GradUX — inUse Trainee-program


Brinner du för användarupplevelser utöver det vanliga? Vill du göra verklig skillnad i folks vardag? Vill du jobba med och lära dig av de bästa i branschen? Vill du hjälpa till att göra världen lite, lite bättre? Vill du få en utbildning som är helt unik? I så fall har vi något för dig!

inUse trainee-program GradUX är ett skräddarsytt utbildningsprogram på 1 år där du som blir antagen kommer att få ett helt individanpassat upplägg för att stärka och vidareutveckla dina egenskaper som UX Designer. Vårt mål med programmet är att göra dig till en av världens bästa nyutexaminerade UX Designers. Vi gör detta genom att kombinera utbildningar med jobb i konkreta projekt som är anpassade efter dina intressen, styrkor och utvecklingsområde. Du kommer att få jobba med och fördjupa dina kunskaper kring område som: användarstudier, användningstest, interaktionsdesign, informationsarkitektur, innehållsstrategi, tjänstedesign, prototyputveckling, verksamhetsanalys och mycket mer.


Programmets utformning

inUse trainee-program GradUX består av tre huvudsakliga byggklossar:

Lärande i uppdrag

Som GradUX hos inUse kommer du få möjlighet att jobba tillsammans med och lära dig av de bästa UX-designerna i branschen. Programmets största del består därför i att praktiskt få arbeta i uppdrag tillsammans med en eller flera av våra kollegor. En av våra seniora konsulter kommer att vara din ledsagare och jobba sida vid sida med dig, samt ge dig kontinuerlig coaching. Som GradUX kommer du aldrig att ha det övergripande ansvaret för en leverans, utan jobbar som en del i ett team. De projekt du kommer att få jobba med avgörs av de styrkor och utvecklingsområde som just du har.

Allmänna kurser

Tillsammans med övriga GradUX kommer du att få ta del av en rad utbildningar som vi idag ger inom inUse Academy. Detta är utbildningar som närmare 2000 personer deltagit i sedan vi startade vår utbildningsverksamhet för 10 år sedan.

Individanpassad utbildning

Du kommer slutligen att få ett unikt utbildningsupplägg som syftar åt att stärka dig inom en rad olika områden. Detta upplägg kommer att tas fram tillsammans med din mentor och våra UX Directors.


Praktisk information

Vem kan söka?

Alla som har en relevant universitetsutbildning och examinerades 2017 eller 2018.

Hur många GradUX tar ni in?

Vårt mål är att ta in 2-4 GradUX 2018 och hoppas kunna göra så varje år framöver.

Är det en GradUX per kontor?

Nej, vi tittar på de mest lämpade kandidaterna och väljer därefter.

Do you accept English speaking applicants?

We have decided (at least for this year) to only accept people who can speak and write Swedish at a professional level. This is due to the fact the about 80% of our clients are Swedish.

Hur långt är trainee-programmet?

1 år.

Vad händer efter programmets avslutats?

Målet är att våra GradUX ska fortsätta jobba på inUse efter programmets avslut och vi ska göra vårt yttersta för att det ska bli så. Vi gör den här satsningen för att vi vill anställa studenter direkt från universitetet.

Får man lön?

Självklart får man det!

Hur ansöker jag?

Läs vidare här nedan – allt du behöver veta finns där!

När är sista ansökningsdag?

Den 2 april 2018.

När börjar trainee-programmet?

Den 3 september 2018.

Har du andra frågor?

Hör av dig till Jon Karlsson på jon.karlsson@inuse.se eller 0708 53 28 83.


Ansökningsprocess

Alla med en relevant universitetsutbildning eller du som har dokumenterad arbetslivserfarenhet från branschen är välkommen att söka till programmet.

Ansök för att bli GradUX

Ansökningsprocessen sker i tre delar:

Skriftlig ansökan + designuppgift

Alla som söker till trainee-programmet behöver lämna in följande:

  • CV + eventuell Portfolio
  • Personligt brev
  • Designuppgift

Det finns två designuppgifter att välja mellan. En som är mer fokuserad på UX Design och en som är mer fokuserad på UX Research. Du väljer att göra en av uppgifterna och skickar in den tillsammans med övriga dokument ovan. Det spelar ingen roll vilken uppgift du väljer, du ansöker om samma platser på trainee-programmet oavsett. Designuppgifterna beskrivs i detalj nedan.

