Apple vs Microsoft - vilken webbplats är bäst?

Johan Berndtsson

Microsoft_vs_apple Dmitry Fadeyev har jämfört Apples och Microsofts webbplatser för att se vilken av dem som är bäst ur ett användbarhetsperspektiv. Kul artikel som publicerats i Webdesigner Depot.

Det jag saknar i de flesta utvärderingar är ett effektperspektiv, där man utgår från vad syftet (eller det hypotetiska syftet) med webbplatsen är. Först då kan man ju egentligen säga något om hur bra webbplatsen faktiskt är...

Lämna en kommentar