid kommer vara en del av den framtiden. Att utforska och lyssna in hur vi människor upplever och fungerar i världen kommer alltid vara relevant för att skapa kloka lösningar som används och uppskattas. 

I den andan, att utforska hur människor upplever olika saker, jackar även Sara drömprojektet in väldigt bra. Att arbeta med digital arbetsmiljö i vården.

– Generellt uppskattar jag områden där det digitala är en tröskel snarare än ett stöd i arbetet. Men förmodligen känner jag inte ens till mitt drömprojekt i nuläget, men ingår det trevliga kollegor, engagemang att förbättra en situation och nyfikenhet så kan det mesta bli spännande tänker jag!

Spännande projekt

För Jakobs del är drömprojektet något som kan påverka många människors liv till det bättre, ett konkret problem där man har möjligheten att göra skillnad. 

– Någonstans har jag väl också alltid drömt om att utforska nya metoder för att knyta ihop teknik och användarbehov. Skärmbaserade gränssnitt kanske inte alltid är lösningen. Det vore spännande att testa applicera UX-principer på andra områden också som till exempel det smarta hemmet eller röstbaserade gränssnitt. Utforskandet av staden i Denver-projektet eller human spaces är två väldigt inspirerande områden! 

Johan Berndtsson, Mikael Aldman, Ingrid Domingues och Kjell Persson. Foto: Patrik Renmark

inUse+ÅF

Johan Berndtsson

inUse och ÅF går samman, och bildar Sveriges största aktör inom service design och user experience med en omsättning på drygt 200 msek.

Ända sedan vi samlades kring Ingrids köksbord har vårt mål varit att göra största möjliga skillnad. För de som använder allt det vi skapar, för kunderna vi jobbar åt, och så ofta vi kan – också för samhället i stort.

Under 15 år har vi – alla tillsammans på inUse – byggt en fantastisk verksamhet. Från noll till över 100 kollegor. Vi har hållit tusentals kurser, hjälpt tusentals kunder med tiotusentals utmaningar. Och vi har gjort vardagen enklare och roligare för så många miljoner användare att vi tappat räkningen.

inUse är inte ett företag. inUse är en idé. En idé om design som gör skillnad. För individ, verksamhet, och samhälle.

Det är inte en slump att internationellt välrenommerade Service Design- och User Experience-bolag de senaste par åren har blivit förvärvade av managementkonsultbolag, IT-företag, banker, produktföretag, med flera. Syftet är uppenbart, nämligen att leda en alltmer komplex produkt- och tjänsteutveckling från ett designperspektiv. Och just där står vi idag.

inUse varumärke inom Service Design och User Experience är otroligt starkt, framförallt i Skandinavien – och vidare internationellt genom bland annat konferensen From Business To Buttons, våra många talare och författare på inUse, vårt engagemang i Denver runt Smarta Städer, med mera.

När vi nu blickar framåt, över de kommande 15 åren, så gör vi det från en ny plattform. En plattform som på ett helt annat sätt än tidigare gör det möjligt för oss att göra verklighet av det vi skapar.  Med ÅF som köpare får vi en ny plattform som gör det möjligt att skala, och verkligen göra Design som gör skillnad, i det stora och i det lilla.

Med den nya plattformen får vi tillgång till massor av teknisk expertis, och våra designers och front-end-team kan tillsammans med dem leverera kompletta lösningar, och vi kan säkra upp att de lösningar vi designar faktiskt blir som vi tänkt.

Med den nya plattformen får vi tillgång till 400 arkitekter, ljusdesigners och akustikexperter – en perfekt match mot vår satsning inom Human Spaces och smarta städer.

Med den nya plattformen så ökar vår kapacitet avsevärt när det gäller att hantera fysiska touchpoints på kundresan, med ett stort antal grymt duktiga industridesigners.

ÅF har kontor i 30 länder, och har en tydlig önskan om att inUse skall få en högre internationell närvaro – helt i linje med våra planer på att öppna fler kontor.

Vi tycker att det här skall bli fantastiskt spännande! Med ÅF får vi den plattform vi behöver för att ta nästa steg i vår utveckling – för att idén om att göra skillnad ska bli verklighet.

För att lyckas behöver vi bli fler på den resan!  Vill du vara med?

Johan Berndtsson, vice VD på inUse och medgrundare

Mikael Aldman, vice Regionchef på inUse och medgrundare

Ingrid Domingues, Director of Impact Management och medgrundare

Kjell Persson, VD på inUse
 

Fakta om förvärvet:

  • ÅF förvärvar inUse Experience AB, samt det amerikanska dotterbolaget inUse Inc.
  • inUse fortsätter att operera under eget varumärke, men går organisatoriskt in i ÅF:s division Digital Solutions.
  • inUse fortsätter att jobba med sina kunder och ger inte avkall på några av sina erbjudanden eller områden. Tvärtom kommer vi att växla upp på just det som inUse lyckats så bra med.
  • Grundarna, VD, samt regioncheferna på inUse har samtliga varit aktiva i förvärvsprocessen och samtliga stannar kvar i verksamheten.
  • Samtlig personal på inUse och ÅF Design går in i den nya sammanslagna verksamheten. Med anställd personal och underkonsulter på ÅF innebär det en designverksamhet med omsättning på 200 msek.
  • Johan Berndtsson, medgrundare och vvd på inUse, kommer att leda inUse. Han kommer att rapportera till Ann Granberg, chef för ÅF Design.
  • Kjell Persson, nuvarande vd på inUse, kommer att ha ett särskilt ansvar för affärsutveckling inom området Smart City och inom andra områden där inUse blir nyckeln till tvärdisciplinära kunderbjudanden.

