Effektstyrning & effektkartläggning


Styr dina projekt mot önskad verksamhetseffekt och verklig användarnytta

Effektstyrning (R) och effektkartläggning är inUse egna metoder. Med den ser vi till att projektet styrs mot den önskade verksamhetsnyttan och att produkten som utvecklas eller upphandlas blir behaglig att använda.

Effektstyrning är ett strukturerat och väl beprövat sätt att utgå från målen - de verksamhetseffekter som man är ute efter - när man utvecklar eller upphandlar IT-lösningar. När verksamhetseffekterna är tydligt definierade blir diskussionerna enkla, och både stora och små beslut i projektet kan baseras på kunskap och väl underbyggda antaganden istället för vad olika personer tycker.  

Tack vare det får styrgruppen hjälp att ta upplysta beslut om allt från prioriteringar till produktens design. 

Effektkartan beskriver nyttan för både verksamhet och användare

En effektkarta (R) beskriver nyttan för både verksamhet och användare, och hur den skapas då produkten används. 

Målen i effektkartan beskriver vilken skillnad tjänsten ska skapa för både verksamheten och användarna. Det kan t.ex. handla om effektivisering, stärkt varumärke, ökad konvertering, kunskap, enkelhet eller snabbhet.

Effektkartan används: 

  • i ett tidigt skede som idébeskrivning, 
  • under projektets gång som det viktigaste underlaget för designarbetet, och för att avgränsa och prioritera i projektet, och 
  • när produkten når förvaltning för att styra vidareutveckling och prioritera förändringsförslag (change requests).

När man jobbar med effektstyrning får linjechefer och användare insyn och delaktighet på ett helt annat sätt jämfört med det traditionella sättet att driva IT-utveckling. Frågor om utbildning, information och marknadsföring blir naturligt integrerade i projektet, eftersom dessa åtgärder är nödvändiga om produkten ska användas i den utsträckning som krävs . 

Idag använder många organisationer effektstyrning och effektkartläggning. Några exempel är Metria, MittMedia, Socialstyrelsen, Systembolaget och Örebro kommun.

Om du vill lära dig mer om effektstyrning kan du, läsa boken Effektstyrning av IT, gå en av våra utbildningar, eller bli individuellt coachad i effektkartläggning eller effektstyrning.

Vill ni ha hjälp med en effektkartläggning, eller lära dig mer? Kontakta någon av våra affärsansvariga, eller boka en plats på grundkursen i effektkartläggning eller fortsättningskursen i effektkstyrninginUse Academy

På engelska heter effektstyrning Impact Management och effektkartläggning Impact Mapping. Effektkarta och Effektkartläggning är registrerade varumärken som ägs av inUse, men vem som helst får använda metoderna utan någon form av begränsning.