Kalender


torsdag 08 jun

Kurs i Stockholm: Att ge och ta emot designfeedback

Att kunna ge, ta emot, och ta vara på designfeedback är en ”superkraft” för alla som jobbar med att ta fram nya produkter och tjänster. Rätt frågor, ställda vid rätt tillfälle, och på rätt sätt, kan göra under – och bli skillnaden mellan en design som är okej och en som är fantastisk. Det kan få ditt team att lyfta mot högre höjder – eller, det kan få gruppen att komma loss om man fastnat.

En väl utövad designkritik bidrar till att man designar rätt sak och att man designar saken rätt. Den hjälper också till att hitta missar och att peka ut nya möjligheter.

Behövs det verkligen en kurs för detta? Ja, i högsta grad! De flesta som jobbar med produkt- och tjänsteutveckling är osäkra på hur de ska ge kritik, vad de ska titta efter i en design, och hur de ska framföra sina frågor och tankar. Utan rätt tekniker och förhållningssätt kan det vara obekvämt att ta emot designkritik, och obehagligt att ge den. Med rätt teknik blir designkritik istället kul, inspirerande och förbluffande produktivt.

DU LÄR DIG

Under denna heldag så kommer du att får lära dig, och öva på, olika tekniker som gör ditt och dina kollegors designarbete bättre. Tekniker som gör det:

 • Lätt att framföra designkritik på ett konstruktivt sätt.
 • Möjligt att hitta innovationsmöjligheter för att lyfta det som designas till en ny nivå.
 • Spännande och givande att ta emot kritik, och tillsammans göra bra saker bättre.
 • Enklare att ta vara på och omsätta den kritik man får i det fortsatta designarbetet.

LÄRARE

David de Léon är lärare för kursen. Han är UX Director på inUse, och en av landets främsta UX-designers. David jobbar både som designer och designcoach. På inUse ger han återkoppling på sina kollegors designarbete och driver våra interna designkritiksessioner. Innan han kom till inUse hade David en liknande roll på Sony Mobile där han satte designriktningen för Sonys Xperia-telefoner och gav designfeedback på all applikationdesign. David har skrivit om designkritik och är upphovsman till en specialdesignad kortlek för designkritik.

VEM SKA GÅ?

Kursen är för dig som arbetar med att ta fram design, utvecklar interaktiva produkter eller ansvarar för ett team med detta ansvarsområde. Kanske är din titel interaktionsdesigner, UX-desinger, UX-Lead, användbarhetsspecialist, eller så arbetar du kanske som produktägare, front-end-utvecklare eller liknande och vill engagera dig i dessa processer.

RABATTER

Boka tidigt-rabatt: Anmäl dig senast 2 månader innan kurstillfället så får du 10 procent i rabatt. 
 

LÄS MER

David de Léons mycket populära artikel om designfeedback. 
Introduktion till kortleken med designkritikfrågor som också används under kursen.

torsdag 08 jun

Kurs i Stockholm: Workshop tour: How To Get People To Take Action 

Recent research in human decision-making shows surprising insights. Did you know that in order to make a decision you have to feel an emotion? Or that researchers can peer inside the brain, see when you have made a decision, and which decision you’ve made, 7-10 seconds before you are even aware you’ve made one? 

In this hands-on workshop you will learn the recent research on decision-making and motivation and how to apply that to your teams, and the products and services you design and manage. The workshop is fast-based and interactive.

Group discount
Sign up 3 or more and get group discount of 15% - just write your company name and 15% in the discount field (example; Company15%) or contact Jane Murray to get the discount.

