Blogg


Tankar kring user experience, service design och effektstyrning

Is it possible to Design Culture for Humans?

Sara Doltz

Have you ever heard the saying ‘culture eats strategy for breakfast’? If you’ve ever caught yourself thinking, “Oh well, that’s just the way things are at our office”, you’re in luck. Alla Weinberg, leadership coach and culture designer knows how to change that.

Back in August, one of our UX designers, Joakim Nemback, participated in Alla Weinberg’s workshop, Culture Design for Humans at UX Week in San Francisco. He liked it so much that he took her method and immediately put it to good use—he took the Stockholm office through a mini workshop on Alla’s take on Culture Design.

”It was an easy to understand, hands on approach on how to understand and influence your current culture. One example that came up in the workshop was how UX teams are often brought in too late in projects. It’s always a last minute patch where the organisation feels that they need to “add some design”. This means that the common misunderstanding is that design is something simple—something that’s easy to “fix”. How can we change that? And design a culture that is aware that UX is important and takes time” says Joakim Nemback.

Time for a change

What if you wanted to improve, shape, or design the culture of your organisation? Maybe you want your organisation to be more customer centric, creative, or simply more collaborative. It can be done, according to Alla Weinberg. You will learn how to do just that, but also how to create an experience map to identify and understand your current culture. After that, you move on to actually changing and influencing that culture to be what you envision.

The focus can be changing the culture of your design group, the department, or the whole organisation. You’ll be able to take what you’ve learned and apply it to your current challenges, big or small! The method works for both.

Alla Weinberg is one of the speakers at From Business to Buttons and she will also host the workshop Cultural Design for Humans on May 16 in Stockholm.

Kontakter ledde Henrik Ernholm till inUse

Sara Doltz

Göteborgskontoret har fått en ny Business Manager i Henrik Ernholm.

Henrik Ernholm har jobbat som säljare i nästan hela sitt yrkesverksamma liv. Han har arbetat på Victaulic, Delphi och kommer närmast från AVL, där han hade en tjänst som Key Account Manager.

AVL arbetar med utveckling och validering av alla drivlinor, så beröringspunkterna till just användarupplevelse är inte jättestora – det hindrar inte Henrik från att anta utmaningen som Business Manager på inUse i Göteborg.

– Jag trivs bäst i en strategisk säljroll och vill gärna utvecklas tillsammans med kunden. Jag tror att jag kan bidra med en ökad kundförståelse när det gäller fysiska produkter. När man säger ordet ”design” till många som kommer från produktsidan tänker de bara på färg och form – där kan jag vara en brygga och förklara vad god design kan göra rent strategiskt, menar Henrik.

Ingången på inUse var väldigt naturlig. Eftersom en av hans barndomsvänner är konsult på Göteborgskontoret hade han redan ett bra intryck och när tjänsten dök upp var tiden rätt.

– Jag fick intrycket av att det var ett agilt företag och att det fanns ett socialt ansvar för individen och samhället. Då, och nu när jag börjat, tycker jag även att det finns en life-work-balance som är extremt viktigt för mig med familj, två barn och sommarställe, säger Henrik.

Vårens kurser är här

Sara Doltz

inUse Academy har haft ett rekordår. Aldrig tidigare har de öppna kurserna och vårt hemma hos-upplägg varit så populära. Vårens utbud går inte heller av för hackor.

Under 2017 har fler organisationer velat ha kurser på sin egen hemmaplan. inUse koncept med Hemma hos-kurser har fått ett rejält uppsving, senaste året har inUse Academy haft dubbelt så många Hemma hos-uppdrag om man jämför med 2016.

– Det som många beställare ser som den stora fördelen är att kursen i större utsträckning anpassas efter deras behov. Kursledaren stämmer av med beställaren i förväg och diskuterar syftet, mål och om gruppen har någon speciell utmaning framför sig, berättar Jane Murray, ansvarig för Academy på inUse.

Bredd bland uppdragen

Variationen bland företagen som beställt kurser är stor. Det rör sig om små och riktigt stora företag. Privata och offentliga verksamheter. Produkt- och tjänsteorganisationer. Även non profit-verksamheter finns med på listan av köpare. Det ger även lärarna en stimulans som uppskattas. Alla kursledare är nämligen strateger och seniora konsulter från inUse verksamhet.

Kurserna kan kategoriseras i olika grupper. Metodkurser, som Customer Journey Mapping och Effektkartläggning för de som behöver bredda eller spetsa sin verktygslåda.

Kurser med syfte att bredda kompetensen, som till exempel Service Design och Designa för Beteendeförändring

Passar bäst som hemma-hos

Den nyaste kursen, Ge och ta emot Designfeedback är väl anpassad för att ha som Hemma hos för hela team.

– Deltagarna har uttryckt att den har stärkt gemenskapen. Här har beställaren ofta samlat ett redan sammansvetsat team, men ibland även grupperingar som inte så ofta arbetar tillsammans. Ett team som är bra på feedback kommer leverera bättre lösningar och produkter när kursen är slut och det är måndag igen, säger Jane.

