Skip to main content

ONLINE-HEMMA-HOS: Effektkartläggning och Effektstyrning


Henrik Åkesson

Customer Relation Manager at inUse Academy

+46 734 38 33 13

henrik.akesson@inuse.se

Kursen som vi skräddarsyr efter er verksamhet. En effektiv, optimerad online-kurs i Effektkartläggning och Effektstyrning.

Vi pratar med er och skapar ett upplägg som fullt ut passar era utmaningar och behov. Ni lär er att synliggöra, diskutera och förankra önskvärda effekter för användare och verksamhet. Och att effektstyra i idéfasen, i prototyper och i förvaltning.

Dessutom gör vi det i ett effektivt online-upplägg där man gör vissa delar tillsammans och en del moment enskilt på tid man helt och hållet väljer själv. 

Mellan de schemalagda träffarna får man texter och videoföreläsningar så att man kan fördjupa sig i det som är mest relevant.

Det är ett perfekt – väldigt effektivt – sätt att få hjälp med Effektkartläggning och Effektstyrning i er organisation. 

 

Arbetet i gruppen sker i Teams och med en gemensam arbetsyta i Miro som finns kvar efter kursen.

Vi ser att vi kan få ut ännu mer via detta upplägg än via en traditionell kurs. I coronatider är det såklart dessutom en nödvändighet och på sikt är det ett hållbart sätt som minskar resandet. Tillsammmans skapar vi bra sätt till ett kvalitativt och hållbart lärande.

Effektkartan är en visuell beskrivning av de önskade effekterna av en designad lösning. Effektkartan visar vilka mål och förväntningar hos användarna som behöver tillgodoses för att skapa mätbar effekt. 

Själva Effektkartläggningen hjälper din organisation och ert projekt att synliggöra, diskutera och förankra önskvärda effekter för användare och verksamhet. De diskussioner, val och prioriteringar som Effektkartan visualiserar är sedan en perfekt grund för att effektstyra utformningen av lösningen från tidig fas, till förvaltning. 

Ni lär er skapa Effektkartan över ditt specifika projekt

Effektkartläggning är ett hantverk och ni blir bra på det genom att utföra hantverket. Därför bygger denna kurs på att ni tar fram en Effektkarta. Ni kommer att arbeta i en grupp med ett projekt där ni gör egna intervjuer med tänkbara beställare och användare och analyserar och paketerar insikterna steg för steg med stöd av coacher. Under kursens gång växer det fram en Effektkarta som ni enkelt kan arbeta vidare med efter kursen. 

Anmäl intresse så tar vi ett samtal om hur vi skapar ett perfekt upplägg för just er!You will learn

Med effektstyrning kommer ditt team och er organisation att kunna:

  • Mäta effekterna av en viss utformning. Tidigt i idéfasen, i prototyper och i förvaltning.
  • Prioritera vad som måste byggas och valideras först och vad som kan komma sedan.
  • Undvika allmänt tyckande – genom att alltid föra diskussionen till kunskap om användares behov och mål.