Kalender


torsdag 12 okt

Kurs i Stockholm: Designa för beteendeförändring

Har du svårt att komma igång med träningen? Svårt att hålla dig till dieten? Kommer du alltid upp lite för sent på morgonen? De senaste åren har det kommit en uppsjö av produkter som syftar till att hjälpa användare att ändra sina vanor. Området beteendedesign förklarar hur den här typen av produkter fungerar och tillhandahåller samtidigt handfasta designprinciper för att ta fram nya produkter.

Beteendedesign tillämpar främst insikter från psykologi och beteendeekonomi och är inriktad på frivillig förändring. Det kan röra sig om produkter vars kärna handlar om att ändra eller stödja ett specifikt beteende, men också om att omforma delar av en befintlig produkt som inte ger önskad effekt.

Traditionell UX-design har som syfte att säkerställa att en produkt är relevant, attraktiv, lätt att lära sig, samt enkel och tillfredställande att använda. Men, traditionell UX säkerställer inte att en produkt faktiskt används. Beteendedesign utökar designrepertoaren med metoder – och insikter om motivation och beslutsfattande – för att driva användning.

DU LÄR DIG

Kursen består av två dagar med föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska designövningar. Du kommer att:

 • Få lära dig grunderna i området beteendedesign.
 • Ta del av några generella modeller för beteendeförändring.
 • Praktiskt tillämpa ett antal designmönster och principer för beteendedesign.
 • Bekanta dig med några så kallade ”Dark Patterns” (designmönster för att åstadkomma en ofrivillig förändring).
 • Personligen ta moralisk ställning till hur och när du vill tillämpa dessa principer i framtiden.

LÄRARE

David de Léon är lärare för kursen. Han är UX Director på inUse, och en av landets främsta UX-designer. David jobbar både som designer och stöttar sina kollegor som designcoach. Innan han började på inUse hade han en liknande roll på Sony Mobile och satte bland annat designriktningen för Sonys Xperia-telefoner. David har doktorerat i kognitionsvetenskap och skrivit om både kognition och motivation i förhållande till produktdesign. David är också väldigt intresserad av trolleri och funderar ofta på hur olika psykologiska principer från trolleri kan tillämpas på UX-design.

VEM SKA GÅ?

Kursen är för dig som arbetar med att ta fram design och utveckla interaktiva produkter. Du vet redan en hel del om hur man säkerställer användbarhet för en produkt eller en tjänst, men vill ta nästa steg och driva användarnas beteenden i en bestämd riktning. Kanske är din titel interaktionsdesigner, UX-designer, UX Lead, användbarhetsspecialist eller produktägare..

RABATTER

Boka tidigt-rabatt: Anmäl dig senast 2 månader innan kurstillfället så får du 10 procent i rabatt. 

torsdag 19 okt

Kurs i Stockholm: Effektkartläggning – fullbokat!

I början finns det ett engagemang för vad man ska åstadkomma. Ett business case tas fram och tankarna om vad lösningen ska göra flödar. När projektet startar visar det sig att allt inte var helt tydligt... Dessutom tillkommer förslag på andra saker som "borde lösas när man ändå håller på”, men som du ser är tillägg. Mycket diskussioner uppstår om vad det egentligen är som användarna behöver? Och att testa vet är ju bra, men hur kan man testa nåt som inte är byggt? Eller om du ska upphandla – hur beskriver ni kraven så att ni upphandlar rätt lösning?

Känner du igen dig?

Det var det här som fick oss att skapa ramverket Effektstyrning® med modellen Effektkarta® redan 2002. Ända sedan dess har vi utbildat och inspirerat många att använda ramverket och modellen i sin egen verksamhet och på det sätt som passar dem. Vi vill gärna också gärna följa dig på din effektstyrnings-resa!

Efter utbildningen kommer du att:

 • förstå processen för effektkartläggning och dess variationer
 • läsa och förstå andras effektkartor
 • kunna utforma effektmål som ni kan använda för att (effekt)styra med
 • kunna beskriva användarnas behov så att de går att använda för test och förvaltning
 • kunna beskriva egenskaper hos tjänsten/produkten så att de kan användas för upphandling och test

Kursens första dag fokuseras på de första tre stegen. Dag två innefattar de sista två och en summerande gruppövning. Kurserna bygger på praktiska övningar och dialog. Det betyder att du kommer att få exempel och svar anpassade till din verklighet. Vi lär dig teorin, men framför allt hur du ska resonera och reflektera för att kunna göra egna effektkartor.

