Magisk design


Design av användarupplevelser med hjälp av trolleritekniker

Längd

60 min

Hur kan magiska principer användas vid design av användarupplevelser? Låt David de Léon guida er fram.

I detta underhållande och inspirerande föredrag visar David på några av kopplingarna mellan trolleri och design av användarupplevelser (user experiences). Publiken får en inblick i hur trolleri fungerar och får lära sig hur tekniker från trolleri kan tillämpas vid design av andra sorters användarupplevelser än de rent magiska. Givetvis illustreras principerna med trick av olika slag.

[Se en film om Magisk design![1]

Ni får:

  • Ett inspirerande och tankeväckande föredrag
  • Lära er lite om hur trolleri funkar
  • Upptäcka olika kopplingar mellan trolleri och UX
  • Lära er en rad psykologiska tekniker från trolleriet och hur de kan tillämpas på design av användarupplevelser.
  • En rad magiska upplevelser.

Workshop

David kan även anlitas i samband med föredraget för en halvdags workshop där deltagarna får tillämpa ett antal designprinciper från trolleri i ett antal designövningar.

Språk

David ger lika gärna föredraget på svenska som på engelska.

David de Léon är UX Director på inUse. Hans gedigna erfarenhet från Sony Ericsson i Lund har bland annat renderat i ett 30-tal patentansökningar. David har också doktorerat i kognitionsvetenskap på Lunds universitet och undervisat flera av landets stjärndesigner. Han är en erfaren och mycket anlitad talare för större konferenser där han trendspanar, hjälper designers nå lite längre eller berättar om grunderna i UX. David är besatt av trolleri och medlem i Svensk magisk cirkel.

Bokning

Kontakta Jane Murray på 0736 - 69 59 68 eller jane.murray@inuse.se för mer information och bokning.