 

 

måndag 12 jun

Kurs i Göteborg: Workshop tour: How To Get People To Take Action 

Unfortunately we have to cancel this workshop due to not enough participants - but you are welcome to join the Stockholm workshop on the 8 of June instead. If you have any questions contact me directly - jane.murray@inUse.se 

Kind regards,

Jane

torsdag 15 jun

Kurs i Malmö: Workshop tour: How To Get People To Take Action 

Unfortunately we have to cancel this workshop due to not enough participants - but you are welcome to join the Stockholm workshop on the 8 of June instead. If you have any questions contact me directly - jane.murray@inUse.se 

Kind regards,

Jane

onsdag 13 sep

Kurs i Stockholm: Effektkartläggning XL

Effektkartläggning är en metod för att hålla ihop målen för verksamheten och användarna med krav på en lösning, vare sig det gäller förbättring av en produkt, ett system, en process eller annan förändring som har med användning att göra.

Grundkursen i effektkartläggning är en av inUse mest uppskattade kurser. Men vi hör ibland att deltagarna vill ha mer tid till övningarna och kanske arbeta igenom sina egna exempel i stället för de förberedda. Så vi tänkte utöka formatet till tre dagar där vi verkligen kan fokusera på att finslipa hantverket att ta fram en effektkarta från grunden.  

Läs en intervju med kursledare Mikael Sköld om kursen!

Effektkartläggning är ett hantverk och som med alla hantverk blir man bra på det genom att öva. Kursen innehåller tre dagar praktiskt arbete som är relevanta för din verksamhet, med tid för egen reflektion och med ledning och coachning av ett par av världens vassaste effektkartläggare. Det innebär att du kommer ta stora kliv mot att behärska hantverket.

Du kommer att jobba i grupp med att ta fram egna kartor baserade på era gemensamma utgångspunkter och projektidéer. Ni kommer att gå igenom alla de moment och kontrollfrågor som behövs för att de ska bli så bra underlag som möjligt. 

Under kursen lär du dig att:

 • Sätta effektkartan i ett sammanhang som passar just din verksamhet.
 • Formulera effektmål som ger fokus åt ett projekt, en produkt eller annan form av satsning för att åstadkomma en förändring. 
 • Formulera mätpunkter som gör det möjligt att se om du är på väg åt rätt håll.
 • Planera, genomföra och analysera intervjuer med användare – för att ge insikter som driver arbetet framåt.
 • Beskriva användningsmönster, behov och drivkrafter så att de blir bra länkar i argumentationskedjor mellan effektmål och lösning.
 • Beskriva krav på lösningen som egenskaper och funktioner. 
 • Använda olika tekniker för att visualisera den tänkta lösningen.

Vem ska gå kursen?

Kursen passar bra för designer, affärsutvecklare, beställare, projektledare, team-medlemmar och andra som vill göra och använda effektkartor för att kunna skapa ännu bättre beslutsunderlag, utvecklingsprojekt och förvaltningsarbete. Kanske har du redan gjort någon effektkarta och kommit fram till vad du tycker är lätt eller svårt. Hur som helst är kursen för dig som vill bli bättre på själva hantverket att göra effektkartor och att tillämpa dem.

Rabatt

Ny kurs-erbjudande: 20 procent rabatt – till och med den 31 maj.

torsdag 12 okt

Kurs i Stockholm: Designa för beteendeförändring

Har du svårt att komma igång med träningen? Svårt att hålla dig till dieten? Kommer du alltid upp lite för sent på morgonen? De senaste åren har det kommit en uppsjö av produkter som syftar till att hjälpa användare att ändra sina vanor. Området beteendedesign förklarar hur den här typen av produkter fungerar och tillhandahåller samtidigt handfasta designprinciper för att ta fram nya produkter.

Beteendedesign tillämpar främst insikter från psykologi och beteendeekonomi och är inriktad på frivillig förändring. Det kan röra sig om produkter vars kärna handlar om att ändra eller stödja ett specifikt beteende, men också om att omforma delar av en befintlig produkt som inte ger önskad effekt.

Traditionell UX-design har som syfte att säkerställa att en produkt är relevant, attraktiv, lätt att lära sig, samt enkel och tillfredställande att använda. Men, traditionell UX säkerställer inte att en produkt faktiskt används. Beteendedesign utökar designrepertoaren med metoder – och insikter om motivation och beslutsfattande – för att driva användning.

