7 hours | 14400 SEK

Effektiv kravhantering


CUSTOMER RELATION MANAGER AT INUSE ACADEMY

Henrik Åkesson

Customer Relation Manager at inUse Academy

+46 734 38 33 13

henrik.akesson@inuse.se

I den här kursen får du lära dig ett flertal tekniker för att samla in, strukturera, prioritera, dokumentera, granska och förvalta krav. Genom att fånga och dokumentera rätt krav på IT-systemet blir fler intressenter nöjdare och kostnaderna minskar.

DU FÅR LÄRA DIG

Många användbara tekniker till kravhanterarens verktygslåda. Hela kravhanteringsprocessen från insamling till förvaltning samt kännedom om verktyg som kan underlätta arbetet. Vikten av att arbeta iterativt/agilt.

TEORI & PRAKTIK
Kursen fokuserar mycket på praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete. Se exempel på övningar nedan.


EXEMPEL PÅ ÖVNINGAR 

 • Fastställ målgrupp och övergripande krav
 • Kravinsamling med workshop
 • Storymapping
 • Planera och genomför granskning av krav
 • Ta fram termordlista


 


Många användbara tekniker till kravhanterarens verktygslåda. Hela kravhanteringsprocessen från insamling till förvaltning samt k


Course dates

 • Stockholm - 29 nov, 30 nov
 • Online - 09 dec, 10 dec
 • Stockholm - 16 dec, 17 dec

You will learn

VIKTEN AV BRA KRAV

 • Kostnader vid bristfälliga krav
 • Kravhanteringsprocessen Stjärnan
 • Iterativt och agilt kravarbete
 • Begrepp inom kravhantering
 • Användarberättelser ("user stories") och agil kravhantering
   

TEKNIKER FÖR ATT SAMLA IN KRAV

 • Typer av krav
 • Svårigheter med kravinsamling
 • Funktionella och ickefunktionella krav
 • Normala, förväntade och sensationella krav
 • Sju tekniker för insamling, t ex workshops, intervjuer, enkäter och prototyper
   

TEKNIKER FÖR PRIORITERING

 • Vikten av att prioritera krav
 • Skall-krav, bör-krav och andra skalor
 • Prioritering i samband med workshop
 • Visualisering med Korset
 • Användning av planning poker (en av fler agila tekniker som presenteras)
   

 DOKUMENTATION

 • Tekniken kvittering
 • Detaljering av krav
 • Kravspecifikation, mall och innehåll
 • Story mapping
 • Begreppet Persona
 • Användarberättelse ("user story")
   

 KRAVGRANSKNING

 • Informell och formell granskning
 • Granskningsprocessen
 • Roller som deltar i granskning
 • Checklista vid granskning
 • Retrospektiv - granskning av teamets arbetssätt

FÖRVALTNING AV KRAV

 • Ändringshantering
 • Ändringsråd/change control board
 • Spårbarhet och påverkansanalys
   

KRAVHANTERINGSVERKTYG

 • Kravverktyg
 • Enkätverktyg
 • Ritprogram för prototyper och flöden
   

 AVSLUTNING

 • Sammanfattning av kursen
 • Litteraturtips
 • Användbara länkar

The course is for

Kursen riktar sig till dig som ska arbeta med att ställa krav eller tolka krav som någon annan ställt. Exempelvis: Produktägare. teammedlemmar, kravledare, utredare, systemförvaltare, kravanalytiker, systemanalytiker, beställare, verksamhetsspecialister, användarrepresentanter, testledare, testare, projektledare och systemutvecklare.


Register

Billing Information

NAME *

EMAIL *

PHONE *

PROFESSIONAL TITLE

COMPANY *

COMPANY REGISTRATION NUMBER *

BILLING ADDRESS *

PROMOTIONAL CODE


Price
14400 SEK exkl. moms
Location

Time & dates


I agree that my information is handled in accordance with the policy. Read our policy.

CUSTOMER RELATION MANAGER AT INUSE ACADEMY

Henrik Åkesson

Customer Relation Manager at inUse Academy

+46 734 38 33 13

henrik.akesson@inuse.se

Thank you for your registration!

You are now registered to the course Effektiv kravhantering. If you have any questions feel free to contact our course coordinator Henrik Åkesson who is in charge of inUse Academy.