Så jobbar vi


Vi har kompetens att ta dig från ax till limpa, men kan också hjälpa med enskilda punktinsatser.

 • Definiera nyttan

  Vi definierar mål och sätter upp mätpunkter i en effektkarta som gör det möjligt att styra design och utveckling mot nytta för både verksamhet och användare.

 • Förstå användarna

  Vi kartlägger användarnas beteende, drivkrafter och behov. Slutsatserna dokumenterar vi bland annat i customer journey maps och personas.

 • Lär av andra

  Inspiration finns överallt! Vi går igenom best-practice, gör benchmark mot existerande lösningar, tar med det som är bra, och tar fram nya innovativa lösningar där det behövs.

 • Skapa koncept & mönster

  Här föds konceptet - den bärande idén till lösningen! Wireframes, moodboards, prototyper… allt i en rasande fart. Resultatet blir ett underlag som tydligt men på övergripande nivå beskriver hur lösningen bör se ut och fungera.

 • Detaljera & speca

  Den agila utvecklingsprocessen inleds! Detaljerade layouter, grafik, verkligt innehåll. Allt arbetas fram och dokumenteras på det sätt som passar utvecklarna bäst. Ofta i form av enkla visuella specifikationer och prototyper.

 • Utveckla lösningen

  Här ger vi liv åt skisser och prototyper, och skapar lösningen i sin rätta miljö. Ett tätt samarbete i hela teamet, inte minst mellan utvecklare och designers, garanterar ett gott resultat.

 • (Agil design och utveckling)

 • Validera nytta & upplevelse

  Testa att lösningen levererar den tänkta nyttan, både för verksamhet och användare. Resultatet blir konkreta kortfattade rapporter som lyfter fram de viktigaste förbättringsmöjligheterna.

 • Lansera & lyssna

  Nu börjar det roliga! Tack vare de definierade målen, tydliga feedbackprocesser, och ett program för kontinuerliga förbättringar blir det möjligt att styra mot ökad nytta - i varje enskilt beslut!

 • Njut av framgången!

  Glöm inte att njuta av framgången. Och av den härliga känslan av att du har kontroll - att du nu har allt du behöver för att leva med och förbättra tjänsten under lång tid framöver.