Berätta vad du önskar av framtidens bibliotek!

inUse Experience

Enkät om läs-och medievanor

Vi gör just nu ett uppdrag där vi kommer att ta fram ett framtidskoncept för digitala bibliotek.

Vad skulle du vilja göra på en bra bibliotekswebb? Tänk framtid! Vilka tjänster skulle du förvänta dig?

Svara på vår enkät om läs- och medievanor!

Lämna en kommentar