Blogg


Tankar kring user experience, användbarhet och effektstyrning

Välkommen! Camilla Nilsson!

Ola Nilsson

Camilla Nilsson, ny Project Manager på inUse, har tagit plats på Göteborgskontoret. Välkommen!

Vill du också jobba på inUse – kolla vad vi söker just nu!

Camilla Nilsson kommer senast från Omegapoint och kommer ha titeln Project Manager på inUse.

Vad är det som lockat dig hit?

– Jag har alltid hört goda vitsord om inUse. Har arbetat med konsulter ifrån inUse i tidigare projekt, har alltid varit nöjd med deras kompetens och leveranser. Extra kul är att de då också har lyft fram hur stolta de är över att arbeta här.

– Det finns en enorm kompetens och drivkraft – vi kan verkligen påverka vardagen för många människor genom att göra system och produkter enklare att använda. 

Vad har du gjort tidigare?

– Jag har lång erfarenhet att leda och driva digitala projekt både som beställare och leverantör. Har haft förmånen att arbeta med otroligt duktiga kollegor och kunder i många spännande och utmanande projekt.

Vad är dina styrkor?

– Jag har lätt för att knyta nya kontakter och är bra på att bygga relationer. Jag har förmågan att bemöta och kommunicera med chefer och medarbetare på alla nivåer. Jag är positiv och full med sprudlande energi.

Vill du också jobba på inUse – kolla vad vi söker just nu!

Effektkartläggning XL – ett tredagars träningsläger i effektkartläggning

Ola Nilsson

På den nya kursen Effektkartläggning XL använder deltagarna sina egna frågor och problem medan de drillas i hantverket med att ta fram effektkartor. 
– Kursen är från onsdag till fredag. Efteråt har deltagarna en effektkarta de skulle kunna arbeta vidare med på måndagen, säger kursledare Mikael Sköld.

Här bokar du Effektkartläggning XL-kursen!

Att göra en effektkarta är inte så svårt om man kan grunderna, men att bli riktigt vass kräver övning. På de tre dagar den nya Effektkartläggning XL-kursen pågår får man stora möjligheter att vända på perspektiven och slipa på detaljerna. Deltagarna intervjuar, analyserar, och diskuterar. Så småningom växer en effektkarta fram som svarar mot gruppens egna utmaningar. 

– Kursen är till för dem som vill bli riktigt bra på hantverket. Deltagarna har med sina egna, riktiga, problem in, och man kommer ha med sig något hem som går att använda, säger kursledaren Mikael Sköld, User Experience Strategist & Designer på inUse.

Så hur går det till? Hur gör man för att få till effektkartor anpassade till sina egna problem – på en tredagarskurs?

– Deltagarna tar med sina ämnen, och vi bildar grupper om tre-fyra med liknande intressen och som kan enas om en problemställning. Sen använder vi hela gruppen som resurs.

Viktig del av hantverket

– Första dagen jobbar vi med att formulera bra effektmål med fokus och mätbarhet. Därefter förbereder deltagarna intervjuer med användare. 

Och sen, dag två?

– Dag två genomför man användarintervjuerna. Genom kreativitet och ihärdighet kommer vi få ihop tillräckligt många intervjuer – för analys och beskrivning av beteendemönster – framåt eftermiddagen. 

Intervjuerna är en viktig källa till insikter som gör kartan trovärdig och åtgärderna grundade i verkliga behov. 

– Grejen är att göra allt tillräckligt mycket så man känner sig bekväm och varm i kläderna och vet precis hur man ska göra sen. 

Reflekterar gemensamt

– Analysen ska bli väldigt spännande. Varje grupp har sina olika problemområden och diskuterar fram lösningen tillsammans, så det är inte direkt så att jag kan presentera några i förväg förberedda lösningsförslag, säger Mikael Sköld. 

– Det blir väldigt spännande för mig som ledare och coach. Väldigt kul att komma in och hjälpa till att vrida och vända på perspektiven. 

