Skip to main content

  — 1 min read

"Varje steg räknas, stora som små"

Read 306 times

Techsektorn går bättre än någonsin. Men det finns ett stort dilemma; kvinnor är fortfarande underrepresenterade på alla nivåer i techvärldens ekosystem.

Minns ni när Amazon fick slopa sitt självlärande rekryteringsverktyg? AI:n de hade utvecklat var skrämmande avancerad och härmade mänskligt beteende kanske lite för bra. Den var faktiskt makalöst bra. Men man missade en viktig detalj. Det var att lära den att inte diskriminera kvinnor i rekryteringsprocessen.

Idag brottas techbranschen fortfarande med att nå sina jämställdhetsmål. På Google är andelen techarbetande kvinnor 23 procent och totala arbetskraften kvinnor 33 procent. Den andra techbjässen, Apple, har drygt 23 procent techjobbande kvinnor och sammanlagt 33 procent arbetande kvinnor.

Microsoft och Facebook ligger också och skvalpar runt de siffrorna. Man kan säga att teknikjättarna helt enkelt behöver anstränga sig lite mer för att lyckas med jämställdshetsarbetet. 

Det gäller att ha jämställdhet som värdegrund och alltid sträva och aktivt jobba för att få med alla, oavsett kön. Vrida, vända och hela tiden ifrågasätta sin företagskultur och sina processer. Man har bara att vinna på det.

Vi på inUse har jämställdhet i vårt DNA. Med det menar vi att frågan alltid aktualiseras och finns på bordet i våra arbetsprocesser.

Vi tror starkt på att det behövs fler berättelser om framgångsrika och teknikintresserade kvinnor. Fler kvinnor behöver synas som förebilder i olika sammanhang så fler kvinnor och tjejer blir inspirerade och vågar ta det viktiga techsteget och bli den de vill vara. Våga utgå från sina ambitioner och drömmar istället för att anpassa sig efter invanda normer och könsroller.

Så låt oss skryta lite. Majoriteten i ledningsgruppen på inUse är kvinnor. Totalt är över 50 procent av våra medarbetare kvinnor.

Kvinnor som med sitt gedigna designarbete gör skillnad för miljoner människor. Och bland annat sett till att sjuksköterskor kan jobba ostört på sina avdelningar. Inspirerat fler svenskar att åka tåg.

Bidragit till att främja läsning och stimulera barns språkutveckling. Sett till att kommuners kommunikation blir relevant i en digital tidsålder och får Sverige att förbruka mindre energi.  

Men vi nöjer oss aldrig. För man måste hela tiden ifrågasätta sina normer för att bli bättre – och tänka på jämställdhet i allt från vilket foto man väljer i en presentation till vem som får uttala sig i officiella sammanhang. Varje steg räknas och är viktigt, stora som små.

The struggle continues.