Att kommunicera design i utvecklingsprojekt

Johan Berndtsson

Frustration. Många människor läser inte dokument som är tjockare än ett par sidor, även om det ingår i deras arbetsuppgifter att göra det. Här får du lite tips om hur du kan lägga upp en presentation som ökar sannolikheten att den design som du tagit fram är den som till slut blir implementerad.

För dig som jobbar med interaktionsdesign innebär denna bristande läslusta att det inte räcker med att lämna över designspecifikationen till mottagarna. Istället måste du också ta fram presentationsmaterial som lyfter fram de viktigaste mönstren och hålla genomgångar med de personer som behöver använda interaktionsdesignen.

I presentationen för utvecklarna är det viktigt att lyfta fram och synliggöra de mönster som finns. Ofta kan de användas för att skapa designmönster, eller komponenter, som på ett effektivt sätt kan användas i hela systemet.

Det är också viktigt att lägga tid på att berätta om bakgrunden, vilka målgrupperna är och vad som är viktigt för dem. En programmerare som känner till syftet med det som skall utvecklas, och vad som är viktigt för målgrupperna, kommer både att respektera de gjorda designvalen och komma med bra förbättringsförslag. För utvecklare som är ovana vid att jobba med en interaktionsdesign som underlag är det också viktigt att berätta om interaktionsdesign och varför man gör det.

Ett upplägg som brukar fungera i presentationer för utvecklare:

 • Berätta om interaktionsdesign och varför man gör det (5 min)
 • Redogör för syftet med systemet och vilka effekter man vill uppnå (10 min)
 • Berätta om de målgrupper som är viktigast och deras mest centrala mål, behov och egenskaper (10 min) 
 • Gå igenom principlösningen (5 min)
 • Gå igenom "startbilden" och dess huvuddelar (5 min)
 • Gå igenom de viktigaste funktionerna (45 min)
 • Gå igenom principlösningen igen för att fastställa mönstren efter det att de fått se detaljerna (10 min)
 • Gå igenom speciella gränssnittskomponenter (10 min)
 • Förklara hur ni skall arbeta tillsammans under programmeringen för att säkerställa ett bra resultat (10 min)

Under presentationen är det bra om du är tydlig med att interaktionsdesignen inte är "förslag" till design, utan en genomtänkt och konsekvent lösning som sannolikt kommer att leda till att de avsedda effekterna uppstår.

Förklara också att du är öppen för alla förbättringsförslag, särskilt om de på ett övertygande sätt kopplas till systemets syfte och dess målgrupper. Kvaliteten på slutresultatet blir mycket bättre om vi alla hjälps åt. :-)

Sådär, nu har du dramatiskt ökat chanserna för att den slutgiltiga produkten skall bli riktigt bra!

/Johan Berndtsson

PS. Tidsangivelserna ovan är naturligtvis bara en ungefärlig fingervisning. DS.

Lämna en kommentar

2 kommentarer

 • Erik Borälv

  När man läser upplägget ovan på kommunikation slår det mig hur långt gången vår respektive specialisering är. Man talar ibland om utvecklingsprojekt som är "designcentrerade", "användarcentrerade", "nyttocentrerade" och så vidare. Ibland undrar jag om det snart kommer behövas "utvecklarcentrerade" utvecklingsprojekt? Kanske är det just det som Agil utveckling söker lösa - att föra oss närmare varann? Jag har egentligen ingen invändning mot din beskrivning utan tycker mig se för många spår av vattenfallsmodellen. Det blir lite av viskningsleken över det hela - en övning i att få de goda detaljerna från specifikation och initial design att överleva så länge som möjligt genom projektets liv.

 • Hanna

  Jag har haft liknande presentationer för utvecklarna och testarna inför kodstart i de RUP-projekt jag varit med i. Då har tonvikt legat på att visa prototyper för de användningsfall som ska programmeras för att de ska förstå hur det ska fungera. Ett textdokument kan aldrig få med allt (och om det gör det är det ingen som kommer läsa den bibeln). Under en sådan session kan eventuella frågetecken tas upp istället för att man ska ränna med pekfingret i högsta hugg och peka på hur det ska fungera. Detta har varit uppskattat från alla håll, utvecklarna slipper klura ut vad som menas och hur det ska fungera, testarna får en förståelse och bättre underlag till sina testfall (och hittar alltid något som man missat speca) och jag som designer kan se hur min design växer fram precis så som jag vill :)