Och slutfasen, dag tre? Man analyserar vidare, vrider och vänder på detaljer med kartan…

– Ja, och sen tänkte jag ge deltagarna möjlighet att visualisera lösningen med hjälp av någon kompletterande metod, för att sätta effektkartan i sitt sammanhang. Man kan göra en kundresa, man kanske skissar en storyboard eller kanske till och med gör en prototyp. Beroende på vad deltagarna vill. 

För just det, det handlar inte om en vanlig kurs. Det beror på deltagarna vad man uppnår för egen del. Vi har valt att också benämna Effektkartläggning XL som ett träningsläger, inte bara en kurs.

– Det är träning i metoden. Det innebär att nöta de olika stegen tillräckligt länge. Det finns inget färdigt lösningsförslag. Deltagarna måste själva komma fram till något som de ska bygga vidare på.

–  Skulle det finnas förbättringspotential i effektkartan vid kursens slut – vilket det nästan alltid gör – kan deltagarna fortsätta med ett nytt svep över de intressanta delarna. Precis som man skulle gjort i ett vanligt agilt projekt. 

Mikael Sköld har gett kurser i effektkartläggning sedan 2007. I denna kurs är han – som alltid – ständigt alert.

– Det är verkligen hands on-metoden. Min roll som coach handlar om att hjälpa till så att de inte fastnar, utan istället tar det vidare. 

”Träningslägret” vänder sig såväl till designer, affärsutvecklare, projektledare som team-medlemmar med flera som vill bli bra på effektkartläggning som hantverk. 

– Effektkartläggning som metod är i sig väldigt bred så den går egentligen att tillämpa på vad som helst – produkter, tjänster, webbar, processer, kampanjer... Där du vill förändra människors beteenden och uppnå rätt verksamhetsmål. 

Här bokar du Effektkartläggning XL-kursen!

The Evolution of Impact Mapping

Ingrid Domingues

And it evolved. The Impact mapping technique. Different stages, followed by new discussions and new ideas. Follow the work towards the three levels – Why, how, what.

Need of inspiration? Check out our lectures!

The original idea was to give project teams and business managers a technique to explore, discuss and evaluate the impact of a digital service. Impact to users and to the business at hand. We were dead tired of business and project managers making priorities based on project cost, and skipping evaluation during the early project lifecycle, when there was still time to do a better design.  

We soon came up with the basic concept that the map should give a clear way of reasoning from solution to desired impact. And that the Impact Map must explain how this impact is created in use. Thus, the Impact Map was constructed in three levels:

  • Impact – the difference that this service brings to the business and its organization.
  • Use – needs and behaviors that the service could satisfy.
  • Solution – the capabilities that satisfy user needs.

We knew in our hearts that design and development must be based on impact, not features. But how to define impact in a way that can be a solid ground for design? And to support evaluation of prototypes and solutions? I remember us having a three day (!) intense discussion on whether the User layer should be constructed of actions, situations or needs. 

Best suited for prioritization

The key insight was that the User level was the level best suited for prioritization. Prioritizing some needs more than others, makes it clear how the desired impact can arise, thus gives great ground for design and evaluation. Still we had two alternatives – grouping needs into users that were prioritized, or prioritizing needs without grouping with users. We realized that going directly to needs would usually result in a long list. And we did not feel convinced that the technique and model would be useful if the concept of User was omitted. 

In our first descriptions of the Impact Map, we used the concept of: 

  • WHY – the impact for business as the result of this service (Impact level).
  • WHO – the needs and behaviours that users have (Use level). 
  • WHAT – what we will build in order to satisfy users (Solution level).

Unfortunately, when people tried to do Impact Maps, the Use level often ended up being demographic groups. Describing users as “young adopters”, “subscribers”, etcetera is an established way for clients to talk about users –  marketing, IT and others will understand those. The problem with demographic descriptions is that they do not give guidance when designing and prioritizing. One demographic group often has the exact same behavior as another demographic group. 