Läs mer:

Länk till inUse pressmeddelande

Länk till ÅFs pressmeddelande

inUse är Gasell 2017

Sara Doltz

Varje år utser Dagens Industri de snabbast växande företagen i Sverige. I år är inUse ett av dem.

Dagens Industris utmärkelse Gasellföretag ges till företag som växt betydligt de senaste åren med goda finansiella resultat. I år är inUse ett av de stolta företagen på listan.

– En positiv överraskning, säger Johan Berndtsson, en av grundarna på inUse och fortsätter:

– Vi har växt organiskt mycket snabbt de senaste åren, både i personal och också omsättningen vilket vi självklart är väldigt stolta över. Efterfrågan på våra tjänster ökar och vi arbetar hårt för att hänga med.

Gasellentävlingen, där inUse nu är med, uppmärksammar de snabbast växande företagen i varje län. inUse har sitt säte i Malmö och den 27 november äger prisutdelningen rum i Skåne län.

­

Pristagarna Elenor Cacciatore, Ingegerd Widell, Biljana Lajic och Åsa Holmberg flankerade av moderatorerna.

Efterlevandeguiden – en värdig hederspristagare

Sara Doltz

Under inUse Award i förra veckan fick två tjänster hedersomnämnande för extraordinär användarupplevelse. Efterlevandeguiden var en av dem.

Förra veckan avgjordes inUse Award. Vinnaren 2017 blev Karma. Men juryn utsedde även två hedersomnämnanden. Det första gick till Efterlevandeguiden med motiveringen:

”Det är inspirerande och imponerande när myndigheter samarbetar och skapar en tjänst som gör skillnad i ett av livets allra svåraste skeden. Alla som behövt hantera allt praktiskt kring ett dödsfall förstår lätt nyttan med Efterlevandeguiden.”

Efterlevandeguiden är en webbsida med samlad information från myndigheter som ska hjälpa den som nyligen förlorat en anhörig. Tjänsten är ett initiativ och samarbete mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket och lanserade i september 2016.

­– Vi har gjort ett enormt arbete med många djupa intervjuer med målgruppen. De har fått berätta om behov, svårigheter i situationen och sedan designat därefter. Något som vi ägnat extra uppmärksamhet åt är att webbsidan ska vara bra även för dem med nedsatt kognitiv förmåga, därför är det väldigt avskalat och få långa meningar, berättar Ingegerd Widell, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Arbetet med sajten pågår hela tiden. Nyligen har myndighetstrion inlett en dialog för att även få med andra myndigheter på sajten, som Transportstyrelsen och Kronofogden. Och just samarbetet har varit en spännande ingrediens i arbetet som sporrat extra menar Ingegerd Widell:

– Det har varit inspirerade, roligt och gett många nya insikter. Det finns ännu mer vi kan göra tillsammans för att serva medborgarna trots att vi sitter på olika myndigheter.

Tjänsten är uppskattad och genom ett kontaktformulär på webbsidan får man regelbundet in feedback från besökarna.

– Nyligen kom det in ett kort meddelande där det bara stod: ”Tack för att ni finns”. Och då känner man verkligen att vi har jobbat fram något bra, berättar Eleonor Cacciatore på Pensionsmyndigheten.

Drivs av utmaningen

Sara Doltz

Nyaste tillskottet på Stockholmskontoret heter Torsten Sandbäck. Han tycker det är roligt med motstånd och gör hellre ”det omöjliga” än det som görs på slentrian.

För någon vecka sedan började Torsten Sandbäck arbeta som UX Strategist & Designer på inUse i Stockholm. Har har varit konsult i hela sitt yrkesverksamma liv och kommer närmast från ett större konsultbolag där han arbetade som UX Lead.

– Jag började 1995 som IT-konsult men redan då visste jag att det var UX jag ville hålla på med, även om det inte riktigt hette så på den tiden. Jag hade direkt en nyfikenhet och driv för att ta fram riktigt bra lösningar med fokus på användarna, så jag började tillämpa de designprinciperna mer och mer för varje projekt jag var inblandade i, berättar Torsten Sandbäck.

Tar sig gärna an svåra utmaningar

Designportfolion är bred och rör sig från värmekameror och life science till analyssystem för bioteknik. Något genomgående i hans arbetsliv är att han gärna vill utmanas på jobbet.

– Jag är nog väldigt utmaningsdriven och gör hellre det omöjliga än något som kan göras på rutin. Just nu gillar jag, mer än någonsin, att arbeta med företag och organisationer för att få dem att ta beslut som skapar mest värde för kunden och användaren.

Att göra stor skillnad

Drömprojekten är de där teamet tillsammans kan göra stor skillnad, för både kund och slutanvändaren. Till exempel inom sjuk- och hälsovård.

– Tänk att få utveckla något där vi kan hjälpa någon till ett bättre liv. Det tycker jag är otroligt stort, projekt som känns i hjärtat.