Human Spaces


Framtidens platser skapas utifrån mänskliga beteenden. Därför erbjuder vi på inUse värdeskapande platsdesign som ger mening för de som ska använda platsen. Vi identifierar vad som ger värde för såväl besökarna som för verksamheterna i den, genom att förstå både mänskliga beteenden, platsen och affärsmålen – och hur de kan bryggas. Tillsammans skapar vi den framtida helhetsupplevelsen av platsen.

Konkret innebär det att inUse kan:

  • Engagera och involvera. Vi involverar slutanvändarna tidigt och kontinuerligt i processen. Det kan till exempel innebära nya metoder för medborgardialog, att få relevant feedback från olika målgrupper på tidiga skisser eller att testa lösningsförslag i den verkliga kontexten. Med vårt arbetssätt blir det också enkelt att få alla aktörer att arbeta mot samma mål.
  • Prototypa och designa beteenden. Redan i ett tidigt skede ger vi en bild av och förståelse för beteenden. Vårt hjärta ligger i att det ska fungera i användning - därför testar vi hypoteser och lösningsidéer hela tiden. Det ger kunskaper om människors beteenden och preferenser som man inte kan få på annat sätt. Vi ger insikter om nuvarande beteenden och designar för hållbara beteendeförändringar.
  • Se till helhetsupplevelsen. Vårt fokus är inte rumsligt begränsat till huset, lyktstolpen eller parken. Vi tittar på människan i och utanför platsen. Vi förstår varför och hur hens beteende och upplevelse ser ut idag, och hur den kan se ut i framtiden. Det innebär även att vi tar ett helhetsperspektiv även på de olika aktörer och processer som bidrar till att leverera en helhetsupplevelse, och identifierar vad som kan göras för att skapa en bra helhet av delarna.
  • Designa interaktiva lösningar. inUse kommer från den digitala världen och har i 15 år designat interaktiva digitala tjänster och produkter. Men vi ser alltid till användningen först – och tekniken sen. På så vis gör vi staden inte bara tekniskt smart utan även långsiktigt klok och hållbar.
  • Integrera och innovera. Ofta skapas innovativa lösningar i projektformat, och stannar där. Vi integrerar detta sätt att arbeta på i din verksamhets processer, och möjliggör för er att kontinuerligt arbeta med och för människan i platsen.
  • Skala upp. Att arbeta med samspelet mellan många aktörer och slutanvändare, är vår hemmaplan. Vi gör det komplexa enkelt genom att styra gemensamt mot helhetsupplevelsen av och de effekter ni vill se hända i platsen. Och vi gör det lätt att börja testa lösningar som sedan kan utvecklas och skalas upp.

inUse skapar meningsfulla platser och tjänster som ger värde i användning – för såväl individ och organisation som samhälle. Vill du också skapa framtidens platser? Hör av dig till Emma Estborn med din utmaning, för att gemensamt konkretisera vad vi kan åstadkomma tillsammans!

Black and white photo of

Prata med Emma Estborn om du vill veta mer! Du når Emma på +46 733 92 20 80 eller emma.estborn@inuse.se.

Några av våra experter