Användningstester i praktiken 


Hur du förstår dina användares mål och upplevelser – hands-on-kurs.

Pris

14500 SEK

exkl. moms

Att studera användare på en webbplats eller i en applikation är det mest effektiva sättet att hitta problem och utmaningar i din användningspplevelse. Den här kursen kommer ge dig tryggheten och verktygen att utföra snabba och effektiva tester under projektets olika faser. Lär dig fördelen med traditionella användningstester och eye-tracking-tester. Du kommer även lära dig att både hålla i  test-sessioner, analysera data, summera insikter och presentera insikter.

Att ta fram produkter eller tjänster som användarna efterfrågar – och naturligt omfamnar – är en tydlig framgångsfaktor. Här får du verktygen för att kunna nå dit.

DU LÄR DIG

 • Steg för steg-instruktioner hur du genomför ditt eget användningstest.
 • Varför det är bättre att observera användare som praktiskt använder din produkt och genomför uppgifter, än att intervjua dem.
 • Dra nytta av att filma användningstester. 
 • Vad man bör göra vid testtillfället och vad man inte bör göra.
 • Hur man bäst antecknar under ett användningstest.
 • När man bör använda kvalitativa respektive kvantitativa användningsundersökningar.
 • Snabba användningstester med ett väldigt begränsat antal deltagare.
 • Formulera frågor och veta när du bör ställa dem.
 • Hur du mäter och tolkar användarnas beteende under testerna.

VEM SKA GÅ

Du som är intresserad av att få verktyg för att kunna testa och säkerställa  ditt arbete. 

Du som utför användningstester idag, men saknar utbildning på området och ser värdet av att lära dig mer om dessa metoder. Eller du som inte utför användningstester idag, men gärna skulle vilja ha möjligheten att göra det.

METODER OCH VERKTYG

 • Webbenkät.
 • Skuggning/observation.
 • Korridorstest.
 • A/B-test.
 • Uppgiftstest.
 • Känslotest.
 • Prototyptest.
 • 3 sekunders-test.
 • Eye tracking-test.

MÅL

Att få verktyg som på ett praktiskt sätt löser utmaningarna i att förstå kunden och förstå hur din tjänst eller produkt fungerar. Att faktiskt få prova ett antal olika användningstester för att sedan kunna utvärdera och summera insikter. Att även kunna implementera dessa verktyg i sitt yrkesliv, för att skapa en bättre produkt. Att sedan kunna förstå och summera dessa resultat för att kunna med data i ryggen presentera resultat och därmed riktning.

Att helt enkelt hjälpa dig att känna dig trygg i att använda användningstester.
 

Kommande tillfällen

Just nu har vi inga inplanerade öppna kurstillfällen. Kontakta oss om du vill att vi anordnar ett särskilt, eller fyll i intressanmälan nedan.

Intresseanmälan

Fyll i din epostadress nedan, så hör vi av oss när det är nåt på gång! (Vi lovar att inte spamma.)