Effektkartläggning, Service design, UX-design och agil kravhantering

Tillfällen

 • FÅ PLATSER KVAR

 • Online: 03 feb - 04 feb

 • Online: 12 apr - 13 apr

 • Online: 30 may - 31 may

Längd

2 dagar

Pris

15900 SEK exkl. moms

Kontakt

Chris Hofstetter

Head of inUse Academy

+46 765 48 78 82

chris.hofstetter@inuse.se

Under två dagar kommer du att, under ledning av flertalet pedagogiska specialister, jobba med ett case genom praktiska övningar och föreläsningar för att i slutändan förstå hur de olika designmetoderna hänger ihop och skapar en helhet.


Du kommer lära dig

Efter utbildningen kommer du att ha kunskaper inom: 

 • Styrande principer, helhetsperspektiv och samverkan:
  • Effektstyrning och effektkartläggning (impact mapping)
  • Tjänstedesign (service design)
  • UX design
  • Användningscentrerad kvalitetssäkring
 • Design thinking och prototyping mindset
 • Formativ och summativ research
 • Kvalitativ och kvantitativ research
 • Hypotesdriven utveckling
 • Ta fram ny design
 • Fatta designbeslut
 • Kommunicera design till nyckelintressenter
 • Samverkan mellan design, utveckling- och produktperspektiv
 • T- och kamformade kompetensprofiler
 • Spårbarhet effektmål -> användningsmål -> lösningskrav -> acceptanskriterier
 • Har kan jag eller min organisation ta nästa steg?

Vem bör delta?

Den primära målgruppen är kringliggande roller som kanske inte jobbar direkt som specialist inom någon av de specifika områden som ingår i kursen:

 • Verksamhetsutvecklare
 • Produktägare och beställare av tjänster/produkter
 • Projektledare
 • Kravhanterare, business analysts och testare
 • Scrum master
 • Utvecklare och andra roller i leveransteam
 • Tjänsteutvecklare
 • Affärsutvecklare
 • Processutvecklare
 • Gruppchefer och ledare
 • Förändringsledare
 • IT-arkitekt och verksamhetsarkitekt

Aven följande roller, som kanske behärskar något av områden men vill bredda sig, förstå samband och förbättra samarbete med de övriga områden:

 • UX designers
 • Service Designers
 • Specialister inom effektkartläggning
Mer information

I denna kurs på två dagar får du en övergripande genomgång av fyra samspelande områden. Du får en praktisk verktygslåda fylld med metoder du kan tillämpa direkt efter kursen oavsett din roll eller din organisations mognad inom design:

 • Effektstyrning och effektkartan
  Formulera effektmål och kartlägga användare
 • Service design
  Jobba användningscentrerat med research och customer journey mapping
 • UX design
  Förstå och kommunicera design-beslut
 • Användarcentrerad kvalitetssäkring
  Jobba effektstyrd med roadmap, user stories, acceptanskriterier

Det blir allt viktigare för organisationer att jobba mer effektstyrd och kundcentrerat. Genom att ha kundens behov som utgångspunkt uppnår vi de egna målen för verksamheten. Hur får man in tankesättet i våra befintliga roller och arbetsprocesser? Som individer och organisationer påverkas vi i allt större utsträckning av design och design thinking i vårt arbete.

Kursens mål är att ge dig en övergripande grund som knyter ihop de fyra områdena, effektstyrning/effektkartläggning, Service design och UX design (UX) med användningscentrerat kvalitetsarbete i agila leveransteam. Du får kunskap i hur du kan agera och tänka med en praktisk, tillämpningsbar verktygslåda. Du får ta del av erfarenheter och inspireras kring hur din organisation bäst kan positionera sig för att jobba än mer effektstyrt och designdrivet.

Kursen riktar sig till dig som kommer i kontakt med designmetodiker och designers i din vardag. Du kanske sitter i en verksamhet och har ansvar för tjänster, produkter och marknadsföring. Kanske tillhör du leveransteamen som tillgodoser effekter, mål och behov genom att utveckla och kvalitetssäkra lösningar. Oavsett roll ger kursen dig ett kraftfullt ramverk att ha med dig i din vardag. Praktiskt kommer du att öva på handplockade arbetsmetoder som du kommer kunna tillämpa direkt efter kursen.