DU LÄR DIG

Kursen består av två dagar med föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska designövningar. Du kommer att:

 • Få lära dig grunderna i området beteendedesign.
 • Ta del av några generella modeller för beteendeförändring.
 • Praktiskt tillämpa ett antal designmönster och principer för beteendedesign.
 • Bekanta dig med några så kallade ”Dark Patterns” (designmönster för att åstadkomma en ofrivillig förändring).
 • Personligen ta moralisk ställning till hur och när du vill tillämpa dessa principer i framtiden.

LÄRARE

David de Léon är lärare för kursen. Han är UX Director på inUse, och en av landets främsta UX-designer. David jobbar både som designer och stöttar sina kollegor som designcoach. Innan han började på inUse hade han en liknande roll på Sony Mobile och satte bland annat designriktningen för Sonys Xperia-telefoner. David har doktorerat i kognitionsvetenskap och skrivit om både kognition och motivation i förhållande till produktdesign. David är också väldigt intresserad av trolleri och funderar ofta på hur olika psykologiska principer från trolleri kan tillämpas på UX-design.

VEM SKA GÅ?

Kursen är för dig som arbetar med att ta fram design och utveckla interaktiva produkter. Du vet redan en hel del om hur man säkerställer användbarhet för en produkt eller en tjänst, men vill ta nästa steg och driva användarnas beteenden i en bestämd riktning. Kanske är din titel interaktionsdesigner, UX-designer, UX Lead, användbarhetsspecialist eller produktägare..

RABATTER

Boka tidigt-rabatt: Anmäl dig senast 2 månader innan kurstillfället så får du 10 procent i rabatt. 

torsdag 30 nov

Kurs i Stockholm: UX Strategy

Detta gör att nya utmaningar blir tydliga: Hur ska UX-perspektivet få plats i befintliga strukturer? Vad är en UX-strategi? Vad ska du fokusera på i olika steg och skeenden? Vem ska ansvara för vad i arbetsprocesserna? Hur visar du dina kollegor och din ledning värdet av det arbete du gör eller vad ett strategiskt UX-arbete kan leda till?

På den här kursen kommer vi arbeta i olika block och ta oss an alla dessa olika delar. Syftet är att ge dig insikt, verktyg och tips för hur du tar fram din UX-strategi och dessutom får ut den i organisationen, förankrar den och säkrar resultaten. 

Några exempel på vad vi kommer titta närmare på är roller och processer i relation till ditt UX-ansvar, vad kan du göra trots en liten budget, hur du kommunicerar värdet UX tillför organisationer samt olika modeller och verktyg du kan ha nytta av i ditt löpande arbete. 

Du kommer lära dig:

 • Grunderna och byggstenarna i en UX-strategi.
 • Hur UX-strategi påverkar och hänger ihop med affärsstrategi och vice versa.
 • De aktiviteter som behövs för att lyckas med att ta fram och implementera en UX-strategi.
 • Att praktiskt använda modeller och verktyg för att ta fram en UX-strategi.
 • Olika faktorer som kan påverka framgången i ditt arbete med UX-strategi: politik, roller, processer med mera.
 • Hur du på bästa sätt når ut med innehållet i UX-strategin i organisationen. 


Vem ska gå denna kurs? 

Kursen är perfekt för dig som ansvarar för  UX i din organisation, eller är den där personen som inte har ansvaret men som brinner för god UX och användarupplevelse. Du kommer att lära dig strategier och metoder att driva frågan internt för att lyfta det i din egen organisation.

Rabatter

 • Boka tidigt-rabatt: Anmäl dig senast 2 månader innan kurstillfället så får du 10 procent rabatt

Övrigt

Alla kursledare på inUse arbetar även som konsulter. De är designer och strateger som aktivt arbetar på aktuella uppdrag hos både offentliga verksamheter och privata företag. Därför kan du vara säker på att kunskapen de förmedlar är aktuell, relevant och med nyvunna insikter från verkliga projekt.