Anslut till revolutionen eller gå under

Martin Howard

Joakim de Leeuw skriver tankeväckande om kulturskillnaden mellan de analoga och de digitala generationerna. Han menar på att den fundamentala skillnaden mellan de som minns en tid innan webben, mobiltelefoner, och digitala sociala nätverk och de som alltid haft denna teknik i sina liv ligger inte i kunskapsnivå, utan i kulturen som världssynen är grundad i.

"Vi som inte tillhör den digitala generationen står inför en liknande kulturchock på hemmaplan. Allt fler kunder och medarbetare är födda i en digital värld med ett omvänt sätt att se på världen."

/Martin Howard

Lämna en kommentar