Alla inUse kurser har två lärare med lång praktisk erfarenhet. De är designer och strateger som aktivt arbetar på aktuella uppdrag hos både offentliga verksamheter och privata företag. Därför kan du vara säker på att kunskapen de förmedlar är aktuell, relevant och med nyvunna insikter från verkliga projekt. 

PS. Vill du gå ytterligare på djupet och finslipa hantverket? Spana in vår kurs Effektkartläggning XL

Kursen vänder sig till

Dig som arbetar med beställning, ledning eller konceptualisering av digitala lösningar. Du arbetar idag som produktägare, systemägare, product owner, projektledare, kravledare, business analyst, UX-designer eller interaktionsdesigner. 

Rabatter

Boka tidigt-rabatt: Anmäl dig senast 2 månader innan kurstillfället så får du 10 procent i rabatt. 
Grupprabatt: Är ni 3 eller fler som vill gå? Kontakta Jane Murray för prisförslag. 

Mer läsning om Effektkartläggning

”Det ska vara enkelt”. Det är ett av de vanligaste önskemålen från användarna när en ny digital tjänst ska utvecklas. Men hur gör man något just – enkelt? För Bluegarden gav Effektkartan svaren.

Effektkartan sex år senare - intervju med Nanna Ekman som webbredaktör på Malmö Stadsbibliotek.

Johan Berndtsson om vikten av Effektstyrning och vilka utmaningar det löser:
- Skyll inte på utvecklarna...
- Dåliga System är fortfarande inte utvecklarnas fel...

Goda argument till chefen om varför du bör få gå kursen Effektkartläggning!
 

torsdag 09 nov

Kurs i Stockholm: Customer journey mapping

För att skapa en riktigt bra upplevelse behöver du ha koll på dina kunders beteenden – vad de faktiskt gör i olika situationer – och vad just dessa kunder värdesätter.

En Customer Journey Map (kundresekarta) är en karta som beskriver kundens upplevelse över tid. Det är ett av de bästa och mest kraftfulla verktygen för att beskriva vad dina kunder – användare, medborgare eller konsumenter – verkligen vill ha och behöver. En kundresa beskriver själva ”resan”, men identifierar också gapet mellan kundens förväntan och hur väl dina tjänster lever upp till deras förväntningar. I skapandet av en kundresekarta kan du vinna insikterna som ger användaren en bättre upplevelse och visar var du kan förbättra eller innovera ditt erbjudande.

Hur kommer man igång – och vad gör man med informationen som kommer fram under arbetets gång? Och hur får man med sig alla andra på tåget? Denna workshop kommer att ge dig verktyg för att du skall kunna få dina kunder att älska dig, samtidigt som din egen interna organisation får både en bättre förståelse och en gemensam bild av hur kundernas upplevelse kan förbättras.

På kursen går vi igenom principerna för kundresan och övar sedan på att tillämpa under olika skeden i projektet. Du lär dig:

 • Principerna för kundresor, hur de byggs upp och när det är lagom
 • Hur du använder kundresan för att engagera beställare och sakkunniga
 • Hur du på bästa sätt visualiserar din kundresa
 • Hur du använder kundresan för planering och uppföljning av initiativ

På inUse har vi många års samlad erfarenhet av att använda kundresekartor. Vi använder dem för att visualisera komplexitet, för att ge underlag för designåtgärder och för att planera utvecklingsprogram. Med andra ord, från idé till förvaltning. Och såklart kan vi förklara hur effektkartan och kundresekartan kompletterar varandra både på programnivå och på projektnivå för att t.ex. effektstyra enskilda utvecklingsinsatser för dig som arbetar med Effektstyrning®.

Vem ska gå? 

Alla som jobbar med design eller ansvarar för en produkt eller tjänst. Din titel kan t.ex. vara Customer experience manager, Digital manager, UX manager, UX-designer, interaktionsdesigner, produktägare, produktchef, kravanalytiker eller Business analyst.

Rabatter

 • Boka tidigt-rabatt: Anmäl dig senast 2 månader innan kurstillfället så får du 10 procent i rabatt. 

Övrigt

Alla kursledare på inUse arbetar även som konsulter. De är designer och strateger som aktivt arbetar på aktuella uppdrag hos både offentliga verksamheter och privata företag. Därför kan du vara säker på att kunskapen de förmedlar är aktuell, relevant och med nyvunna insikter från verkliga projekt. 

