Blogg


Tankar kring user experience, service design och effektstyrning

From Business to Buttons: The only conference that makes me cry

Jonas Söderström

Who will make Jonas cry this year?

I attend – and speak at – a lot of conferences. I've visited summits from San Francisco to Sydney, and mingled at meetups from Tromsö to ... Trollhättan!

All conferences have their good moments, their strong parts, and their pleasant surprises.

Yet there is no conference except From Business to Buttons, where speakers have brought me to tears. Repeatedly.

Perhaps you're not sure that hairs on end, wet cheeks, and desperate searches for a hankie is the ultimate quality measure of conferences. Maybe it's just me. I'm such a softie.

Well, there have been many other powerful moments. Moments of great clarity, understanding, insight. Sense of wonder, when Steve Wozniak was on stage in 2015. Laughter. Like when we thought that maybe Jaime Levy  was starting a strip tease act on stage in 2017... 

I did not cry when Al Gore spoke in 2016. It wasn't the greatest speech I've heard, but there was this quality ... that made me totally understand the guy I had met a few years earlier: a campaign manager from the US elections. A former campaign manager, that was. He had crashed and burned for one of the candidates that did not win. He told me he'd never, ever run a campaign again – "except for Al Gore, of course". "If he told me to jump off a cliff, I'd do it." 

But I cried when Patricia Moore spoke so beautifully about "From day one to none: The Lifespan Design Challenge" at FBTB 2016. 

I cried at FBTB 2017, during Eric Mayer's talk "Engaging with Compassion" – about the death of his daughter, and the brutality and thoughtlessness of the "reminders" on Facebook.

And I cried when Mike Monteiro ended his surprising talk about ”How to fight fascism– not the subject we had expected! – with the slide ”Made by an immigrant” And, rightfully, received a standing ovation. 

Oh, and one more thing about FBTB that I love. It's a single-track conference. Meaning, everyone in the room – some 700, 800, 900 people – have shared that same powerful experience with me. No more "Oh, did you miss speaker X because you chose track C? What a pity! You should have been there!" Well, thank you, but no thanks. 

So do join me (and the +700 others) at From Business To Buttons this year, too. It's going to be awesome. And if you want to place your bets, feel free to do so: who will make Jonas cry this year?

Inkluderande arbetsmiljöer – från kepsar till flexkontor

Sara Lerén

Bra arbetsmiljöer måste vara inkluderande för att stödja människors olika behov, det kan röra sig om en så enkel sak som att tillåta kepsar i skolan eller att skapa bra ytor för återhämtning och fokusering på ett kontor.

Läs mer om vad vi på inUse jobbar med!

I förra veckan fick kampanjen Rör inte min keps rejält genomslag via rapportering av bland andra Expressen, Aftonbladet och SVT. Kampanjen vill visa hur enkla anpassningar kan göra stor skillnad för personer som är känsliga för sensoriska intryck, vilket är vanligt vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD och autism. Om man inte förstår hur intrycksallergi påverkar ett barn kan det också vara svårt att förstå varför en keps skulle kunna göra skillnad, och tyvärr handlade många kommentarer på rapporteringen inte om vilken effekt en keps skulle kunna ha för eleven utan om att kepsar inomhus är ohyfsat.

Oavsett vad det är vi designar, allt ifrån fysiska miljöer till digitala tjänster, så är det lätt att fastna i gamla hjulspår och idéer om hur saker och ting borde vara. Om vi fokuserar på att förstå problemet och vilka effekter det leder till blir det lättare att fatta bra beslut om vad som är lämpliga lösningar för att skapa mer positiva effekter. Precis som Per Axbom skriver så handlar kepsdebatten egentligen inte om kepsens vara eller inte vara, utan om hur man man på bästa sätt kan hjälpa barn som lider av sensorisk överbelastning. När man förstår problematiken blir det lätt att förstå de positiva effekterna, såväl på kort och lång sikt, som en så enkel lösning som en keps skulle kunna leda till.

Effektkarta för kontoret

Fysiska platser som människor ska kunna vistas i, vara produktiva i och må bra av måste vara inkluderande och stödja olika typer av behov om de ska fungera, oavsett om det är skolor, arbetsplatser eller andra typer av lokaler. Nyligen flyttade inUse till ett nytt kontor i Göteborg, och vi har fullt upp med att skapa en riktigt bra arbetsmiljö för alla som ska vistas och verka i våra lokaler. Eftersom jag är skyddsombud driver jag en del av detta arbete, och ett första steg blir att samla in och analysera behoven hos våra anställda och fundera över hur kontoret ska kunna tillfredsställa dessa behov för att skapa önskade effekter.

För att underlätta detta arbete har vi skapat ett utkast till en effektkarta för kontoret. Effektmålet innehåller just nu mätområdena effektivitet, välmående och varumärke och vi kommer initialt att fokusera på de två första. Användarna i effektkartan är baserade på beteenden och heter just nu samarbeta, återhämta sig och fokusera. Om ett kontor ska kunna främja effektivitet måste det stödja alla dessa beteenden, och för de som är känsliga för olika typer av intryck blir det extra viktigt att det finns bra ytor för återhämtning och ostörd fokusering. 

