3 råd till redaktören

inUse Experience

Jonas Söderström, informationsarkitekt på inUse, ger tre råd till en intranätsredaktör. Tre viktiga strategiska råd som lägger grunden för ett bättre intranät.

  1. Publicera
  2. Socialt
  3. Anpassa

Publicera i stället för att lägga ut.

– Roten i ordet publicera är publik, och det betyder att man måste alltid tänka på; vem ska läsa det här, kommer de att läsa det här, har de tid, känner de redan till det? Vad vill vi att de ska göra med det här materialet? Hur vill vi att de ska reagera?

– Lägga ut är passivt, reaktivt. Det är en av de saker som gör att intranät blir dåliga och oengagerade.

Vi är sociala.

– Skapa system där vi möjliggör ett socialt samspel. En väldigt enkel sak är kommentarer.

– Vi ser i organisationer som har kommentarer på intranätet att det är inget problem med klotter eller huliganism. Det förkommer kanske en gång per år, och det som är intressant är att de andra medarbetarna omedelbart går in och säger ”Så där kan du inte skriva. Ta bort det där.”

– Jag är till och med för att man ska kunna ge anonyma kommentarer. Inte i första hand för att man ska kunna kommentera anonymt, utan för att man ska våga fråga. Ofta när personalavdelningen lägger ut semesterreglerna till exempel är det bra att kunna skriva ”Jag fattar faktiskt inte vad ni menar med det här. Kan ni förklara det?” Det kanske man inte vågar om man måste skriva under med ”Britta Eriksson, chef för finansavdelningen”. 

Anpassa formen efter informationen.

– Jag har sett en del saker som över huvud taget inte fungerade när vi försökte informera om dem i text på vanliga webbsidor. Sedan gjorde man pedagogiska videor och då fungerade de jättebra.

– En del information fungerar bäst på mejl, en del ska intranätsredaktören jobba med på ett publicistiskt sätt, en del material kan vi stoppa i en wiki för det vinner på att folk samarbetar med det, en del är mer traditionell publicering. Analysera vilka behov som finns och försök se vilken form, vilken teknik, vilken plattform som funkar bäst för det här.

– När en del visar sig inte så mycket använd så kastar vi bort den och så provar vi med en ny. Att se mer organiskt på det. Nu har vi ett väldigt intressant fönster därför att så många inser fördelen med appar. Appar som man laddar ner till sin Iphone. Små specifika program som gör saker i en fokuserad miljö och med en bra design. Tänk om vi kan bygga ett intranät som bygger på appar. Små saker som passar ihop. När någon kommer på något bättre så byter vi bara ut den appen mot en annan app.

Lämna en kommentar