Blogg


Tankar kring user experience, service design och effektstyrning

”Vi fick en kurs helt anpassad till oss”

Sara Doltz

E-handelsbolaget Avensia ville bli vassare på att jobba kundfokuserat. De bjöd in inUse att hålla kurs i Customer Journey Mapping på deras egen hemmaplan.

Under 2017 anlitade Avensia inUse för att hålla en kurs i Customer Journey Mapping. Kursen hölls i ett Hemma hos-upplägg där läraren från inUse höll kursen på Avensias kontor, hela kursmaterialet anpassades också efter bolagets kompetensnivå.

– Vi är inga nybörjare inom metoden och därför ville jag att ribban var lagt på rätt nivå för oss. När vi samlar teamet vill jag ha bra utmaningar och mycket hands-on med praktiska övningar, så att mitt team kunde ställa frågor och vi kunde få igång en diskussion kring hur vi ska jobba framåt. Med detta upplägget fick vi en kurs helt anpassad till oss, berättar Seyamak Arkannia, UX Lead på Avensia.

Avensia bygger e-handelslösningar och har flera kunder som är marknadsledande inom sitt respektive segment. Totalt är man cirka 150 medarbetare, Seyamak Arkannias team på fem UX:are gör intern design men till allra största del är de med i kundprojekt.

På kursen var hela teamet med, men även andra roller deltog: projektledare och kundrådgivare, en klar fördel menar Seyamak:

– Många internt har kundkontakt och alla måste ha ett mindset där vi utgår från kundbehovet och flera kan göra kundreseanalyser. Jag ser ett stort värde av att vi var flera med och fick en gemensam syn, säger han och tillägger:

– Det vore till och med dumt att isolera den här typen av kompetens. Jag ser det bara positivt om fler delar inom vår organisation får förståelser för processerna.

Hon har inte missat en enda konferens

Ola Nilsson

Den digitala strategen Marit Lundström ska gå på årets From Business to Buttons. Det brukar ju ge massor säger hon. Hon vet. Hon har nämligen varit på alla FBTB-konferenserna genom åren. 
– Har jag? Haha, jomen det har jag. Nu när jag tittar i videoarkivet så känner jag igen alla talarna, säger hon.

Det finns platser kvar – skaffa din plats på årets From Business to Buttons nu!

konferensens sajt står det i en mening vad FBTB handlar om. ”From Business to Buttons is the meeting place for everyone who wants inspiration and hands-on advice on how to maximize business value by creating great user experiences.”

– För mig passar det – jag jobbar strategiskt för hur vi huvuddesignar processer i digitala kanaler. Men även för dem som har en mer handfast UX-roll är det klart givande, säger Marit Lundström, digital strateg och produktägare på AFA Försäkring.

Som för många andra är det begränsat hur många konferenser man kan gå på, även om flera kan verka intressanta. Det handlar om att få ihop det tidsmässigt, och ekonomin sätter såklart gränser.

– Ja, man måste välja, och jag tycker From Business to Buttons är den bästa. 

– Den har alltid nåt utanför ramarna, nåt som sticker ut, det finns alltid varit nåt att ta med sig därifrån.

Direkt ur minnet flödar det fram talare att minnas. Som gett riktiga avtryck. 

– Förra året då Mike Monterio var tillbaka – det handlade om att man som designer kan ta ansvar för vad man är med och designar och när man ska säga nej. Man är inte bara ett verktyg, som designer kan och bör man välja. 

– Och Kim Goodwin om att man måste förhålla sig till sin organisation. Jag gick hem och köpte hennes bok, jag kände igen mig i den organisation jag är i och dem jag har varit i. Det öppnade ögonen. Jag började jobba utifrån det – strax efter det anställde vi en UX:are. Det var riktigt hands-on.

– Och så en kul grej från 2017. Alan Cooper – hans tal var inspelat i hans bibliotek i USA. Det blev kul, i och med digitaliseringen, det finns ingen anledning att flyga världen över – man skulle kunna göra mycket mer av den typen av intervjuer. Det var kul att David, (de Léon, konferenciern) låtsades gå ner i källaren. Sen dök han upp i bild, det var en rolig grej.

