Bättre intranät för industriföretag

Johan Berndtsson

IndustriEtt av Sveriges största industriföretag, med verksamhet över hela världen, skall få ett bättre intranät.

På kort sikt handlar det om att definiera vilka verksamhetseffekter intranätet skall leda till, kartlägga målgrupperna som använder det, och sedan strukturera om det befintliga intranätet och tydligare lyfta fram de delar som ger störst effekt.

På lång sikt handlar det om att skapa ett nytt intranät från grunden, som både sparar tid för de anställda och leder till ökade intäkter.

Visst låter det spännande!

/Johan Berndtsson

Lämna en kommentar