Blogginlägg från augusti 2006


Omedelbar återkoppling

Johan Berndtsson

Snabb återkoppling är alltid av godo. Ändå finns det fortfarande stora brister när det gäller just återkoppling i de system och produkter som vi alla använder dagligen. Ibland negligeras det helt enkelt i utvecklingsarbetet ("jamen det går ju att registrera ...