Adobe Acrobat som enkätverktyg

Johan Berndtsson

Adobeacrobat
I stort sett alla har någon gång använt Acrobat Reader (numera Adobe Reader) för läsning av PDF-filer. Vill man göra mer än bara läsa är fullversionen Acrobat ett utmärkt val för att skapa och redigera PDF-filer. Acrobat innehåller även ett enkätverktyg som låter dig:

  1. Skapa en enkät. Detta begränsar sig till att placera ut olika inmatningsfält, radioknappar, checkboxar och andra komponenter i en befintlig PDF-fil.
  2. Distribuera enkäten, antingen genom att Acrobat tar över din mailklient och skickar ut sig själv eller att enkäten laddar upp sig för nedladdning på webben. Man kan förstås nöja sig med att maila ut den själv också.
  3. Få enkäten returnerad. Detta sker genom att varje enkät minns din mailadress och tar kontroll över respondentens malklient för att skicka tillbaks sig själv.
  4. Sammanställa resultatet av de returnerade enkäterna i ett tjusigt statistikgränssnitt.

Mina erfarenheter av Acrobat för enkäter är överlag positiva. Inga tomma sidor har returnerats och svarsfrekvenserna har varit bra. Sammanställningsgränssnittet låter mig se alla inkomna svar, fråga för fråga samtidigt som den besvarade frågan. Acrobat hjälper mig dessvärre inte summera.

Se dock till att din ursprungliga PDF är rättstavad och har tillräckligt med utrymme för respektive inmatningsfält - om ett stavfel dyker upp på sista sidan måste du öppna det redigerbara  originaldokumentet för att skapa en ny PDF och sedan lägga in alla inmatningsfält på nytt. Det finns heller inga verktyg för att linjera objekt eller justera mellanrum mellan dem. Detta innebär att man måste placera ut allt med ögonmått, vilket är mycket irriterande och aldrig blir riktigt bra. Försäkra dig även om att mottagarna har Readern installerad, eller att arbetsplatsen tillåter att slutanvändarna installerar det själva. Mottagare som saknar Outlook eller liknande mailklient måste själva spara dokumentet och maila det manuellt, vilket är mycket otydligt beskrivet i svarsdialogen (att bara klicka på Spara i Readern fungerar inte).

Sammantaget är Acrobat lovande som enkätverktyg men det finns en hel del småproblem kvar att fixa.

/Peter Erhard

Lämna en kommentar

1 kommentar

  • Björn Hagström

    Själv är jag skeptisk till acrobat för denna typ av uppgift men har inte använt det på länge heller. Jag har svårt att se vilka fördelar acrobat ger över vanliga webbenkäter som bara kräver en webbläsare för att fungera?