Contributor of the year 2012

inUse Experience

Vi är mycket mycket stolta och lite malliga över att vår kollega Ingrid Mårtensson, som är en av våra duktiga specialistkonsulter som gör skillnad varje dag ute hos våra kunder, har tilldelats utmärkelsen “Contributor of the year 2012” av Volvo IT ADT (Application Development Techniques). IngridMIngrid arbetar som metodstöd inom användbarhetsområdet och på en global nivå mot olika projekt på hela Volvo IT. Hon arbetar främst med att coacha i projekt och i underhållsteam i hur man arbetar med användbarhet i verksamheten, men sprider också sin kunskap genom att hålla interna utbildningar och presentationer. Varje år utses den medarbetare hos ADT som gett störst bidrag till verksamheten. Det finns en rad olika mätpunkter, som kundnöjdhet, utvärderingar av de kurser man hållit, professionalism osv. Ingrid har framför allt fått höga betyg på de utbildningar hon hållit, sitt sätt att coacha och sprida sin kunskap för att skapa en bättre arbetsmiljö, gladare medarbetare och nöjdare kunder. Eller som Andy Wilson, Operational Manager för ADT Volvo IT uttrycker det. “Clearly Ingrid is contributing across the board!” Vi säger grattis Ingrid, och bra jobbat!

Lämna en kommentar