7 hours | 23900 SEK

Effektkartläggning i praktiken


Henrik Åkesson

Customer Relation Manager at inUse Academy

+46 734 38 33 13

henrik.akesson@inuse.se

Lär dig att ta fram en Effektkarta från grunden, anpassad efter din verksamhets utmaningar. Vår mest populära kurs!

I början finns det ett engagemang för vad man ska åstadkomma. Ett business case tas fram och tankarna om vad lösningen ska göra flödar. När projektet startar visar det sig att allt inte var helt tydligt... Dessutom tillkommer förslag på andra saker som “borde lösas när man ändå håller på“, men som du ser är tillägg. Mycket diskussioner uppstår om vad det egentligen är som användarna behöver? Och att testa vet är ju bra, men hur kan man testa nåt som inte är byggt? Eller om du ska upphandla – hur beskriver ni kraven så att ni upphandlar rätt lösning?

 

Känner du igen dig?

Det var det här som fick oss att skapa ramverket Effektstyrning® med modellen Effektkarta® redan 2002. Ända sedan dess har vi utbildat och inspirerat många att använda metoden i sin egen verksamhet. Är det du och ditt team som ska ta fram Effektkartor och driva arbetet  med dem i er organisation? Då är det här ni lär er hur.

 

Kursen innehåller därför mycket praktiskt arbete som är relevant för din verksamhet, med tid för egen reflektion och med ledning och en stor del coachning av världens vassaste effektkartläggare. Det innebär att du kommer ta stora kliv mot att behärska hantverket.

 

Du kommer att jobba i grupp med att ta fram egna kartor baserade på era gemensamma utgångspunkter och projektidéer. Ni kommer att gå igenom alla de moment och kontrollfrågor som behövs för att de ska bli så bra underlag som möjligt. 

 

Kursen är tre dagar, fördelad på två veckor. Allt sker online, såväl gruppdiskussioner som enskilt arbete. Första veckan lär kursledaren ut de vitala grunderna i Effektkartläggning. Du kommer få kunskap och även några uppgifter att lösa på till kommande vecka, då gruppen ses digitalt två dagar i rad. Med detta upplägg har du alla förutsättningar för att ta fram din egen Effektkarta, i en skarp version.Course dates

  • Online - 25 jan, 01 feb, 8 feb
  • Online - 15 mar, 22 mar, 29 mar
  • Online - 26 apr, 03 may, 10 may

You will learn

Under kursen lär du dig att:

  • Sätta Effektkartan i ett sammanhang som passar just din verksamhet.
  • Formulera effektmål som ger fokus åt ett projekt, en produkt eller annan form av satsning för att åstadkomma en förändring. 
  • Formulera mätpunkter som gör det möjligt att se om du är på väg åt rätt håll.
  • Planera, genomföra och analysera intervjuer med användare – för att ge insikter som driver arbetet framåt.
  • Beskriva användningsmönster, behov och drivkrafter så att de blir bra länkar i argumentationskedjor mellan effektmål och lösning.
  • Beskriva krav på lösningen som egenskaper och funktioner. 
  • Använda olika tekniker för att visualisera den tänkta lösningen.

The course is for

Kursen passar bra för designer, affärsutvecklare, beställare, projektledare, team-medlemmar och andra som vill göra och använda effektkartor för att kunna skapa ännu bättre beslutsunderlag, utvecklingsprojekt och förvaltningsarbete. Du har hört talas om Effektkartläggning, och kanske provat på metoden. Men ingen förkunskap krävs. Kursen är för dig som vill bli bättre på själva hantverket att göra effektkartor och att tillämpa dem.

 


Merläsning:

Hur det började (engelska)

Hur Effektkartan kan användas (engelska)

Mall för Effektkarta

Effektstyrning och Effektkarta - vad är det?

För Bluegarden gav Effektkartan svaren.

Intervju med Nanna Ekman som webbredaktör på Malmö Stadsbibliotek.
Skyll inte på utvecklarna...
Dåliga System är fortfarande inte utvecklarnas fel...

Goda argument till chefen


Register

Billing Information

NAME *

EMAIL *

PHONE *

PROFESSIONAL TITLE

COMPANY *

COMPANY REGISTRATION NUMBER *

BILLING ADDRESS *

PROMOTIONAL CODE


Price
23900 SEK exkl. moms
Location

Time & dates


I agree that my information is handled in accordance with the policy. Read our policy.

Henrik Åkesson

Customer Relation Manager at inUse Academy

+46 734 38 33 13

henrik.akesson@inuse.se

Thank you for your registration!

You are now registered to the course Effektkartläggning i praktiken. If you have any questions feel free to contact our course coordinator Henrik Åkesson who is in charge of inUse Academy.