Business Impact Mapping på Booster

Johan Berndtsson

Idag höll vi vår workshop om Business Impact Mapping & Management (Effektkartläggning och Effektstyrning) på konferensen Booster i Bergen. Ett av huvudbudskapen för dagen var vikten av av att mäta det som spelar roll.

Business Impact Management Workshop på Booster

Business Impact Management Workshop på Booster

Att sätta upp mål och mätpunkter i projekt är som bekant nödvändigt, både för att kunna styra projektet under tiden som utvecklingsarbetet pågår, och för att i slutändan veta om du lyckats eller inte.

Att sätta bra mål är inte svårt, men heller inte så enkelt som det först kan verka. En fälla som man lätt faller i är att man väljer mätpunkter som inte har en tillräckligt direkt koppling till produkten/tjänsten som utvecklas.

Ett exempel kan vara ett intranät, där man satt upp minskad personalomsättning som en mätpunkt (jo, det har hänt). Ur ett verksamhetsperspektiv är minskad personalomsättning ofta ett relevant mål, och man stretchar det lite kan man argumentera för att ett bra intranät kan bidra till minskad personalomsättning. Men i så fall sker det t.ex. genom att intranätet:

  • förser den anställde med en digital arbetsplats som gör att hon känner sig effektiv, och
  • ger henne en tydligare bild av vad som förväntas av henne.
Och då är det för dessa områden som vi bör definiera mätpunkter. Först då blir det möjligt att validera - både att vi är på rätt väg under projektets gång - och att vi faktiskt lyckats när allt är levererat.

Workshopen innehöll många bra diskussioner, och ett konstaterande av en av deltagarna att ett internt system (förvisso inte ett intranät) faktiskt fått honom att sluta på ett jobb. Men det var ett SAP-system så det räknas liksom inte. ;-)

Lämna en kommentar