“Ad hoc-personor” – snabbt och mindre kostsamt

inUse Experience

I förra veckan samlades ett femtontal personer hos inUse i Stockholm för att gemensamt se och diskutera ett webinarium av Tamara Adlin om "Ad hoc personor". Både formen för träffen och metoden var relativt ny för inUsare så väl som personerna i rummet, men vi hade alla gemensamt att vi tidigare på ett eller annat sätt jobbat med målgruppsegmenteringar, beteenden och/eller att ta fram personor för olika projekt. Under webinariet fick vi klart för oss att skillnaden mellan "vanliga" sätt att ta fram personas och att göra det "ad hoc" är att man snabbare får fram resultat att börja jobba utifrån och till en lägre kostnad. Man börjar gräva där man står och plockar information som redan finns internt - genom workshops och kommunikation snarare än att börja med nya, omfattande datainsamlingar. Framförallt börjar man med att se till att organisationen internt är på samma spår vad det gäller målgruppsbeskrivningarna. Och ofta räcker det som en tillräckligt god hypotes att starta med.

Magnus Burell, som var initiativtagare till ad-hoc-personas-eftermiddagen, blev intresserad av att titta på och diskutera metoden med andra just för att att såg likheter mellan ad hoc personas och inUse metod effektstyrning.
- Båda metoderna utgår från att man ska ha syfte och effektmål klart för sig innan börjar beskriva målgruppernas behov, drivkrafter och vad vi som organisation vill att de ska göra/känna/tycka. Flera av workshop-övningarna som Tamara Adlin nämner skulle kunna användas i workshops för att ta fram effektkartor och målgruppsbeskrivningar.

En av de externa deltagarna var Åsa Kramers-Edlund från Systembolaget. Hon har jobbat med målgruppsdefinitioner och drivkrafter på webben tidigare och tyckte att webinariet gav inspiration till nya tankar. Mellan metoden att skapa ad hoc-personas och inUse effektstyrningsmetod såg hon dessutom flera relevanta kopplingar.
- Seminariet tog upp många av de frågor man ställer sig inom effektstyrningen. Det finns ju organisationer som aldrig jobbat med målgrupper på detta sätt och har man ett helt blankt kort så är nog ad hoc personas ett väldigt bra startskott. Personligen hade jag gärna sett mer konkreta neddykningar i själva metoden under webinariet, men det gav impulser till att tänka nytt, absolut, särskilt då man kunde diskutera frågeställningarna med andra i liknande situationer.

Eftermiddagens hetaste fråga: hur segmenterar och prioriterar man bland alla personor?
En av frågeställningarna som dök upp i diskussionerna var just svårigheten att prioritera bland målgrupperna. Många större organisationer får många olika uppdelningar av målgrupperna från olika delar av organisationen (t.ex. marknadsavdelningens kundsegmentering), och de inom offentlig sektor upplever ofta att de måste "serva alla". Mijo Balic, inUse vd, påpekade att detta var ett vanligt och stort problem för många, men att man måste våga dela upp även "allmänheten" eller "medborgarna" i grupper genom att exempelvis använda gemensamma drivkrafter och beteenden. I webinariet fanns ett par exempel på hur man sedan viktar olika aspekter mot varandra - något som vi också använder oss av i effektkartläggningar för att kunna välja bort och förankra olika beslut internt.

    Fem nyckelpoänger vi tog med oss från Tamara Adlins Ad Hoc-personas metod:
  1. Det är ingen idé att börja skapa personor innan man har koll på vad vill uppnå, dvs vilka effektmål man har med sin webbplats/system.
  2. Kräv inte en helt ny och kostsam datainsamling från början. Utgå från datan och kunskapen som redan finns i organisationen. Skapa en hypotes och bestäm sen om ni ska gå vidare att testa/vidareutveckla hypotesen med mer datainsamling.
  3. Tanka av beslutsfattarna på vilka de tror är målgrupper och vilka behov dessa har. Även om dessa kommer sorteras och prioriteras om, så kommer de att känna att deras tankar och kunnande har kommit med. Då kan du undvika sea-gull-management senare i projektet, dvs beslutsfattare som under ett projekt plötsligt ändrar prioriteringar på ett sätt som kan stjälpa projektet.
  4. Om beslutsfattarna inte har så bra koll på affärsmålen själva, ta fram förslag som de kan reagera på. Det är lättare att reagera än agera (t.ex att formulera mål och mätpunkter direkt på ett möte) - ta fram testbara hypoteser genom prioriteringsövningar.
  5. Akta er för att visa era corporate underpants, dvs att er organisationskultur lyser igenom sättet ni presenterar era tjänster, produkter eller innehåll på.
Vill du veta mer om Tamara Adlin?
Webinariet om ad hoc-personas
Tamara Adlins blogg
Hennes nya bok, The Essential Persona Lifecycle
och den mer omfattande boken The Persona Lifecycle: Keeping People in Mind Throughout Product Design

Planer på fler liknande träffar i framtiden
Att många uppskattade formen att ses och bolla med andra i liknande situationer en eftermiddag påpekades av flera som var med. Därför anordnar vi gärna fler liknande träffar i framtiden. Eftersom många under eftermiddagen tog upp just målguppsprioriteringar tror vi att det är en het kandidat till nästa gång. Om du vill vara med eller har förslag på andra teman att ta upp under liknande former, hör gärna av dig till vår interna projektledare, Jeanette Lindblad!
Vill du veta mer om effektstyrning och hur vi jobbar med personas? Prata med Jost, Magnus eller Malena!

Lämna en kommentar