Snabbpresentation av designuppgift

Utifrån de skriftliga ansökningarna kommer vi att välja ut ett antal personer som får komma och kort (ca 15 minuter per person – inkl. frågor från oss) presentera sin designuppgift. Dessa presentationer kommer (preliminärt) att äga rum i Malmö (23 april), Göteborg (24 april) och Stockholm (25 april).

Slutintervju och kompletterande designuppgift

Till slutintervju kommer vi att kalla en handfull sökande som där får chansen att i detalj gå igenom sitt arbetsprov för 2-3 personer från inUse. Vi kommer även be de kandidater som går hit att vidareutveckla delar av sin designuppgift. Vid detta tillfälle träffas vi i ca 1,5 timme. Dessa intervjuer kommer preliminärt att att ske under vecka 19.


Designuppgifter

Du väljer en av uppgifterna nedan för att skicka som en del av din ansökan.

Designuppgift - UX Design

Du har fått i uppdrag att ta fram en ny interaktionsdesign för Röda Korsets satsning “Språkvänner” som syftar till att knyta ihop nyanlända och mentorer. Röda Korset vill ha en webbaserad tjänst för Språkvänner. Tjänsten skall vara en egen sida och behöver inte följa interaktionsmönster från redcross.se. Notera att inUse idag inte jobbar för Röda Korset och att detta är ett påhittat uppdrag.

Vi vill att du:

  • Tar fram en wireframe för förstasidan på en webbaserad tjänst som syftar att knyta ihop nyanlända och mentorer (kallas även Språkvänner i vissa distrikt). Identifierar och väljer ett av de viktigaste användningsfallen och tar sedan fram detaljerade wireframes som visar flödet steg för steg. Här vill vi se en detaljdesign som är komplett och verkligen löser det användningsfall som du har valt ut.
  • Röda Korsets mål med denna satsning är att öka antalet Språkvänner genom att underlätta och till viss del automatisera förmedlingen av kontakt mellan nyanlända och mentorer.

För att kunna göra detta vill vi att du:

  • Gör antaganden om vilka målgrupperna kan tänkas vara, vad de har för behov, och vilken grupp som är viktigast för Röda Korset.

Tänk att du skall presentera detta som om du hade gjort det för Röda Korset, inte för inUse.

Redovisa dina antaganden, hur du har resonerat, och hur din design knyter an till det som du har identifierat som viktigast att lösa. Vid snabbpresentationen kommer du få ca 15 minuter till att presentera din uppgift, vid den längre slutintervjun har du ca 1,5 timme till ditt förfogande.

Vi tror att ca 8-10 timmar är en lämplig tid att lägga på uppgiften.

Mer information kring Språkvänner
http://kommun.redcross.se/halmstad/vart-arbete/kontaktformular-sprakvan/
https://www.visessprakvanner.se

Designuppgift - UX Research

Du har fått i uppdrag att utföra en målgruppsanalys för Röda Korset. Röda korset är intresserade av att attrahera fler unga människor (18-30 år gamla) att bli mentorer för deras satsning med Språkvänner (som knyter ihop nyanlända med mentorer). Notera att inUse idag inte jobbar för Röda Korset och att detta är ett påhittat uppdrag.

Vi vill att du:

  • Utför en kort målgruppsanalys där du intervjuar 3-5 personer (totalt) som du tycker är representativa för målgruppen.
  • Utifrån dina intervjuer grupperar olika beteende/drivkrafter och beskriver vad som är unikt för just dem. Tänk att de skall kunna användas som underlag för att ta fram en design för en webbaserad tjänst kring Språkvänner.

Tänk att du skall presentera detta som om du hade gjort det för Röda Korset, inte för inUse.

Redovisa dina analys, hur du har resonerat och kommit fram till det resultat du presenterar. Vid snabbpresentationen kommer du få ca 15 minuter till att presentera din uppgift, vid den längre slutintervjun har du ca 1,5 timme till ditt förfogande.

Vi tror att ca 8-10 timmar är en lämplig tid att lägga på uppgiften.

Mer information kring Språkvänner
http://kommun.redcross.se/halmstad/vart-arbete/kontaktformular-sprakvan/
https://www.visessprakvanner.se


Ansök för att bli GradUX nu!