Andas, människa, andas!

Jonas Söderström

Du ska just svara på ett mejl. Hur beter du dig?

Chansen är stor att du håller andan, har Linda Stone upptäckt - ett fenomen som hon kallar email apnea, vilket borde bli mejl-apné på svenska:

"I observed others on computers and BlackBerries: in their offices, their homes, at cafes. The vast majority of people held their breath, or breathed very shallowly, especially when responding to email.

I watched people on cell phones, talking and walking, and noticed that most were mouth-breathing and hyperventilating. Consider also, that for many, posture while seated at a computer can contribute to restricted breathing."
Diagnosis: Email Apnea? (O'Reilly radar, 12 feb 2008)

Att hålla andan eller andas ytligt lurar kroppen att tro att något farligt är på gång, och en hel rad stress-reaktioner startar. Dessa bidrar tydligt till stress-relaterade sjukdomar, konstaterar läkare som Stone diskuterat med:

"The body becomes acidic, the kidneys begin to re-absorb sodium, and as the oxygen (O2), carbon dioxide (CO2), and nitric oxide (NO) balance is undermined, our biochemistry is thrown off.

Shallow breathing, breath-holding and hyperventilating trigger the sympathetic nervous system, in a 'fight or flight' response.

The activated sympathetic nervous system causes the liver to dump glucose and cholesterol into our blood, our heart rate to increase, our sense of satiety to be compromised, and our bodies to anticipate and resource for the physical activity that, historically, accompanied a physical fight or flight response. Meanwhile, when the only physical activity is sitting and responding to email, we're sort of 'all dressed up with nowhere to go'."

Inget att göra utom att skriva ett irriterat mejl i retur? Som i sin tur kanske triggar mottagarens stresssystem? Kanske träffade Berglins alldeles omedvetet rätt i den här strippen häromdagen:

Berglinsrivsmallest

(Originalet finns i SvD men ligger bara kvar i fem veckor.)

Men varför håller vi andan? Stone har inga svar (ännu). Clive Thompson på collision detection har en del funderingar.

Jag tror Linda Stone är något i vår digitala arbetsmiljö på spåren.

Jag undrar om inte människor också omedvetet håller andan när de ska fylla i ett krångligt webb-formulär? Eller när de ska utföra en krånglig serie kommandon i affärssystemet?

Det tänker jag försöka se vid mina användningstester framöver.

/Jonas Söderström

PS: Linda Stone är den som också myntat begreppet "Continuous Partial Attention" om våra arbets- och uppmärksamhetsvanor i dagens samhälle.

Lämna en kommentar

1 kommentar

  • Peter H

    Och hur förhåller det sig när människor gör saker som man gjorde innan e-mail? Så som att skriva brev, tala i 'fast' telefon, eller kanske träffa någon och prata? Våga vägra CC!