Kalender


torsdag 14 dec

Kurs i Stockholm: Effektkartläggning – fullbokat!

I början finns det ett engagemang för vad man ska åstadkomma. Ett business case tas fram och tankarna om vad lösningen ska göra flödar. När projektet startar visar det sig att allt inte var helt tydligt... Dessutom tillkommer förslag på andra saker som "borde lösas när man ändå håller på”, men som du ser är tillägg. Mycket diskussioner uppstår om vad det egentligen är som användarna behöver? Och att testa vet är ju bra, men hur kan man testa nåt som inte är byggt? Eller om du ska upphandla – hur beskriver ni kraven så att ni upphandlar rätt lösning?

Känner du igen dig?

Det var det här som fick oss att skapa ramverket Effektstyrning® med modellen Effektkarta® redan 2002. Ända sedan dess har vi utbildat och inspirerat många att använda ramverket och modellen i sin egen verksamhet och på det sätt som passar dem. Vi vill gärna också gärna följa dig på din effektstyrnings-resa!

Efter utbildningen kommer du att:

 • förstå processen för effektkartläggning och dess variationer
 • läsa och förstå andras effektkartor
 • kunna utforma effektmål som ni kan använda för att (effekt)styra med
 • kunna beskriva användarnas behov så att de går att använda för test och förvaltning
 • kunna beskriva egenskaper hos tjänsten/produkten så att de kan användas för upphandling och test

Kursens första dag fokuseras på de första tre stegen. Dag två innefattar de sista två och en summerande gruppövning. Kurserna bygger på praktiska övningar och dialog. Det betyder att du kommer att få exempel och svar anpassade till din verklighet. Vi lär dig teorin, men framför allt hur du ska resonera och reflektera för att kunna göra egna effektkartor.

Alla inUse kurser har två lärare med lång praktisk erfarenhet. De är designer och strateger som aktivt arbetar på aktuella uppdrag hos både offentliga verksamheter och privata företag. Därför kan du vara säker på att kunskapen de förmedlar är aktuell, relevant och med nyvunna insikter från verkliga projekt. 

PS. Vill du gå ytterligare på djupet och finslipa hantverket? Spana in vår kurs Effektkartläggning XL

Kursen vänder sig till

Dig som arbetar med beställning, ledning eller konceptualisering av digitala lösningar. Du arbetar idag som produktägare, systemägare, product owner, projektledare, kravledare, business analyst, UX-designer eller interaktionsdesigner. 

Rabatter

Boka tidigt-rabatt: Anmäl dig senast 2 månader innan kurstillfället så får du 10 procent i rabatt. 
Grupprabatt: Är ni 3 eller fler som vill gå? Kontakta Jane Murray för prisförslag. 

Mer läsning om Effektkartläggning

”Det ska vara enkelt”. Det är ett av de vanligaste önskemålen från användarna när en ny digital tjänst ska utvecklas. Men hur gör man något just – enkelt? För Bluegarden gav Effektkartan svaren.

Effektkartan sex år senare - intervju med Nanna Ekman som webbredaktör på Malmö Stadsbibliotek.

Johan Berndtsson om vikten av Effektstyrning och vilka utmaningar det löser:
- Skyll inte på utvecklarna...
- Dåliga System är fortfarande inte utvecklarnas fel...

Goda argument till chefen om varför du bör få gå kursen Effektkartläggning!
 

måndag 05 feb

Kurs i Stockholm: Designa för beteendeförändring

Har du svårt att komma igång med träningen? Svårt att hålla dig till dieten? Kommer du alltid upp lite för sent på morgonen? De senaste åren har det kommit en uppsjö av produkter som syftar till att hjälpa användare att ändra sina vanor. Området beteendedesign förklarar hur den här typen av produkter fungerar och tillhandahåller samtidigt handfasta designprinciper för att ta fram nya produkter.

Beteendedesign tillämpar främst insikter från psykologi och beteendeekonomi och är inriktad på frivillig förändring. Det kan röra sig om produkter vars kärna handlar om att ändra eller stödja ett specifikt beteende, men också om att omforma delar av en befintlig produkt som inte ger önskad effekt.

Traditionell UX-design har som syfte att säkerställa att en produkt är relevant, attraktiv, lätt att lära sig, samt enkel och tillfredställande att använda. Men, traditionell UX säkerställer inte att en produkt faktiskt används. Beteendedesign utökar designrepertoaren med metoder – och insikter om motivation och beslutsfattande – för att driva användning.