– 2016, Patricia Moore. Designa genom livet – inte designa bara för dem i sin fulla kapacitet, utan för alla lägen i livet. Jag satt och grät. Det lämnade avtryck. Det har stannat kvar.

– Det har alltid varit saker som stuckit ut. Saker som jag tagit med mig hem, som jag använt.

Hur är nätverkandet på From Business to Buttons-konferensenerna, är det mycket läge för det?

– Det är massor. Antingen före detta kunder, kollegor, före detta kollegor – man har möjlighet att nätverka kring hur man jobbar på olika ställen. De som är där delar samma passion, att jobba användardrivet.

Det finns platser kvar – skaffa din plats på årets From Business to Buttons nu!

”inUse högst upp på listan”

Ola Nilsson

Beatrice Bolmgren är en av de nya på inUse, för några veckor sen började hon på Malmökontoret som User Experience Designer.
– Jag har varit i Halmstad, jag har varit i Stockholm, och nu ville jag jobba på ett jättebra ställe i Malmö, då var inUse högst upp listan, säger hon.

Efter utbildning i Halmstad och jobb i Stockholm ville Use Experience Designer Beatrice Bolmgren till Malmö. Och då var inUse drömstället.

– Jag hade kriteriet att det skulle vara ett nytänkade, sjyst, företag med bra kultur, en bra organisation, säger hon.

– En bra företagskultur för mig innebär att det är prestigelöst. Att man kan trivas, en trevlig och rolig miljö att vara i.

Uppgifterna, uppdragen som inUse ägnar sig åt faller inom Bolmgrens ramar.

– UX-design i sin kärna är det jag vill jobba med. Att man jobbar användarcentrerat och med Service Design för att skapa nytta. 

– Det ska vara ett företag som jobbar med design och satsar på design. Att det är kärnverksamheten, då kommer jag att utvecklas mest själv också.

Beatrice Bolmgren gick utbildningen Digital design och innovation i Halmstad, utbildningen som Pontus Wärnestål, Director of Service Design på inUse, varit med och skapat.

– Det var världens bästa utbildning. Det var en ren och skär UX-utbildning. Den täckte in alla delar som jag faktiskt jobbar med idag. Man blev rustad för att vara konsult och att jobba som UX:are.

Och sedan 1 februari har Beatrice Bolmgren varit i full gång på Malmökontoret. I en atmosfär hon trivs i och där hon kan göra det hon gillar bäst.

– Jag tänker väldigt mycket design thinking, gillar att se problem och vända och vrida på dem och hitta bästa lösningen.

Vill du också jobba på inUse? Se vad vi söker just nu!

Ett första steg mot färre skitsystem

Ola Nilsson

Jonas Söderström har oftast haft anledning att rasa mot arbetslivets skitsystem. Men nu finns det – som omväxling – i alla fall något att fästa ett visst hopp vid. På uppdrag av arbetsmiljöorganisationen Prevent har han tagit fram ett verktyg för bättre digital arbetsmiljö.

Boka en föreläsning med Jonas Söderström!

– På senare tid har jag ibland inlett mina föreläsningar med en bild av någon i ett demonstrationståg, någonstans, som håller upp ett plakat med ”I can't believe I'm still protesting this shit”. Så har det känts ibland, skrattar Jonas Söderström, som är en av inUse mest anlitade föreläsare.

Men under 2017 har Jonas arbetat tillsammans med arbetsmiljöorganisationen Prevent för att ta fram det som länge saknats: ett verktyg för att göra riskbedömningar av digitala lösningar. Sedan i oktober finns det live i en första version: Inför rätt IT.

– Det är faktiskt lag på att man ska göra så kallade riskbedömningar inför förändringar av arbetsmiljön. För alla andra branscher och verksamheter finns det sådana verktyg och checklistor sedan länge. Om man ska skaffa en ny borrmaskin eller betongblandare, eller byta kontorsmiljö, kollar man om det kan innebära någon typ av risk.

– Men allt detta har saknats helt för IT och digitala system.

