ONLINE: Effektkartläggning – grundkursen


En dag som ger dig baskunskaper om Effektkartläggning. Om hur du beskriver krav på nytta som alla förstår.

torsdag 11 feb

Kursen kommer att genomföras helt på distans, via länk. Du får all information du behöver för att kunna förbereda dig på bästa sätt i god tid.

Metoden Effektkartläggning lär dig att beskriva krav på nytta så att alla förstår – och ser samma sak. Effektkartan skapar de bästa förutsättningarna för att göra god design, att testa lösningar tidigt och att utvärdera standardlösningar. Den gör det också möjligt för projektledaren och produktägaren att förstå, beskriva och ta beslut om vilka prioriteringar som ska göras. Effektkartan kan användas när som i en verksamhet, i starten av ett projekt, innan upphandling eller för att  förbättra befintliga lösningar.

Kursen är handfast och bygger på grupparbeten. Inga förkunskaper behövs, men var redo med papper, penna och tänkarhatten! Kursen ger baskunskaper för den som vill förstå hur en effektkarta tas fram och används. 

Efter utbildningen kommer du att:

 • kunna läsa och värdera en effektkarta, och ställa frågor som gör den bättre
 • kunna planera de aktiviteter som krävs för att ta fram en effektkarta
 • veta till vilka syften/tillfällen det är lämpligt att använda effektkartan
 • kunna öva själv på att göra egna effektkartor.

KURSEN VÄNDER SIG TILL

Alla som vill resonera om lösningens kvaliteter, varför den borde vara utformad på ett visst sätt och vilket värde den skulle kunna skapa. Och alla som jobbar i teamet som utformar och testar lösningen.

DE SOM GÅR KURSEN ÄR:   

 • Designer - UX designer, Service Designer, Interaktionsdesigner, Industridesigner
 • Kravansvariga - kravanalytiker, Business Architects, Enterprise Architects, Information Architects
 • Testare - testledare,  
 • Projektansvariga - Projektledare, Scrum Masters
 • Beställare - Produktägare, Programledare, linjechefer, verksamhetsutvecklare och sponsorer

KURSLÄRARE

Våra lärare arbetar själva som konsulter och har därför många exempel från verkligheten att ösa ur, både från offentlig och privata sektorn. Kursen bygger till stor del på praktiska grupparbeten och därför är har kursen alltid två lärare.

RABATTER

Boka tidigt-rabatt: Anmäl dig senast 2 månader innan kurstillfället så får du 10 procent i rabatt. 

Kursen kommer att genomföras helt på distans, via länk. Du får all information du behöver för att kunna förbereda dig på bästa sätt i god tid. 

 

Angående covid-19: Det viktigaste är allas säkerhet. Vi följer därför såklart noggrant myndigheternas rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har utfärdat en lokal avrådan i Stockholm från möten oavsett storlek, vilket gäller fram till och med den 19 november. För närvarande ges alla våra kurser uteslutande online för att vara riktigt på säkra sidan. 

 

MERLÄSNING:

Hur det började (engelska)

Hur Effektkartan kan användas (engelska)

Mall för effektkarta

Effektstyrning och Effektkarta - vad är det ?

Detaljerna

 • Pris

  8900 SEK

  exkl. moms

 • Tid & datum

  11 feb 2021

  Tid:

 • Plats

  Online

  Online

Läs mer om kursen

Ange organisationsnummer eller VAT-nummer (utländska företag). Om du går som privatperson kan du ange ditt personnummer.

(Kan lämnas tomt) Om du har en rabattkod fyller du i den här.