Läs mer!
Intervju med Pontus Wärnestål om kundresor och vår kurs i Customer Journey Mapping; Ser till helhet – för hållbarhet

Bloggartikel om Kundresekarta av Sofia Dahlgren; Klickbar kundresekarta – från ax till limpa

torsdag 16 nov

Kurs i Stockholm: Att ge och ta emot designfeedback

Att kunna ge, ta emot, och ta vara på designfeedback är en ”superkraft” för alla som jobbar med att ta fram nya produkter och tjänster. Rätt frågor, ställda vid rätt tillfälle, och på rätt sätt, kan göra under – och bli skillnaden mellan en design som är okej och en som är fantastisk. Det kan få ditt team att lyfta mot högre höjder – eller, det kan få gruppen att komma loss om man fastnat.

En väl utövad designkritik bidrar till att man designar rätt sak och att man designar saken rätt. Den hjälper också till att hitta missar och att peka ut nya möjligheter.

Behövs det verkligen en kurs för detta? Ja, i högsta grad! De flesta som jobbar med produkt- och tjänsteutveckling är osäkra på hur de ska ge kritik, vad de ska titta efter i en design, och hur de ska framföra sina frågor och tankar. Utan rätt tekniker och förhållningssätt kan det vara obekvämt att ta emot designkritik, och obehagligt att ge den. Med rätt teknik blir designkritik istället kul, inspirerande och förbluffande produktivt.

DU LÄR DIG

Under denna heldag så kommer du att får lära dig, och öva på, olika tekniker som gör ditt och dina kollegors designarbete bättre. Tekniker som gör det:

 • Lätt att framföra designkritik på ett konstruktivt sätt.
 • Spännande och givande att ta emot kritik, och tillsammans göra bra saker bättre.
 • Enklare att ta vara på och omsätta den kritik man får i det fortsatta designarbetet.

LÄRARE

David de Léon är lärare för kursen. Han är UX Director på inUse, och en av landets främsta UX-designers. David jobbar både som designer och designcoach. På inUse ger han återkoppling på sina kollegors designarbete och driver våra interna designkritiksessioner. Innan han kom till inUse hade David en liknande roll på Sony Mobile där han satte designriktningen för Sonys Xperia-telefoner och gav designfeedback på all applikationdesign. David har skrivit om designkritik och är upphovsman till en specialdesignad kortlek för designkritik.

VEM SKA GÅ?

Kursen är för dig som arbetar med att ta fram design, utvecklar interaktiva produkter eller ansvarar för ett team med detta ansvarsområde. Kanske är din titel interaktionsdesigner, UX-desinger, UX-Lead, användbarhetsspecialist, eller så arbetar du kanske som produktägare, front-end-utvecklare eller liknande och vill engagera dig i dessa processer.

RABATTER

Boka tidigt-rabatt: Anmäl dig senast 2 månader innan kurstillfället så får du 10 procent i rabatt. 
 

LÄS MER

David de Léons mycket populära artikel om designfeedback. 
Introduktion till kortleken med designkritikfrågor som också används under kursen.

torsdag 30 nov

Kurs i Stockholm: UX Strategy

Detta gör att nya utmaningar blir tydliga: Hur ska UX-perspektivet få plats i befintliga strukturer? Vad är en UX-strategi? Vad ska du fokusera på i olika steg och skeenden? Vem ska ansvara för vad i arbetsprocesserna? Hur visar du dina kollegor och din ledning värdet av det arbete du gör eller vad ett strategiskt UX-arbete kan leda till?

På den här kursen kommer vi arbeta i olika block och ta oss an alla dessa olika delar. Syftet är att ge dig insikt, verktyg och tips för hur du tar fram din UX-strategi och dessutom får ut den i organisationen, förankrar den och säkrar resultaten. 

Några exempel på vad vi kommer titta närmare på är roller och processer i relation till ditt UX-ansvar, vad kan du göra trots en liten budget, hur du kommunicerar värdet UX tillför organisationer samt olika modeller och verktyg du kan ha nytta av i ditt löpande arbete. 