Effektkartläggning populärast

Dock kommer antagligen kursen i inUse egen metod, Effektkartläggning, alltid vara den kurs som ges oftast.

– I Effektkartläggning i praktiken får hela gruppen göra en karta tillsammans, med organisationens tjänster eller produkter i fokus. Många upplever att det blir extremt konkret vid en hemma hos-kurs. Läraren är tillgänglig en tid efter med stöttning och coachning så att metoden blir väl förankrad, berättar Jane.

Vårens öppna kurser har precis släppts. Vill du prata om ett Hemma hos-uppdrag mejlar du enklast till Jane Murray direkt.

Design som räddar liv

Louise Broo

Ingenstans är bra design så viktigt som i sjukvården. God design underlättar personalens arbete och räddar liv. Såhär jobbar vi.

Sjukvården är inte som andra arbetsplatser. Miljön är ofta högljudd och avbrott i form av larm, samtal, frågor från kollegor tillhör det dagliga arbetet. Samtidigt värderas den personliga kontakten högt och personalen ansvarar för en eller flera människors välmående och hälsa. I den här kontexten krävs smarta lösningar för att förenkla och effektivisera så att personalen mår bra och får tid att hjälpa sina patienter på bästa sätt. Tyvärr har vi inte nått riktigt hela vägen än.

Enligt en undersökning genomförd av British Medical Journal är den tredje vanligaste dödsorsaken i USA så kallade ”medical errors”, alltså en följd av bristande användbarhet hos de produkter och tjänster som används inom vården. Bra design underlättar alltså inte bara vårdpersonalens arbete utan den kan också rädda liv!

Vi på inUse har arbetat med flertalet kunder inom sjukvård och hälsa för att hjälpa dem med att förbättra användbarheten i deras produkter och tjänster. Att jobba med medicinteknik är lite annorlunda från våra andra uppdrag, men samtidigt väldigt likt. Som med alla produkter och tjänster är det viktigt att få en förståelse för sina användare och deras upplevelser, men inom sjukvård ställs även högre krav på riskhantering och användbarhetstestning i och med standarder och riktlinjer. Nedan har vi samlat våra bästa tips för att ta fram användbara och attraktiva lösningar för sjukvården.

Involvera kliniker

Produkter inom medicinteknik är ofta specialistprodukter som kräver en stor medicinsk kunskap för att kunna användas på rätt sätt. Det är därför extra viktigt att involvera personer med rätt klinisk kompetens under utvecklingen för att se till att det blir ett bra verktyg som ger dem den information de behöver för att ta kloka kliniska beslut.

Undersök användningssituationen

För att kunna förutspå potentiella användningsproblem tidigt i utvecklingen är det en god idé att analysera olika användningssituationer, både genom olika analysmetoder och genom observationer, intervjuer, usabilitytester etc. Det ställs höga krav på identifiering av användningsfel inom medicinteknik och företag förväntas inte bara se till den normala användningen utan även förutsebart missbruk.

Minimera risker med design och utvärdering

När problem med användningen uppdagats, i användingstester eller i verklig användning, har det funnits en tendens bland tillverkare att försöka åtgärda problemet genom förbättrad utbildning och användarmanual. Även om detta såklart kan ge en viss förbättring är det sällan det som lindrar konsekvenserna av ett användningsproblem.

Ett mer effektivt sätt är att genom designförändringar eliminera eller minimera risken att problemet uppstår, till exempel genom att utforma kontakter så att det inte går att koppla sladdar fel. Genom iterativa analyser och observationer, re-design och utvärdering kan vi alltså se till att skapa säkrare produkter.

Validera slutprodukten

En aktivitet som är oerhört viktig inom medicinteknik är att validera att produkten/tjänsten är säker samt effektiv att använda för de avsedda användarna – i den avsedda användningsmiljön. Detta är såklart något som är önskvärt i alla branscher men inom medicinteknik är detta reglerat av standarder som behöver uppfyllas för att ens få sälja sin produkt eller tjänst.

När det kommer till den summativa usability valideringen är det viktigt att ha koll på vilka användargrupper man har och vilka uppgifter de utför med produkten eller tjänsten. Det som ska ingå i den slutgiltiga valideringen är de uppgifter som anses kritiska, alltså de uppgifter som om de görs fel eller utesluts skulle kunna leda till skada hos patient, sjukvårdspersonal eller miljön. Det ställs även höga krav på att ge realistisk utbildning och att skapa en så realistisk användningsmiljö och användningssituation som möjligt under usability valideringen.

Låter detta intressant?

Att arbeta med kunder inom sjukvård och hälsa är något som vi på inUse brinner för och vi har genomfört en stor mängd olika projekt inom området. Bland annat har vi hjälpt Ascom att utveckla en smartphone för sjuksköterskor och vi har hjälpt Journal Digital att ta fram ett enklare och säkrare frågeformulär för socialtjänsten.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med design inom sjukvård och hälsa, kontakta oss redan nu!