Bra användbarhet kan inte förenkla krångliga beslut

Katarina Walter

Politiker behöver i större utsträckning tänka på de praktiska konsekvenserna av sina beslut. 

Jag kommer just från min tandläkare och yrkesskadad som jag är kom jag såklart i diskussion med honom om hans IT-stöd. Han beklagade sig då INTE över att hans IT-stödet är krångligt utan att reglerna är det. Reglerna är så komplexa att han inte kan ge patienterna ett rakt svar på vad behandlingen kommer att kosta. Detta gör att han känner sig oseriös som tandläkare.

Det krångliga är att patienter varken får ersättning för alla behandlingar eller för alla tänder (vissa ska man tydligen klara sig utan!). För att tandläkaren ska kunna svara på vad det kommer kosta får han ta sitt eget totalpris och sedan dra av för de DELAR av behandlingen som täcks av försäkringen. Min tandläkare förklarade att om patienten inte kan få ersättning för den behandling hon fått måste han tänka ut en behandling som hon kan få ersättning för och dra av den. (För alltid är det väl nåt i behandlingen som omfattas av försäkringen.)

Självklart kan man designa IT-stödet så det ger tandläkare ett bättre stöd i de här beräkningarna, t ex föreslår behandlingar som ger ersättning, men med krångliga regler från början är det svårt att uppnå hög användbarhet. Samma problem återkommer bland flera av Försäkringskassans målgrupper.

Krångliga regler gör det svårt för användare att göra rätt, och rättssäkerheten hotas när den försäkrade inte kan bedöma om hon fått rätt ersättning. Så det så.

/Lina Holmgren

Lämna en kommentar

2 kommentarer

  • Isidor

    Försäkringskassan är en myndighet som har till syfte att medelst svält, gallra ut de samhällsgrupper som inte är tuffa, kompetenta, starka och friska nog att stå på sig, jaga och leta själva. De lyckas rätt bra... Fast deras hemsida har blivit mycket bättre de senaste åren.

  • Nils-Erik Gustafsson

    Risken med alltför omfattande och/eller av användarna kategoriserade som felaktiga regler är förstås att man struntar i dem. Enligt ett TV-program (Discovery?) som jag såg för något år sedan bryter man på ett hangarfartyg i U.S. Navy varje dag mot ca 10 000 (!) regler, vilket är en förutsättning för att någonting över huvud taget ska bli gjort... Ett hangarfartyg kan ha en personal på upp till 6000 personer, så det är som en liten flytande stad. Ett annat hemskt exempel är hur man i Frankrike för att stävja missbruket att patienter med lindriga åkommor belastade ett sjukhus akutmottagning införde regeln att endast de patienter som kom i ambulans hade rätt till vård. Detta lär ha resulterat i minst ett dödsfall när en patient som var illa däran anlände i taxi...