Första utkastet till effektkarta för det nya Göteborgskontoret

Nästa steg i detta arbete kommer att bli att samla in mer information om hur behoven ser ut och sedan resonera kring vilka åtgärder som är bäst för att tillfredsställa behoven och skapa de önskade effekterna. Vi vill inte gå i fällan som många andra gjort när de designat aktivitetsbaserade kontor utan att första kartlägga behoven, för då är risken stor att de olika ytorna blir feldimensionerade och inte stödjer behoven på ett bra vis. Exempelvis kan ju flexkontor vara praktiskt, men passar inte alla, vilket tydligt illustrerades i TV-serien Bron när Saga Norén gick i clinch med det danska flexkontoret.

Till syvende och sist handlar det om att ge människor bättre möjligheter att lyckas genom att anpassa arbetsmiljön efter deras förutsättningar. Det hjälper inte att be vare sig barn eller vuxna att "uppföra sig" eller "skärpa sig", vilket är något som Malin Lernfelt verkar tro – det som hjälper är att ge dem bättre stöd att hantera sin känslighet och bli bättre på de saker de är bra på. Det skapar nytta för individerna, för grupperna de verkar i och på sikt för resten av samhället.

Vill du veta mer om effektkartläggning och inkluderande design är du välkommen att kontakta mig, jag nås enklast på sara.leren@inuse.se.

How to present with enthusiasm and charisma – again and again

David de Léon

I love watching competent speakers talk enthusiastically about the things that engage them. But when I give my own talks I sometimes find it hard to find that enthusiasm, especially if it’s a talk I have to give repeatedly. Do you have a similar problem? Then you are going to like an old acting technique that I am about to teach you, something that solved this problem for me.

David de Léon at the Amuse conference in Budapest 2017. Photo credit: Istvan Toth‏

I have a talk about applying the principles of stage magic to user experience design. The talk is a labour of love and combines two of my great passions. But, the last time that I was scheduled to give it, my heart wasn’t quite in it. I had given it a dozen times already and as I was looking over my slides and speaker notes everything felt old and worn. My examples seemed dull and my points obvious and trivial. I recalled how enthusiastic I had been when previously giving the talk. What was different now?

The first few times that I gave the talk everything was new to me. After repeated performances it had become overly familiar. Clearly, that is not the case for my audience. They are always hearing the talk for the first time. For them, it is always new. I had also forgotten my initial intentions behind the structure of the talk, my choice of examples, and the points that I was making.

What if I could somehow rekindle the intentions and emotions that I had initially when giving the talk? What if I could talk and act with the same energy and enthusiasm as I did those first few times? I decided to try and reconstruct my initial thoughts and feelings. I started at the beginning. What did I use to think and feel right before I said my opening lines? I came up with the following:

 

You are all about to see some beautiful and wonderful things, learn some secrets, and look at your own area of UX in unexpected ways.

I wrote this down. Reading it back I could feel some of my original enthusiasm returning.

My powerpoint slide with speaker notes. Note the silent script at the bottom of the picture.

I realised that this was really an old acting technique that I had read about in a magic book on showmanship. The technique is referred to as a ”silent script” (I’ve since also seen it called an “inner script” and “internal monologue”). The basic idea is that an actor uses a script not only for their spoken lines, but also for their thoughts. Silently reciting the inner script helps an actor create convincing observable behaviour; it helps the actor be the character that they are portraying.

I continued to work through the rest of presentation, slide by slide, reconstructing my original intentions and feelings and writing them down.

Here are a couple more examples:

A slide in which I share a profound quote.

An stunning example of a magical experience without a magician present.

Going through my presentation like this, rekindled my enthusiasm and eagerness to give the talk the following day. I was now revved up and ready to go!

If you decide to try this technique you could stop at this stage. I guarantee that you will present with renewed vigour. Or, you could go further and actually perform the silent script during your presentation. Silently, of course. When I gave my talk the following day at the Amuse conference I did a mix of the two. I was still energised from having worked through my deck and notes the night before, and during the talk itself I remembered much of my silent script. I didn’t recall everything, but I didn’t have to: as soon as I had regained my enthusiasm I was on a roll.

If this was a film you would now see me give the talk. You would see the audience cheer and rise to give me a standing ovation. That didn’t quite happen. But I did give my best performance of this talk to date. I had a fantastic and enjoyable time doing so, and lots of people came up to me for the rest of the conference eager to talk about design and magic.

I know that the next time that I need to summon my energy and enthusiasm I have a means of doing so. And now, so do you.

*  *  *

Oh, if you want to see me in action giving this talk (both the inner and outer versions), you could book me (call Jane Murray at +46 736–69 59 68 or mail her at  for more information).

Legendary game designer Kellee Santiago at FBTB18!

Ola Nilsson

She works at Google, she has developed the legendary games Flower and Journey – Kellee Santiago is one of the speakers at From Business to Buttons 2018!

Buy your ticket here – FBTB18!

Flower and Journey are games you must definitly have heard of. 

Flower was one of the first two video games to become part of the permanent collection at The Smithsonian American Art Museum. Her next game, Journey, became one of the fastest-selling games on PlayStation Network and was named Game of the Year.

Kellee Santiago is a video game developer, producer, investor and co-founder of thatgamecompany. We are very happy to have her as a speaker at From Business to Buttons 2018.

She's currently working at Google, bringing games and apps to new platforms for immersive computing, and is co-founder of the angel investment fund Indie Fund. In 2010, she became a TED Fellow and was recognized as one of The Ten Most Influential Women in Games of the Past Decade.

So are you into gaming? Or business? Or tech? Or interested in Google – dont miss Santiago's talk!

Buy your ticket here – FBTB18!