Betraktelser från The Conference

Sofia Dahlgren

Ben Hammersley inledde  ”We won!” Med de orden inleder keynote speaker Ben Hammersley årets ”The Conference”, arrangerad av Media Evolution. Han riktar sig mot oss 900 nördar som rymmer konferenslokalen och som han menar har den privilegierade makten att påverka den massiva förändring som pågår i världen.Gordon Moore, kunde på 60-talet förutse att mikrochipsens styrka skulle öka, utan att priset ökade. Moore’s lag - en fantastisk förutsägelse.

Tankar om framtiden Men vad kan vi säga om framtiden idag? Att man köper en varmkorv och får en mobiltelefon på köpet? Det är inte lika lätt att förutse, men är det någon grupp som klarar det är det vi härinne, hävdar Hammersley. Politikerna behöver vår hjälp att förutse konsekvenserna av nya teknologier. Hammersley får oss att känna oss viktiga och exklusiva, men det går inte riktigt hem hos de skandinaviska nördarna.

Världsförbättrare eller ej, vi lyder under jantes lag. Hans pepp-talk om vårt ansvar möter kritik från flera håll. ”Kan agendan för social rättvisa separeras från Moores lag som ju följer kommersiella intressen?", undrar en kvinna ur publiken.

Hammersley försvarar sin ståndpunkt genom att hävda att det inte nödvändigtvis finns rakt igenom onda företag som bara vill tjäna pengar.

Storföretagens förändringar kan bidra Designern Bruce Mau, redovisar ett liknande perspektiv i sin bok Massive Change där han exemplifierar hur storföretagens små förändringar kan bidra till massiv förändring. Då McDonalds bestämmer sig för att börja med ekologiskt kaffe är konsekvenserna av förändringen enorm. Sammanfattningsvis kan man säga att Hammersley peppar oss att förändra världen, men han visar inte vägen eller pekar på några av de utmaningar vi står inför i vårt uppdrag.

Istället avslutar han i moll med orden”Scratch each others’ backs during these two days. Scratch away, because it’s gonna become really itchy in the weekend”.

 

Sååå, ”har det börjat klia än?”, tänker jag på torsdagseftermiddagen då konferensdagarna lider mot sitt slut. Både ja och nej. Dagarna på The Conference var en inspirerande tillställning där man fick ta del av visioner kring teknikens oändliga möjligheter. Den utan tvekan mest applåderade talaren var konstnären Hojun Song som berättade om sina planer att skjuta upp en satellit i rymden.

Med den uttalade förhoppningen om att finansiera projektet genom att sälja 10.000 t-shirts får han oss att inse att inga projekt är för stora eller omöjliga. Det obekväma kliandet som handlar om att rädda världen infinner sig inte.

Däremot kliar det nåt vansinnigt i fingrarna. Ge mig en Arduino board så jag kan komma igång och bygga!

Lämna en kommentar

1 kommentar