Academys allmänna villkor

Villkor för alla kurser, workshops och webinar inom inUse Academy.

Anmälan är bindande för deltagaren så snart anmälningsformuläret har skickats in. Avbokning ska alltid ske skriftligt till inUse. Skicka i så fall ett e-postmeddelande till Chris Hofstetter, chris.hofstetter@inuse.se

Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta inUse med 50% av kursavgiften. Vid avbokning 2 – 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta inUse med 100% av kursavgiften. Om du väljer att byta kurstillfälle/kursdatum faktureras kursavgiften vid det tillfälle första anmälan gjordes. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan.

inUse reserverar sig för mindre ändringar i programmet som exempelvis ändring av lärare, programpunkter eller lokal för evenemanget. inUse förbehåller sig också rätten att senast 10 dagar innan ställa in ett kurstillfälle om antalet deltagare är för lågt. Vid inställt evenemang kan du välja annat kurstillfälle eller att få tillbaka kursavgiften. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

Ibland filmar och fotar vi under våra kuser för att använda materialet i vår marknadsföring. Genom att anmäla sig till denna kurs förbehåller vi oss sig rätten att dela, kopiera och modifiera material som samlats in under kursens gång inkluderande anteckningar, bilder, digitala inspelningar för utbildnings- och affärsutvecklingssyfte. inUse lagrar dina personliga uppgifter för att kunna fullfölja sina åtaganden enligt detta avtal, men vi delar inte personlig information, såsom namn, kontaktuppgifter och inte heller några citat eller bilder utan ditt medgivande.