Användbara egenskaper

Jon Karlsson

På årets IA Summit presenterade Richard Dalton en fin PDF som beskriver de 15 egenskaper han menar att användarupplevelsen byggs upp av:

Accessible, Adaptive, Configurable, Connected, Controllable, Focused, Impartial, Informative, Learnable, Personal, Playful, Predictable, Responsiveness, Sensory och Social. Varje egenskap har två motpoler, utifrån vilka man kan bedömma upplevelsen. Egenskapen Adaptive kan vara Static eller Dynamic (eller på en glidande skala däremellan).

Ett väldigt nobelt försök att mappa upp användarupplevelsen tycker jag, även om säkert skulle kunna addera fler egenskaper (Emotional är en jag spontant kom att tänka på).

Har ni tankar kring Richards karta får ni gärna dela med er av dem här, eller på hans blogg: The Characteristics of User Experience.

Lämna en kommentar

2 kommentarer