9900 SEK

Användbarhet i praktiken


Henrik Åkesson

Customer Relation Manager at inUse Academy

+46 734 38 33 13

henrik.akesson@inuse.se

Vill du ha mer kunskap om hur ni kan planera användbarhetsaktiviteter i projekt? Vill du lära dig hur du genomför de vanligaste och viktigaste momenten?

För att en webbplats, en app eller ett system ska bli älskat av sina användare och ge förväntad nytta till organisationen krävs en rad olika insatser. Naturligtvis måste projektet ledas på ett bra sätt och koden måste hålla hög kvalitet, men kanske viktigast av allt – vi måste jobba systematiskt med användarupplevelsen (User Experience, UX).

Vi kommer i den här kursen att visa vilka moment som behövs, hur de bör genomföras, och ungefär hur mycket tid som behövs. Vi går också igenom hur man arbetar med användbarhet i praktiken i projekten.You will learn

Kursen täcker:

  • Det här är användbarhet – En kort introduktion med fokus på affärsnytta
  • Introduktion till Effektkartläggning – Sätt upp mål och mätpunkter
  • Målgruppsanalys – Kartlägg användarnas behov, på en dag eller två månader
  • Designtrender just nu – Inspirerande och avskräckande exempel
  • Konceptdesign – Från idé till konceptskisser
  • Principdesign – Formalisera och dokumentera inför upphandling eller utveckling
  • Detaljdesign – Jobba effektivt under utvecklingsprojektet
  • Användningstest – Säkerställ att din design fungerar på riktiga användare
  • Kontinuerliga förbättringar – Styr din produkt mot bättre resultat

The course is for

Arbetar med krav som produktledare, projektledare, systemägare, verksamhetsutvecklare, kravledare (business analysts) och utvecklare.

 

Merläsning om Användbarhet i Praktiken

Bjarne Johannessen, Interaktionsdesigner och UX Lead på Hogia, berättar om vilket värde kursen gav honom och hur de arbetar med användbarhet/UX idag: ”Riskfyllt att utveckla utan UX-tänk”

Om målgruppsanalyser/beteendemönsteranalys:
- Målgruppsanalys
- Användare är också människor
- Därför är det bra att känna sina användare
- Placera säljpuffen i rätt flöde

Enkelt sätt att illustrera användningssituationer – på AIP-kursen lär du dig mer om hur du tar fram koncept och kommunicerar design.

UX – en konkurrensfaktor – få bättre koll på vad UX är och hur det kan användas på kursen Användbarhet i Praktiken. 
Genom att förstå användarnas behov kan du toppa ditt system!CASE: UX Director och läraren Fredrik Andersson om användbarhet i praktiken för SL:s trafikledare
CASE: UX Designer Maria Sjödin om interaktionsdesign

Johan Berndtsson om vikten av god användbarhet i praktiken

UX Designer Anders Thid guidar oss genom prototyping i tre delar:
Del 1 Tre prototypverktyg du inte får missa!
Del 2 Testlabbet
Del 3 Sista delen i stora prototypguiden