Foto: Lars Lundqvist

I jobbet att ta fram Inför rätt IT utgick man ifrån de checklistor som inUse Sara Lerén i ett pilotprojekt tagit fram för Göteborgs stad. Tillsammans med professorerna Bengt Sandblad från Uppsala och Anna-Lisa Osvalder från Chalmers har Jonas byggt ut Göteborgs tre checklistor till åtta. Bland annat har det tillkommit en checklista om ledningens ansvar, och en som är riktad direkt mot utvecklare – båda med syftet att göra dem medvetna om arbetsmiljö, och om vad lagen kräver.

Förutom checklistor finns också en faktadel, som beskriver problem och tänkbara lösningar på ett kortfattat sätt.

Dessutom finns ett antal scenarier där det är tänkt att människor ska känna igen sig, och varifrån de kan hämta argument: som ”Jag är IT-projektledare, ska jag behöva tänka på en massa arbetsmiljökrav?”, eller ”Vi i ledningen har förstått att vi borde ta tag i IT-arbetsmiljön … men hur gör vi?” eller  ”Jag är beställaransvarig när vi ska upphandla ett nytt IT-system”.

Unik möjlighet
Det har i och för sig även tidigare funnits samlingar av råd och tips om hur man utvecklar eller upphandlar bättre IT-system. Men det finns två saker som gör den här lösningen unik, framhåller Jonas Söderström:
– Dels är det kopplingen till lagen. Att vi kan visa att  dåligt fungerande digitala system faktiskt inte är tillåtna, enligt arbetsmiljölagen. Det ger vår krav nya muskler.
– Det andra är att det här verktyget riktas till en hel kår av människor som redan jobbar med arbetsmiljö: hela landets alla skydds- och arbetsmiljöombud. Digital arbetsmiljö och krav på bättre IT kommer in i ett sammanhang där man är van att ställa krav, där det finns ett etablerat arbetssätt, och klara mandat. I alla fall i många fall.
– Visst, man ska vara medveten om att arbetsmiljöarbetet inte överallt är så väloljat och väletablerat som man skulle önska. Men, framhåller Jonas, med det här verktyget har vi alla fall har bättre förutsättningar än någonsin tidigare att få resultat.
Verktyget Inför rätt IT premiärvisades på mässan Gilla Jobbet i oktober 2017. Därifrån finns en film där Jonas pratar digital arbetsmiljö

Projektet fortsätter dock. Våren 2018 ska verktyget visas på en turné runt om i landet: i Umeå, Falun, Göteborg och Malmö.

Utbildning och rutiner – två utmaningar
Jonas Söderström ser två stora utmaningar i det kommande arbetet. Det första är att nu få in digital arbetsmiljö i de grundläggande utbildningarna av skydds- och arbetsmiljöombud. Det skulle ge dem bättre förutsättningar att använda verktyget.
– Det saknas helt idag. Finns inte med överhuvudtaget. 
– När jag själv gick en sådan grundläggande utbildning drabbades typiskt nog kursledaren av att hennes digitala utrustning för att visa film inte funkade... Och hon stönade "så här är det hela tiden", märkbart stressad över att vi satt 30 elever och väntade på att hon skulle få igång den.
Den andra utmaningen är att klara ut vem som i varje givet fall ska ta bollen när man identifierat problem i den digitala arbetsmiljön. Om en fläkt inte funkar eller en maskin behöver skyddsanordningar är det oftast klart vem som har ansvaret. Men för IT finns sällan klara rutiner. Är det IT? HR? Upphandlingsavdelningen?

Jonas har en modell för att sortera problemen, som också pekar ut vilka som troligen har ansvaret. Den visar på tre aspekter av problem: tekniska, användbarhetsmässiga och verksamhetsmässiga:

tre aspekter på digitala arbetsmiljöproblem

Projektet fortsätter

– Det jag är lite missnöjd med, är att vi inte fick in ett tydligt effekt-resonemang i verktyget, säger Jonas.

– Egentligen är det ju så att man bara kan värdera problem och risker i förhållande till de nyttor och möjligheter ett verktyg också skapar. 
Men alla sådana här verktyg har vissa element av kompromiss. Prevent ägs av gemensamt av arbetsgivare och fack i den privata sektorn. 
– Förhoppningsvis kan vi jobba vidare i den riktningen. 
– Vi har i alla fall nu gjort något troligen världsunikt. En pionjärinsats att vara riktigt stolt över.

Boka en föreläsning med Jonas Söderström!