Barn visade vägen för nya appen

Stockholms stadsbibliotek

Stockholms stadsbibliotek ville att fler barn skulle läsa böcker. inUse anlitades för uppstartsarbetet. Och nu finns det digitala barnbiblioteket Bibblix ute – framtaget med hjälp av barn.
– Vi har filmat barnen när vi gjort användartester. Det var så tydligt vad vi måste prioritera, säger Marianne Wallin på Stockholms stadsbibliotek.

Intresserade av inUse tjänster? Kontakta oss här!

Barn är sen länge en prioriterad målgrupp för Stockholms stadsbibliotek. Både fysiskt och digitalt. Men där många söker upp vad man ska läsa, på Stockholms stadsbiblioteks webbplats biblioteket.se, är det vuxenfokus. Så det var dags att skapa en plats att hitta böcker digitalt, som vände sig till barn.

I januari 2015 tog man tag i en den nya satsningen som så småningom ledde fram till appen Bibblix, där barn kan läsa och få boktips. I det tidiga skedet tog Stockholms stadsbibliotek hjälp av inUse för att ta fram ett övergripande koncept-tänk och för att få hjälp med att kunna gå utanför ramarna. Det grundläggande syftet var att öka läslusten, och målgruppen var barn och i synnerhet de barn som inte var vana biblioteksanvändare.

– De här barnen är vana vid att allt är direktkonsumtion. Man har Netflix, man har Bolibompa, det blir en för lång resa för dem som inte är biblioteksanvändare om det inte är direkt. De vill ju läsa nu, säger Marianne Wallin, interaktionsdesigner på Stockholms stadsbibliotek.

Appen ger boktips, dels med hjälp av algoritmer men man har också utnyttjat den stora kunskap som finns hos barnbibliotekarierna. Dessa har gjort urval, med hjälp av att ha sett hur barnen fungerat i användartesterna.

Fler saker var väldigt tydliga i testerna. Eventuella förutfattade meningar smulades totalt sönder – om att unga personer exempelvis skulle vilja ha det gulligt. Barnen ville oftast ha det rakt, tydligt och begripligt när de fick välja bland böcker, omslag och layouter.

– Man kunde se hur de rös över att bli förbarnsligade. De skälvde in i benmärgen när de utsattes för barnslighet, säger Sigrun Tallungs, UX-designer på inUse.

– De konsumerar en helt annan typ av bilder än vad man gjorde för fem år sen. Själva grafiken. Det får inte vara pluttenuttigt, säger Marianne Wallin.

De skälvde in i benmärgen när de utsattes för barnslighet

Vissa saker som inte var det billigaste alternativet kunde motiveras.

– Hade det inte varit så tydligt i intervjuerna, eller i målgruppsanalyserna, då hade vi haft svårare att förklara vissa val. Det finns exempelvis framtagna ikoner för kategorier i liknande sammanhang – beslutet att inte använda dem hade varit svårare. Men vi förstod att de inte skulle fungera, utan att vi måste göra något eget, säger Marianne Wallin.

– Vi har filmat barnen när vi gjort användartester, då är det lätt att argumentera. Det var så tydligt vad vi måste prioritera.

Att lägga stor kraft vid användarna kräver lite extra när det är unga personer som utgör målgruppen.

– Det är speciellt att intervjua barn, för hela deras värld går ut på att vara till lags, de försöker direkt lista ut vad man vill att de ska säga och göra, säger Sigrun Tallungs.

– Det tog en stund, man måste skapa förtroende. Man får locka dem att prata en stund, då kommer det spontana.

Väl investerad tid visade det sig.

– Den tid man lägger på att kartlägga användarnas behov har man igen från interna diskussioner om vad som ska göras och inte göras. Det är vår framgångsfaktor i detta, säger Marianne Wallin.

inUse har jobbat med Stockholms stadsbibliotek tidigare. Det fanns en grund att utgå från och förtroendet var redan uppbyggt.

– Det fanns så mycket kunskap redan och två barnmålgrupper hade identifieras i ett tidigare projekt, säger Marianne Wallin. 


Nu är man framme vid ett av delmålen. Man har en iPad-app som är ute och används sedan några veckor tillbaka. Att man började med iPaden var på grund av hur läsupplevelsen är bättre där för just barnböcker, som ofta har illustrationer. Dessutom var användandet av mobiler inte fullt lika utbrett som det är nu, när man startade projektet. Nästa steg är en app i mobilvariant, som planeras släppas efter sommaren.

– Vi kommer utvärdera våra effektmål till hösten, och det är först då vi kan veta om vi lyckats. Det har varit en trevlig lansering, men jag är inte nöjd förrän vi har sett att vi nått fram, och sen slutar man ju inte att utveckla. Det finns förhoppningar om att det ta Bibblix nationellt, det finns än så länge i Stockholm, Malmö och Katrineholm. Vi fortsätter, säger Marianne Wallin.

– Men vi kommer aldrig att göra nåt utan att verifiera det med användarna.

Intresserade av inUse tjänster? Kontakta oss här!