 


Vanliga frågor

Hur bokar jag en kurs?

Du kan boka din kurs på fler olika sätt. Det vanligaste sättet är att boka våra öppna kurser direkt via hemsidan där vi visar kursdatum för respektive kurs. Vill du ha personlig hjälp eller har du frågor är du välkommen att ta kontakt med oss:

Vad är inUse Academy?

InUse Academy erbjuder kurser, seminarier och utbildningsprogram inom följande områden:

 • Effektstyrning och effektkartläggning
 • Design (UX, Service Design, Human-Centered AI mm)
 • Kravhantering av IT-system
 • Test av IT-system

InUse Academy erbjuder både öppna kurser och som anpassade upplägg hemma hos våra kunder.

Jag har ett stort team. Kan vi ha kursen hos oss?

InUse Academy erbjuder samtliga våra öppna kurser och mycket mer i anpassade upplägg hemma hos dig. Vi är nyfikna på vilka effekter du vill uppnå och hur vi kan hjälpa dig via våra utbildningar. Berätta gärna genom att ringa eller skriva till oss:

Erbjuder ni kurser online?

Utöver våra klassrumsbaserade kurser erbjuder InUse Academy samtliga våra kurser i ett upplägg som är helt omarbetat för att köra online. På hemsidan indikerar vi ”Online” som ort för kurstillfällen som erbjuds online. Saknar du ett datum som passar dig är du välkommen att höra av dig till oss.

Erbjuder ni seminarier eller workshops?

Utöver våra Academy kurser erbjuder inUse även seminarier och workshops i en mängd olika ämnen. Passa på och boka in dig på ett av våra öppna seminarier. Har du frågor om datum, ämnen eller anpassade upplägg hemma hos din organisation är du välkommen att höra av dig till oss.

Vilka bokningsvillkor gäller för öppna kurser?

Bokningsbekräftelse

Direkt efter du bokar en inUse Academy kurs får du en bokningsbekräftelse via e-post med praktisk information om kursen. Mailet är din bekräftelse av att kursen kommer att hållas och att du har fått en plats på kursen. Blir det någon ändring till kursen så kommer du att få ny information via mail och/eller telefon.

Priser och betalningsvillkor

I kursavgiften ingår kursmaterial. Vid fysiska kurser ingår även fika och lunch. Samtliga priser är angivna exklusive moms. Fakturan skickas under samma månad som kursen går, till adressen som anges vid bokningen. Betalningsvillkor 30 dagar netto. Fakturan kommer från ÅF Digital Solutions eftersom vi ägs av AFRY som är f.d. ÅF.

Rabatter

Är du en återkommande inUse Academy kund så kan du få en rabatt på dina nya bokningar. Rabatten är 5% på kursavgiften för din andra kurs, och 10% från och med din tredje kurs. Rabatten är personlig och förutsätter att bokningar sker inom 2 år av varandra. För att få rabatten anger du ACADEMYKUND på din anmälan.

Avbokning

Avbokning kan ske utan kostnad senast 30 dagar innan kursstart. Vid senare avbokning debiteras hela kostnaden, och kursplatsen får överlåtas till annan person.

Förbehåll

InUse Academy förbehåller rätten att ändra priser och kursdatum samt att ställa in planerade kurser på grund av sjukdom, lågt antal deltagare eller annan anledning. Angivet pris vid bokning är bindande.

Tid och plats

Följande tider gäller för våra kurser, om inte annat anges i din bokningsbekräftelse:

 • 08.30 kurslokalen tillgänglig för registrering och fika för fysiska kurser
 • 08.45 incheckning för online-kurser
 • 09:00-16:00 kurstider inklusive tid till pauser och lunch

I din bokningsbekräftelse framgår exakt tid och plats.

Funderar du på något annat?

Vi på inUse Academy är nyfikna på dig och det gör oss bara glad om du är nyfiken på oss. Tveka inte att ta kontakt om du undrar över något.