CHI: Utvärdera flera webbplatser samtidigt

Johan Berndtsson

Kopia_av_dsc00031_2  Hur jämför man utvärderingar gjorda på olika webbplatser och av olika personer? Den frågan avhandlas i ett paper som presenterades på CHI igår. Hanna Yehuda beskriver metoden som ett sätt att kunna jämföra sin egen webbplats med konkurrenternas webbplats på ett tidseffektivt sätt. Genom att flera utvärderingar kan löpa parallellt kan man snabbare nå ett resultat.

Metoden går ut på att först komma överens om förutsättningarna för utvärderingarna, så som vilka features på webbplatserna man ska utvärdera. Dessa features ska förstås helst finnas på majoriteten av de webbplatser man vill utvärdera, en feature kan till exempel vara "Kontakta oss". För varje feature skriver man ner ett antal förväntningar, som till exempel att kontaktformuläret inte ska kräva någon plug-in, att det ska gå snabbt att fylla i och att man ska få tydlig feedback när man har klickat på skicka. Dessa förväntningar viktas sedan för att visa på deras prioritet.

Man behöver vidare komma överens om vilka heuristiker man ska utvärdera utifrån. I fallet som presenteras, har man utgått ifrån Jacob Nielsens "Top Ten Heuristics" och sedan gjort egna anpassningar. Man behöver också komma överens om en gemensam skala för betygsättning. Efter dessa förberedelser är man redo att börja utvärdera, för att senare kunna få ett resultat som går att jämföra.

Den naturliga kritiken mot metoden är förstås att det är en heuristisk metod, där man riskerar att missa problem som inte ingår i den uppsättning heuristiker och features man har definierat. Likaså finns det en risk i att de olika utvärderarna tolkar betygsskalan på olika sätt. Hanna Yehuda menar att metoden fortfarande kräver att alla utvärderare ständigt pratar med varandra och "förhandlar" om hur man ska betygsätta olika saker.

Som en metod för att mäta sig med flera konkurrenter tycker jag att metoden kan vara intressant. Men om syftet är att förbättra en befintlig webbplats bör man istället göra en expertutvärdering eller ett användningstest, som båda är kända för att hitta fler problem än en ren heuristisk utvärdering.

/Anders Björk

Lämna en kommentar

1 kommentar

  • grimen

    Användartest kan aldrig fullt ut ersätta heuristisk metod - eller vice versa. Triangulering! Skillnaden mellan expertutvärdering respektive heuristisk utvärdering kan anses vara liten, då många heuristiska regler i grunden bygger på samma principer expertutvärdering. Inte Nielsens dock...