CHI: Faceted Metadata

Sonja Haglund

Hur kan man underlätta för användare då de söker? Skall man lägga allt krut på en sökfunktion eller skall man låta användaren navigera sig till det?

Under en inspirerande föreläsning är på CHI2007 gick Preston Smalley och Corey Chandler (eBay) igenom designlösningen för eBay Express. Designlösningen baserades på teorier kring Faceted Metadata som Marti Hearst (US Berkeley) forskat kring under de senaste åren om en integrerad sökfunktion där användarna tillåts göra en fritextsökning som sedan kan smalas ner genom navigering bland dynamiskt genererade kategorier.

Ebay

Preston och Corey var även givmilda med att dela med sig av principerna bakom designen och de slutsatser de kunnat dra utifrån användningstesterna de utfört på webbsidan. Några av slutsatserna var bland annat att användarna upplevde den integrerade sökfunktionen som naturlig att använda samt att de användare som inte är familjära inom en viss domän försöker i större utsträckning hitta vad de söker efter genom att navigera sig till det.

De gjorde även en jämförelse mellan då funktionerna för att snäva av en sökning placeras till vänster på webbsidan eller då de placeras direkt under rutan för fritextsökningen. Det visade sig att då funktionerna placeras till vänster har de en genomsnittlig användning på 25 procent medan då den senare placeringen bidrog till en 80 procentig användning.

Är du intresserad av mer som de kommit fram till? Hör av dig då dig till mig så berättar jag mer.

/Sonja Haglund

Lämna en kommentar