Adobe Fireworks CS4 beta

Johan Berndtsson

Adobes Fireworks är ett utmärkt verktyg för interaktionsdesign, och nyligen släpptes betaversionen av Fireworks CS4 .

Fireworkscs4_557x232_4 På listan av förbättringar nämns bland annat nytt användargränssnitt, smartare HTML/CSS exportering, pdf-export, något de kallar Live styles, förbättrad texthantering och naturligtvis stöd för Adobe AIR. Jag provkörde i en timme, mest för att se om de fixat alla små irritationsmoment:

Det nya gränssnittet
ser lovande ut. Panelerna kan döljas och visas på samma sätt som i Photoshop CS3, dockningen har förbättrats och saker verkar generellt ta lite mindre plats. Mac-versionen har fått flikstöd (som redan finns i Windows-världen) vilket är bra då det ger snabb översikt över de öppna dokumenten, dåligt då programfönsterväljaren (kommando<) inte längre fungerar.

Pdf-export låter lovande men verkar dessvärre helt oanvändbart. Inte ens texten skalar om, det ser ut att bara handla om tiff-filer där texten kan markeras. Det kan mycket väl vara ett första steg mot något storslaget, men som det är nu hade jag hellre exporterat till powerpoint!

Live styles är en uppsättning grafiska egenskaper, avancerade mönster och gradienter som man inte bara kan återanvända utan även redigera från ett och samma ställe, ungefär som de befintliga objektbiblioteken. Live styles kan nog vara mycket användbart då man arbetar med pixelperfekta mockar.

En av de stora nyheterna är Smart guides, vilket känns igen från Flash och Illustrator - dra ett objekt ungefär dit du vill ha det och programmet listar ut rätt position utifrån intilliggande objekt. Välgenomfört och mycket efterlängtat!

Bland de mindre ändringarna kan nämnas att Frames numera heter States vilket förmodligen passar bättre med hur de flesta använder programmet idag. Många av missarna i CS3 har fixats såsom stöd för högerklick i listor och paneldockning men mycket återstår. Att inte kunna scrolla i lagerlistan med scrollhjulet eller inte kunna se objekt utanför canvasen är uselt, speciellt som Illustrator fixat detta sedan länge.

/Peter Erhard

Lämna en kommentar