Adjö PPM - hej Pensionsmyndigheten!

inUse Experience

Den första januari försvann Premiepensionsmyndigheten - mest känd som PPM. Istället fick vi Pensionsmyndigheten. Till den gick också de delar av Försäkringskassan som ansvarat för den allmänna pensionen.inUse har hjälpt till att ta fram både den nya myndighetens webbplats och intranät - ett projekt som löpt över nästan ett och ett halvt år.

- Det har varit ett otroligt intressant projekt, säger Jonas Söderström, informationsarkitekt och designstrateg på inUse. Den största utmaningen har varit att ena två organisationer med helt olika kulturer kring en ny webb och ett nytt intranät.

Egentligen började arbetet redan för två år sedan. Då började Försäkringskassan och PPM planera en gemensam specialsajt för pensionsfrågor. inUse började ta fram koncept för sajten. Mitt i arbetet kom dock ett beslut från regeringen: slå ihop verksamheterna i en ny myndighet istället! 

- En del av de koncept vi tog fram för den första sajten har vi kunnat anpassa för den nya myndigheten. I Pensionslabbet kan man labba med hur olika val i livet påverkar ens pension. Om man går ner på deltid, arbetar svart, är föräldraledig - vad händer då med min pension?
- För den nya myndigheten var dock fokus att få verksamheten att fungera utan avbrott, från dag ett. Det vore inte vidare bra om pensionsutbetalningarna strulade eller det plötsligt inte gick att byta sina premiepensionsfonder. Därför innehåller den nya sajten inte så många innovationer.

Webb-formuläret för att ansökan om pension gjordes om
Det tidigare formuläret hade sådana brister att en mycket stor del av ansökningarna innehöll fel, och krävde onödig manuell hantering i efterhand. Med en ny interaktionsdesign för att eliminera felen kan man spara stora pengar på snabbare hantering och dessutom förbättra servicen.

- En annan skillnad är också att vi utnyttjar video och rörlig bild mycket mer, för att förklara pensionssystemet.
- Sedan har sajten förstås en egen grafisk form, framtagen av Pangea och Bazooka.

Efter att koncepten för webbplatsen och intranätet tagits fram, har inUse fungerat som rådgivare för hela projektet, och bland annat hjälpt till med att ta fram en webbstrategi, utbildat i språk och skrivande, gett råd om  produktionen av filmer, med mera. InUse har också haft flera interaktionsdesigners i projektet.

- Det är roligt att få jobba så länge med ett projekt - från idé till release, säger Jonas Söderström.

Intranätet gav utrymme för innovationer
- De flesta innovationerna har vi kunnat göra i intranätet. Vi tog fram ett helt nytt koncept för innehåll och redaktionell organisation på intranätet. Orsaken var just vikten av att försöka bygga en ny, gemensam kultur för de två myndigheterna.

- Ett antal nya funktioner som vi tog fram, efter analyser av användarna, fanns inte i publiceringsverktyget, utan utvecklades efter våra specifikationer - som till exempel en favoritmärkning och taggningsverktyg. Men de kommer att ingå i framtida  releaser av verktyget, vilket känns kul.

Ytterligare en del i inUse arbete var att under hela utvecklingsskedet göra löpande användningstester på det som systemutvecklarna levererade. Var tredje-fjärde vecka testades det som just var färdigt på riktiga användare, och utvärderingen gick tillbaka till utvecklingsteamen. 

- De löpande användningstesterna höjde ribban väsentligt för vad vi måste prestera, konstaterar huvudprojektledaren Bo Rosander från Frontit.

Både den nya webbplatsen och intranätet har effektmål som ska följas upp.

Lämna en kommentar