Effektstyrning


Sara Lerén

Director of Sustainable Design

+46 709 61 13 11

sara.leren@inuse.se

Få koll på effektmålen som hjälper ditt team att skapa lösningar som ger en mätbar skillnad.

Vad ska vi prioritera? Hur vet vi att vi bygger rätt sak? Kan man mäta nöjdhet? Vad är en bra design? Du som arbetar i team eller leder utveckling av digitala initiativ vet att dessa frågor och många fler, alltid kommer upp. Det kan leda till ändlösa diskussioner och den som skriker högst, eller sitter på pengarna, får oftast sin vilja fram. 

Effektstyrning innebär i korthet att man tar alla beslut: prioriteringar, projektupplägg, styrgruppsbelsut, designbeslut, val av teknik… med den önskade nyttan som vägledning och utvärderingsgrund. Till hjälp för det används effektkartan, som visar sambandet mellan att lösningens egenskaper tillgodoser behov i användning. Det skapar i sin tur värde för verksamheten, affären och organisationen. Effektkartan blir en modell som fungerar lika bra i styrgruppen, för teamet under utveckling och för produktägaren i förvaltning. 

Denna workshop ger dig och ditt team en handfast och supersnabb interaktiv introduktion till hur en Effektkarta hjälper dig bygga rätt lösning. Den bygger på gruppövningar som kräver ett aktivt deltagande. 

Vi håller regelbundet denna workshop på både svenska eller engelska – du väljer! You will learn

Du lär dig:

  • Hur mål för digitala lösningar bör vara utformade.
  • Ett strukturerat sätt att resonera om användares behov i förhållande till affärsnyttan.
  • Ett nytt sätt att beskriva verksamhetens krav på digitala lösningar.
  • Hur effektkartan används för att utvärdera lösningsförslag.