— 2 min read

Är det en nackdel att kunna programmera som designer?

Read 278 times

Via en Tweet av Dan Saffer fick jag för ett tag sedan ett tips om detta blogginlägg som handlar om huruvida det är bra eller dåligt för designers (både interakitons- och grafiska-) att kunna programmera.

Lukas Mathis, som skrivit blogginlägget, hävdar att det faktiskt är negativt att vi som jobbar med design har kunskap om eller aktivt utövar programmering:

I believe that being able to program can be a negative attribute for people who are responsible for designing the user experience. Designers who know how things are implemented or, even worse, who have to implement their own designs are in danger of impeding the quality of their designs. They are tempted to take code into account when they should be concentrating on the best possible user experience.
I sitt inlägg lyfter Lukas också fram andra andra som hävdar motsatsen.

Jag tillhör själv den skaran som har en del erfarenhet inom programmering, även om jag i princip aldrig har utfört detta under mitt yrkesverksamma liv. Under min designutbildning läste jag en del programmering, som motiverades just med att vi skulle få en bättre förståelse för hur implementationen av vår design fungerar och överhuvudtaget är möjlig. Om jag bara ser till mina egna erfarenheter så tycker jag att det har varit väldigt nyttig för mig att behärska programmering i många av de projekt som jag har jobbat i.

Jag upplever att man relativt ofta hamnar i projekt där man måste jobba efter en modifierad version av den ideala designprocessen (oftast på grund av tid- eller pengabrist, eller båda), vilket gör att man ganska tidigt får bli konkret och realistisk i det som skall utvecklas, annars kommer tidsplanen att spricka. Hade jag inte haft kunskapen om vad som någotsånär går att realisera tror jag att jag haft mycket mer problem med leveranser än vad som nu är fallet.

Jag känner heller inte att jag har haft problem att i en konceptuell fas fullständigt ignorera huruvida en viss lösning är möjlig att implementera i just det utförandet eller inte.

Slutligen kan jag personligen hålla med om följande citat som är hämtat från denna artikel:

But programmers tend to respect programmers a lot more than non-programmers, no matter how smart they are.
Jag får för mig att detta inte är ett lika stort problem om man jobbar i en organisation under en lägre tid och där man, förhoppningsvis, bygger upp en långvarig relation med utvecklarna. Men jag upplever det annorlunda i rollen som konsult i och med att jag hela tiden kastas in i projekt, för att sedan lämna dem så fort jag lärt känna folk ordentligt och lyckats byggt upp ett ömsesidigt förtroende. Genom att jag visar att jag förstår deras värld upplever jag att de ger mig en ökad respekt och förståelse.

Generellt sätt tror jag dock det är lättare för en designer att fokusera på just design om man jobbar i mindre, agila team som består av folk från olika discipliner där man har ett mycket mer integrerat arbetssätt. Men även här handlar det om förtroende för varandra, för om man jobbar med en trångsynt person så spelar det ingen roll hur agil man själv försöker att vara.

Nu låter det kanske som att jag tillhör falangen som säger att man måste kunna programmera för att vara en bra designer, så är inte fallet. Jag känner många fantastiska designers som inte kan skriva en rad av kod och inte heller direkt "förstår" programmering. Detta inlägg var mer av en personlig reflektion kring ämnet och en inbjudan till vidare diskussion.

Så, vad tycker ni? Var är era erfarenheter av detta?