DU LÄR DIG

Kursen består av två dagar med föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska designövningar. Du kommer att:

 • Få lära dig grunderna i området beteendedesign.
 • Ta del av några generella modeller för beteendeförändring.
 • Praktiskt tillämpa ett antal designmönster och principer för beteendedesign.
 • Bekanta dig med några så kallade ”Dark Patterns” (designmönster för att åstadkomma en ofrivillig förändring).
 • Personligen ta moralisk ställning till hur och när du vill tillämpa dessa principer i framtiden.

LÄRARE

David de Léon är lärare för kursen. Han är UX Director på inUse, och en av landets främsta UX-designer. David jobbar både som designer och stöttar sina kollegor som designcoach. Innan han började på inUse hade han en liknande roll på Sony Mobile och satte bland annat designriktningen för Sonys Xperia-telefoner. David har doktorerat i kognitionsvetenskap och skrivit om både kognition och motivation i förhållande till produktdesign. David är också väldigt intresserad av trolleri och funderar ofta på hur olika psykologiska principer från trolleri kan tillämpas på UX-design.

VEM SKA GÅ?

Kursen är för dig som arbetar med att ta fram design och utveckla interaktiva produkter. Du vet redan en hel del om hur man säkerställer användbarhet för en produkt eller en tjänst, men vill ta nästa steg och driva användarnas beteenden i en bestämd riktning. Kanske är din titel interaktionsdesigner, UX-designer, UX Lead, användbarhetsspecialist eller produktägare..

RABATTER

Boka tidigt-rabatt: Anmäl dig senast 2 månader innan kurstillfället så får du 10 procent i rabatt. 

torsdag 08 mar

Kurs i Stockholm: Service Design

Service Design har funnits i över 20 år och har mognat från att ha varit en nischad – något akademisk – designdisciplin till ett helhetsorienterat angreppssätt för att hantera utmaningar inom kundupplevelse, affärsmodellering, organisation och innovation.

På kursen Service Design lär du dig teori och metod från grunden under två intensiva och inspirerande dagar. Vi diskuterar och arbetar praktiskt med typiska leverabler inom Service Design, såsom kundresekartor, service blueprints och effektkartor. Du får lära dig om strategier för att bryta silotänk och uppmuntra helhetssyn inom organisationen, metoder för samskapande och hur Service Design relaterar till andra designorienterade aktiviteter som t ex effektkartläggning, UX design, användarresearch, affärsmodellering och innovation.

Oavsett om du och din organisation verkar inom business-to-business, business-to-consumer, eller offentlig verksamhet, så påverkar i slutändan era tjänster människor. Service Design är människocentrerad design där teknologi och affärsmodellering är hjälpredskap för att uppnå meningsfulla interaktioner med människor – och det är användbart och värdeskapande inom alla sektorer.

Vi använder oss av praktiska uppgifter som gör det lätt att förstå och få praktisk erfarenhet, vilket underlättar när du ska applicera det du lär dig under kursen i din egen organisation. Efter kursen får du med dig ett rikt resursmaterial så att du kan fortsätta utveckla dina färdigheter och kunskaper.

Du lär dig
Kursen består av två dagar med föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar. Under kursen kommer du att:

 •  bekanta dig med teoribildningarna inom fältet Service Design.
 •  få en inblick i hur andra designaktiviteter inom t ex UX design förhåller sig till Service Design.
 •  lära dig mer om hur man kan utnyttja både kvantitativ och kvalitativ research för att skapa bättre tjänster för dina kunder.
 •  praktiskt tillämpa och konstruera kundresekartor och service blueprints.

Vem ska gå?
Alla som jobbar med människor, design eller ansvarar för en produkt eller tjänst. Du har kanske arbetat med interaktionsdesign och UX, kravanalys, kundservice, eller affärsmodellering. Du som har en ledarroll och vill ha grundläggande förståelse för att kunna fatta beslut kring Service Design kan också gå vår kortare kurs Service Design for Executives.

Lärare
Pontus Wärnestål är Service Design Director på inUse och har arbetat med Service Design och User Experience Design inom både offentlig och privat sektor. Pontus forskar också om deltagande tjänstedesign och stadsplanering vid Högskolan i Halmstad och har disputerat i design av interaktiva dialogsystem vid Linköpings universitet. Pontus har lång pedagogisk erfarenhet och leder även andra kurser på inUse Academy.