Three levels

Soon enough, we understood that the concept of HOW is what is needed, to make every effort to in depth understand and describe how users think, act and behave. This is, in essence, the same concept as Simon Sineks’ “The Golden Circle”

The structure for Impact Maps is therefore the three levels: 

  • WHY – why this service is meaningful to invest in, the impact for business (Impact level). 
  • HOW – how users think, act and behave in situations where the service is anyhow present, grouped and prioritized (Use level).
  • WHAT – what the solution must provide to users (Solution level).

By expressing Users as behavioural patterns, the Impact Map gives excellent ground for innovative user experience design and project management based on impact. It makes it possible to find new solutions to well-known problems. It also reveals business opportunities for needs that have been underserved.

In need of inspiration? Check out our lectures!

Foto: Jamin Pirnia

Stort intresse för inUse hållbarhetssatsning

Ola Nilsson

Det var stort intresse från både privat och offentligt håll när inUse presenterade sin fördjupade satsning kring hållbarhet i veckan. Ett grepp där man med förståelse för användarna och design för beteendeförändring kan komma riktigt långt – och göra världen bättre. 
– Brukarperspektivet är så himla viktigt, säger Emma Oumar Cedermarker, fastighetschef på MKB.

Kontakta inUse här! 

inUse hade bjudit in till frukost i Malmö för att berätta om sin utbyggda satsning. En fördjupad satsning på hållbarhet. En satsning där inUse använder sin kunskap – om användare och design för beteendeförändring – och möjliggör att hitta en väg fram.

– Frukostseminarier är väldigt effektiva och bra, och här jag fick bekräftat – det vi jobbar så mycket för – att brukarperspektivet och medborgarperspektivet är väldigt viktigt, säger Emma Oumar Cedermarker, fastighetschef på MKB, en av deltagarna.

Ja, det handlar om användare, det handlar om människor. Som tillsammans kan åstadkomma saker och ting. Bra saker och ting. 

Aha, så löste de det där!

”Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle”, var orden som inledde seminariet. Emma Estborn, Linda Vikner Backlund och några fler inUse-are guidade sedan vidare kring hur designen kan beteendeförändra och gav även flera konkreta exempel på hur inUse redan gjort skillnad i dessa sammanhang, i linje med våra övergripande hållbarhetsmål. Inom sjukvården, inom kommunaltrafiken och – inte minst – om det spännande projektet i Denver, där vi är med och bygger en smartare stad. 

Stående: Emma Oumar Cedermarker, fastighetschef MKB. Foto: Jamin Pirnia

– Det var kul att se hur man löser saker, ”aha, så löste de det där”, säger Emma Oumar Cedermarker.

Hela tiden fick såklart deltagarna bidra. Användarna i fokus även på frukostseminarier. Det blev många spännande möten över branschgränserna. Det var representanter från städer, fastighetsbolag, högskola, det var teknikkonsulter, folk från energibolag, avfallshantering, det var industridesigner, innovationsrådgivare... En kreativ mix.

– Jag kan konstatera att ni jobbar med en del frågor som ligger nära Tyréns värld, men ur ett lite annorlunda perspektiv, säger Håkan Rosqvist innovationsledare och associerad konsult  på Tyréns Innovation and Business accelerator Lab, TIBAL.

– Tyréns är, liksom andra tekniska konsulter inom samhällsbyggnad, en utpräglad ingenjörsburen organisation som av tradition till stor del jobbar lösningsorienterat. Ibland ser vi att vi hade behövt ett mer användarinriktat perspektiv, speciellt när vi jobbar med utveckling och innovation.

 

Agera på nya sätt

Hållbarhet handlar i grunden om att vi behöver agera på nya sätt. Och med exemplen, och via samtalen och mötena, kom det upp idéer under förmiddagen. Idéer som just inUse är experter på att utveckla, ta vidare. Om det så gäller på strategisk nivå, processnivå, eller pixelnivå.

