Brighton Digital Festival 2012: dConstruct plus extra allt

Emil Björklund

Idag har konferensen dConstruct gått av stapeln i Brighton, på Englands sydkust. Hela september månad händer en väldig massa arrangemang kring digitala produkter, digital konst och digitala medier under namnet Brighton Digital Festival. Förutom dConstruct kan nämnas konferenser som Reasons To Be Creative (f.d. Flash on the beach), Improving Reality, digitala konstutställningar, CodeClub, Indie Web Camp, Barcamp och Skillswap. Vissa kallar det lite av ett South By South West för Europa — jag är benägen att hålla med, men men tillägget att väldigt få av nackdelarna med jättearrangemanget SXSW hittas här: inga söndersponsrade evenemang, och en överskådlighet och gemytlighet som SXSW troligtvis inte haft på ett tag.

Själva konferensen dConstruct hade i år som måtto "Playing with the future", vilket gav en föraning om vad det skulle handla om: framtiden för digitala produkter & vår bransch, samt lek — viktigt att påpeka är dock att "gamification" lös med sin frånvaro, utan "play" fick här stå för den lekfullhet vi kan använda oss av för att utforska det okända, till exempel för att förutspå framtiden, komma på våra framtida affärsmodeller eller nya interaktionsmodeller.

Tre snabba om konferensen:

Framtiden och etiken: Ben Hammersley som pratade på Media Evolution nyligen gjorde samma prat som inledning här. Temat var att vi behöver försöka förutspå eller åtminstone lämna rum för tanke och bemötande kring hur de produkter och tjänster vi designar idag kommer påverka både de som använder dem, de som inte använder dem och samhället i stort. Tråden kring etik och teknologiska framsteg gick sedan igen i flera av talarnas framträdanden: Lauren Beukes tal om hur vi aldrig lär oss av historien och bör titta på historiska misstag för att förbereda oss på att de kommer göras igen, Jason Scotts karismatiska framträdande kring vår hantering av vår digitala historik och företags historielöshet, och inte minst BBC-legendaren James Burkes fantastiska framträdande om livet, tekniken, sammanhangen och hur allt kommer ställas på ända igen och igen.

Könsbalansen: det är inte ofta man hör nånting positivt om könsfördelningen på konferenser inom IT-relaterade yrken, men efter 5 år på dConstruct så tycker jag mig se en positiv trend bland besökarna, där fler och fler är kvinnor. Av talarna var 3 av 9 kvinnor, vilket är en bit från optimalt, men det händer fortfarande alltför ofta på webbkonferenser att alla talare är män, så det får väl bli ett svagt godkänt. Jenn Lukas pratade i sitt framförande också om några av de initiativ som drivs kring att lära flickor och kvinnor att koda, och de speciella behov kring en inlärningssituation där gruppsammansättningen och skälen till att man vill lära sig är en stor anledning till om utbildningen är lyckad eller ej.

Smärta och nytta: Scott Jenson, med ett imponerande CV från jobb med Apple, Google, Symbian, och senast Frog Design, pratade om framtiden för våra uppkopplande tjänster, och deras koppling till sensorerna vi bär med oss i mobilen och ett kommande Internet of Things. Jenson föreslår att vi i framtiden försöker röra oss bort från "Native" applikationer i våra telefoner (det är helt enkelt inte hållbart att vår "appfrossa" fortsätter — hur många tjänster och varumärken orkar vi installera och avinstallera separata appar för?), och istället mot webbtjänster i miniformat för tjänster runt om oss. Det kan vara busshållplatsen, filmplanschen, brödrosten, restaurangmenyn... Genom närfältskommunikation, Bluetooth, wifi eller GPS kan vi få reda på vilka relevanta tjänster som vi rör oss i närheten av, och det borde enligt Scott Jenson vara vår telefons operativsystems uppgift att berätta för oss vilka det är och leda oss till dem, istället för kladd med QR-koder och URL-pillande. I presentationen av denna enkla idé dök en otroligt elegant definition på design upp: designs uppgift är att minska smärtan i upplevelsen kring en produkt, och öka värdet. Det fina i det hela är att om smärtan/tröskeln för att använda en tjänst närmar sig noll så minskar också mängden värde som krävs för att vi ska vara villiga att nyttja en tjänst. Plötsligt öppnar sig nya möjligheter för oss som faktiskt vill bygga dessa tjänster!

Fler rapporter från dConstruct & Brighton Digital Festival kommer, men först måste alla dessa intryck smältas.

 

Lämna en kommentar

2 kommentarer

  • isa

    Lovely. Har alltid varit lite avundsjuk och väldigt nyfiken när du åkt ditt och rapporterat. Undrar: Finns det någon bra visualisering över dethär med hur det "behövda värdet" minskar i takt med att smärtN kring användningen minskar? (Nu ser jag den plötsligt framför mig).

  • Emil Björklund

    Isa: inte som jag såg på plats, men jag tänker mig två staplar, och om värdet är högre än smärtan är det bra, och ju lägre smärta, ju mer värde i utrymmet mellan staplarna... Typ. :-)