24-timmars-nätverket lever

inUse Experience

Den 25 maj är det dags för nätverket 24-timmarswebben att träffas i Gävle i samband med Offentliga Rummet. Men redan nu kan du som är intresserad delta i diskussionen och ställa frågor i förväg på nätverkets Facebookgrupp.

Nätverksträffen kommer handla om frågor som:

  • Ska man ge sig in i onlinediskussioner som kanske bara har ett fåtal deltagare? Vad avgör vilka tillfällen som är rätt och fel?
  • För att effektivt använda sociala medier för omvärldsbevakning, var börjar man? Hur gör man? Vilka personer i en organisation behöver oftast engageras?
  • Medborgarservice via telefon, msn eller twitter, vad är skillnaderna? Fördelar respektive nackdelar?
  • Med ökat deltagande kommer minskad kontroll över vad som sägs och när. Värderingar snarare än regler är viktigare än någonsin, men hur kan sådana formuleras för att ge vägledning för deltagande i sociala medier?

Träffen kommer med hjälp av inspirerande talare, engagerande pandeldiskussioner och workshopövningar ge praktisk vägledning som kan omsättas i vardagen direkt. Vi ägnar dagen åt webben i allmänhet och sociala medier i synnerhet som verktyg för ökad service, transparens och intern effektivitet.

Personer som bidrar med erfarenheter, råd och tips är:

Missa inte chansen att träffas, inspireras, lära nytt och mingla med våra duktiga talare!

När: 25 maj, 10–17.
Var: Högskolan i Gävle, Kungsbäcksvägen 47, Gävle.

Lämna en kommentar