Skip to main content

  — 1 min read

3 veckors effektkartläggning sparade 1,5 år

Read 47 times

Effektkartläggning är kul. Dessutom är det otroligt nyttigt. Inte bara i inledningen av projekt, utan också när man kommer in i slutet.

Oftast används effektkartan för att få koll på vilka effekter en viss IT-investering skall leda till, och hur dessa skall uppstå. Som du säkert känner igen finns det dock situationer där man som konsult kommer in sent i projektet. Det fina med effektkartan är att den är användbar också då.

För kunds räkning genomförde vi för ett tag sedan en effektkartläggning på ett projekt som pågått i ungefär tre års tid. Syftet var att skapa ett verktyg för att kunna hantera, och framför allt prioritera, alla de 300 önskemål om förändringar (change requests) som låg och väntade.

Tre veckor senare kunde vi konstatera att över en tredjedel av de inkomna ändringarna inte hade bäring på den önskade verksamhetseffekten. Med detta som bakgrund kunde dessa dryga 90 ändringar strykas från listan, Moneycomes och 1,5 år av systemutvecklingstimmar kan nu användas på bättre sätt.

Insats: 3 veckors effektkartläggning. Resultat: 1,5 år i sparade systemutvecklingstimmar.

Ett hyggligt byte tycker jag.

Vad tycker du?