Human Spaces


Bygg framtidens platser

Längd

2–8 h

Framtidens platser skapas utifrån mänskliga beteenden. Därför erbjuder vi på inUse värdeskapande platsdesign som ger mening för de som ska använda platsen.

Vill du skapa en attraktiv arbetsplats, ett innovativt showroom, en stadsdel med hållbar livsstil, en fysisk upplevelse som hänger ihop med den digitala kundresan, en konceptrestaurang, en ny båtterminal eller något helt annat? Vi introducerar i denna workshop ett ramverk för värdeskapande platsdesign. Med utgångspunkt i ett case, får ni prova på att genom designverktyg utforska möjligheter och skissa på framtida lösningar.

Vi identifierar vad som ger värde för såväl besökarna som för verksamheterna i den, genom att förstå både mänskliga beteenden, platsen och affärsmålen - och hur de kan bryggas. Vi mobiliserar er att samskapa framtidens lösningar. Och vi säkrar att ni väljer rätt lösningar så att de affärsmål, värden och effekter ni vill uppnå uppstår när platsen kommer i användning. Tillsammans skapar vi den framtida helhetsupplevelsen av platsen, genom såväl digitala och fysiska interaktioner som värdeskapande tjänster.

I denna workshop lär ni er:

  • Ett ramverk för att designa kultur baserat på beteende, upplevelse, rum/plats och tid
  • Hur ni kan designa värdeskapande upplevelser där digitalt och fysiskt hänger samman.
  • En metodik för att engagera och involvera de aktörer som bidrar till att forma den framtida helhetsupplevelsen

Workshopen leds av inUse Human Spaces-experter:

Emma Estborn, Business Manager. Emma är en uppskattad affärsutvecklare och processledare, med lång erfarenhet av att möjliggöra innovation och digital transformation genom fysiska mötesplatser och nätverk.

Pontus Wärnestål, Director of Service Design. Pontus är en av Sveriges ledande personer inom tjänstedesign och utforskar genom såväl uppdrag som forskning de nya möjligheterna i konvergensen mellan digital och fysisk design.

Bokning

Kontakta Jane Murray på 0736 - 69 59 68 eller jane.murray@inuse.se för mer information och bokning.