Du kommer lära dig:

 • Grunderna och byggstenarna i en UX-strategi.
 • Hur UX-strategi påverkar och hänger ihop med affärsstrategi och vice versa.
 • De aktiviteter som behövs för att lyckas med att ta fram och implementera en UX-strategi.
 • Att praktiskt använda modeller och verktyg för att ta fram en UX-strategi.
 • Olika faktorer som kan påverka framgången i ditt arbete med UX-strategi: politik, roller, processer med mera.
 • Hur du på bästa sätt når ut med innehållet i UX-strategin i organisationen. 


Vem ska gå denna kurs? 

Kursen är perfekt för dig som ansvarar för UX i din organisation, eller är den där personen som inte har ansvaret men som brinner för god UX och användarupplevelse. Du kommer att lära dig strategier och metoder att driva frågan internt för att lyfta det i din egen organisation.

Rabatter

 • Boka tidigt-rabatt: Anmäl dig senast 2 månader innan kurstillfället så får du 10 procent rabatt

Övrigt

Alla kursledare på inUse arbetar även som konsulter. De är designer och strateger som aktivt arbetar på aktuella uppdrag hos både offentliga verksamheter och privata företag. Därför kan du vara säker på att kunskapen de förmedlar är aktuell, relevant och med nyvunna insikter från verkliga projekt. 

torsdag 14 dec

Kurs i Stockholm: Effektkartläggning

I början finns det ett engagemang för vad man ska åstadkomma. Ett business case tas fram och tankarna om vad lösningen ska göra flödar. När projektet startar visar det sig att allt inte var helt tydligt... Dessutom tillkommer förslag på andra saker som "borde lösas när man ändå håller på”, men som du ser är tillägg. Mycket diskussioner uppstår om vad det egentligen är som användarna behöver? Och att testa vet är ju bra, men hur kan man testa nåt som inte är byggt? Eller om du ska upphandla – hur beskriver ni kraven så att ni upphandlar rätt lösning?

Känner du igen dig?

Det var det här som fick oss att skapa ramverket Effektstyrning® med modellen Effektkarta® redan 2002. Ända sedan dess har vi utbildat och inspirerat många att använda ramverket och modellen i sin egen verksamhet och på det sätt som passar dem. Vi vill gärna också gärna följa dig på din effektstyrnings-resa!

Efter utbildningen kommer du att:

 • förstå processen för effektkartläggning och dess variationer
 • läsa och förstå andras effektkartor
 • kunna utforma effektmål som ni kan använda för att (effekt)styra med
 • kunna beskriva användarnas behov så att de går att använda för test och förvaltning
 • kunna beskriva egenskaper hos tjänsten/produkten så att de kan användas för upphandling och test

Kursens första dag fokuseras på de första tre stegen. Dag två innefattar de sista två och en summerande gruppövning. Kurserna bygger på praktiska övningar och dialog. Det betyder att du kommer att få exempel och svar anpassade till din verklighet. Vi lär dig teorin, men framför allt hur du ska resonera och reflektera för att kunna göra egna effektkartor.

Alla inUse kurser har två lärare med lång praktisk erfarenhet. De är designer och strateger som aktivt arbetar på aktuella uppdrag hos både offentliga verksamheter och privata företag. Därför kan du vara säker på att kunskapen de förmedlar är aktuell, relevant och med nyvunna insikter från verkliga projekt. 

PS. Vill du gå ytterligare på djupet och finslipa hantverket? Spana in vår kurs Effektkartläggning XL

Kursen vänder sig till

Dig som arbetar med beställning, ledning eller konceptualisering av digitala lösningar. Du arbetar idag som produktägare, systemägare, product owner, projektledare, kravledare, business analyst, UX-designer eller interaktionsdesigner. 

Rabatter

Boka tidigt-rabatt: Anmäl dig senast 2 månader innan kurstillfället så får du 10 procent i rabatt. 
Grupprabatt: Är ni 3 eller fler som vill gå? Kontakta Jane Murray för prisförslag. 

Mer läsning om Effektkartläggning

”Det ska vara enkelt”. Det är ett av de vanligaste önskemålen från användarna när en ny digital tjänst ska utvecklas. Men hur gör man något just – enkelt? För Bluegarden gav Effektkartan svaren.

Effektkartan sex år senare - intervju med Nanna Ekman som webbredaktör på Malmö Stadsbibliotek.

Johan Berndtsson om vikten av Effektstyrning och vilka utmaningar det löser:
- Skyll inte på utvecklarna...
- Dåliga System är fortfarande inte utvecklarnas fel...

Goda argument till chefen om varför du bör få gå kursen Effektkartläggning!