8900 SEK

Customer Journey Mapping


Henrik Åkesson

Customer Relation Manager at inUse Academy

+46 734 38 33 13

henrik.akesson@inuse.se

Kundens upplevelse byggs upp av många intryck. Hur svarar ni i telefon? Hur väl fungerar appen när den används på bussen, eller på jobbet? Hur lättnavigerad är webbplatsen? Vilka andra aktörer finns på marknaden, och hur påverkar de din kunds upplevelse? Hur trygg känner sig kunden i alla de situationer när hon kommer i kontakt med dig?

För att skapa en riktigt bra upplevelse behöver du ha koll på dina kunders beteenden – vad de faktiskt gör i olika situationer – och vad just dessa kunder värdesätter.

En Customer Journey Map (kundresekarta) är en karta som beskriver kundens upplevelse över tid. Det är ett av de bästa och mest kraftfulla verktygen för att beskriva vad dina kunder – användare, medborgare eller konsumenter – verkligen vill ha och behöver. En kundresa beskriver själva ”resan”, men identifierar också gapet mellan kundens förväntan och hur väl dina tjänster lever upp till deras förväntningar. I skapandet av en kundresekarta kan du vinna insikterna som ger användaren en bättre upplevelse och visar var du kan förbättra eller innovera ditt erbjudande.

Hur kommer man igång – och vad gör man med informationen som kommer fram under arbetets gång? Och hur får man med sig alla andra på tåget? Denna workshop kommer att ge dig verktyg för att du skall kunna få dina kunder att älska dig, samtidigt som din egen interna organisation får både en bättre förståelse och en gemensam bild av hur kundernas upplevelse kan förbättras.

På inUse har vi många års samlad erfarenhet av att använda kundresekartor. Vi använder dem för att visualisera komplexitet, för att ge underlag för designåtgärder och för att planera utvecklingsprogram. Med andra ord, från idé till förvaltning. Och såklart kan vi förklara hur effektkartan och kundresekartan kompletterar varandra både på programnivå och på projektnivå för att t.ex. effektstyra enskilda utvecklingsinsatser för dig som arbetar med Effektstyrning®.You will learn

På kursen går vi igenom principerna för kundresan och övar sedan på att tillämpa under olika skeden i projektet. Du lär dig:

  • Principerna för kundresor, hur de byggs upp och när det är lagom
  • Hur du använder kundresan för att engagera beställare och sakkunniga
  • Hur du på bästa sätt visualiserar din kundresa
  • Hur du använder kundresan för planering och uppföljning av initiativ

The course is for

Alla som jobbar med design eller ansvarar för en produkt eller tjänst. Din titel kan t.ex. vara Customer experience manager, Digital manager, UX manager, UX-designer, interaktionsdesigner, produktägare, produktchef, kravanalytiker eller Business analyst.

Merläsning

Intervju med Pontus Wärnestål om kundresor och vår kurs i Customer Journey Mapping; Ser till helhet – för hållbarhet

Bloggartikel om Kundresekarta av Sofia Dahlgren; Klickbar kundresekarta – från ax till limpa