Effektkartläggning, workshopen


Få koll på effektmålen som hjälper ditt team att skapa lösningar som ger en mätbar skillnad.

längd

90 minuter

Vad ska vi prioritera? Hur vet vi att vi bygger rätt sak? Kan man mäta nöjdhet? Vad är en bra design? Du som arbetar i team eller leder utveckling av digitala initiativ vet att dessa frågor och många fler, alltid kommer upp. Det kan leda till ändlösa diskussioner och den som skriker högst, eller sitter på pengarna, får oftast sin vilja fram.

Effektstyrning innebär i korthet att man tar alla beslut: prioriteringar, projektupplägg, styrgruppsbelsut, designbeslut, val av teknik… med den önskade nyttan som vägledning och utvärderingsgrund. Till hjälp för det används effektkartan, som visar sambandet mellan att lösningens egenskaper tillgodoser behov i användning. Det skapar i sin tur värde för verksamheten, affären och organisationen. Effektkartan blir en modell som fungerar lika bra i styrgruppen, för teamet under utveckling och för produktägaren i förvaltning.

Denna workshop ger dig och ditt team en handfast och supersnabb interaktiv introduktion till hur en Effektkarta hjälper dig bygga rätt lösning. Den bygger på gruppövningar som kräver ett aktivt deltagande.

Vi håller regelbundet denna workshop på både svenska eller engelska – du väljer!

Du lär dig:

  • hur mål för digitala lösningar bör vara utformade.
  • Ett strukturerat sätt att resonera om användares behov i förhållande till affärsnyttan.
  • Ett nytt sätt att beskriva verksamhetens krav på digitala lösningar.
  • Hur effektkartan används för att utvärdera lösningsförslag.

Workshopen är utvecklad och hålls av:

Ingrid Domingues är en av grundarna till inUse och Director of Impact Management och UX strateg. Hon har skrivit “Effektstyrning av IT”och “Effect Managing IT”. Ingrids expertis sträcker sig från styrmodeller till metadata och allt inom effekt- och nyttorealisering intresserar henne, och framför allt att få det att fungera i praktiken.

Sara Lerén är Director of Inclusive design and Agile development och UX Strateg. Hon föreläser och håller kurser i Sverige men minst lika ofta utomlands.

Bokning

Kontakta Jane Murray på 0736 - 69 59 68 eller jane.murray@inuse.se för mer information och bokning.