– Jag tänker på hur vi kan påverka människors beteende i vårt fastighetsbestånd ännu kraftfullare. Ta till exempel restavfallsvolymerna och källsortering, här finns en utvecklingspotential där man skulle kunna hitta ”triggers” och incitament med hjälp av digital visualisering… Om jag bara spånar lite löst… Tänk att visualisera ”när man kastar sitt avfall på ett visst sätt, så bidrar man på ett visst sätt”, säger Emma Oumar Cedermarker.

Efter fick vi massor av kommentarer, av vad man uppfattade som viktigt. Det visade också på idéerna och inspirationen. Här är några: 

”Det börjar med människan.”

”Fokus på mål och effekt.”

”Jobba tillsammans, mellan branscher, för att kunna möta FN:s 17 globala mål.”

”Det krävs mod, modiga människor som vågar öppna upp för att göra nytt.”

”Utgå från de boende, inte bara att det är området som ska utvecklas.”

”Mod och långsiktighet.”

”Med användarperspektivet kan vi ta idéer till handling tillsammans, för att kunna förflytta såväl våra verksamheter och samhället som människorna i dem.”

”Fokus på användning”

”Affären plus samhällsansvaret, ta till beslut, förflytta.”

Användbara och innovativa lösningar, det är vad vi på inUse vill hjälpa till med. Och viljan – och peppen – att göra det ökade än mer med hjälp av en superkreativ frukost på Gustav Adolfs torg på inUse i Malmö. Missade du den? Ingen fara, kontakta Emma Estborn, så berättar hon vad du behöver veta.

Fler bilder från seminariet hittar du på vår Facebook-sida!


Mer om hållbarhetssatsningen här!

The Birth of Impact Mapping

Ingrid Domingues

Here's the story of how it all began. The story how Impact Mapping was created and developed. This technique, now well established, took its first steps more than 15 years ago.

All of inUse courses here, visit Academy!

I was so frustrated, and so was the whole usability team! Year after year we found that in every development project where we took part – either as designers or project managers –  the business managers actually believed that just building and shipping features would make a desired change to the business and its organization. Managers missed that the features must be carefully defined and designed so that they are valuable and delightful for users. A feature  “it must be possible to attach a file” could be designed well, creating desired value, or could be designed badly, ending up as minor hell for users. 

We started working on an idea of expressing the linkage between solutions and desired impact for business as a map. The idea was to help projects in an early stage to draw a map that describes the intended impact that could be used for project planning, designing and evaluating the service. We were mainly inspired by Balanced Score Cards and Benefits Management, and added to that the perspective of action theory and user experience. 

The first article

By 2002 we felt that the model was ready to fly, and we published the idea in the first article: From Business to Buttons. At the same time, we left our company and started on fresh by founding inUse, focusing on designing digital services that delivers intended impact for business and users, today with operations in Sweden and Colorado. 

By 2004 the book Effektstyrning av IT (Swedish) was published, and we started to give training in how to do Impact Maps. We also decided to make Impact Mapping, the model, and Impact Management, the process, registered brands in Sweden, as Effektkarta®  and Effektstyrning®. 

By 2007, inUse arranged the first yearly conference on UX, sustainability and service design, that we also named “From Business to Buttons”. We presented the idea of “Effect Mapping” in a workshop, and the book in English: Effect Managing IT was published. 

The years have passed. During these 15 years (!) there has been a complete boost for the insight that digital services need to be valuable to users. We have taught Impact Mapping in open courses and workshops, attended by approximately 1000 people, and used the technique in well over 400 projects. Impact Mapping has caught on as a basis for understanding user needs and business opportunities. 

Simple and straightforward

During these 15 years, the technique has changed names from “Goal Cards” in the original idea, into “Effect Mapping” in the English translation of the Swedish book, further into “Business Impact Mapping” into today's simple and straightforward “Impact Mapping”. 

Impact Mapping has made it possible to focus ideation, design and development of digital services on value instead of listing features. Communicating, exploring and measuring values. That is huge!

All of inUse courses here, visit Academy!